top of page

Rüyada ağaç görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Yollar

 • İletişim

 • Bereket

 • Netwörk

 • Fırsatlar

 • Seçenekler

 • Bağlantılar

 • Yaşam enerjisi

 • Aile ve akrabalar

 • Büyüme ve gelişme

 • Arkadaşlar ve dostlar

Rüyada ağaç görmek ne anlama gelir?

Rüyada ağaç görmek en klasik anlamı itibariyle yaşam enerjisiyle yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi gördüğü ağaç ile ilgili bazı hususlara dikkat etmelidir. Kuru ağaç sağlıksızlık ya da kuraklık, yemyeşil ağaç verimlilik, uzun ağaç ise uzun ömre işarettir. Yine buna benzer şekilde rüyada görülen ağacın durumuna bakarak rüya sahibi yorumu yapmalıdır.

Kısacası  ağaç görülen rüyalarda bu rüyalar kişiye yaşam durumuyla ilgili bilgi verirler. Ağacın gövdesi, kendimiz için yaptıklarımız ve hayatımız boyunca elde ettiklerimizin ve tüm alt yapımızın simgesi iken yaprakları ise tüm bu çabalar sonucunda elde ettiklerimizi ve bağlı olduğumuz maddi manevi her şeyi bize gösterir.

Ağacın dalları aynı zamanda sahip olduğumuz tüm networklerden, kurduğumuz ilişkilerden ve bağlantılarımızdan haber verir. Bir ağacın dalının kırıldığını gören kimse  bir arkadaşını ya da sevdiğini kaybedebilir. Dalları yeşil ağaç gören kimse ise yeni arkadaşlar ve dostluklarla müjdelenir. Ağacın dallarında meyveler ve verimlilik gösteren herhangi bir şeyin yetiştiğini gören kimsenin hayatına bolluk, bereket ve para girer. Bu kişi için geçmişte yaptıklarının olumlu sonuçlarını almanın ve ektiklerini biçmenin zamanı gelmiştir.

Rüyada büyük bir ağaç görmek

Rüyada büyük ağaç son derece güçlü bir şekilde aslında dünyadaki her şeyle ve herkesle bağlantılı olduğumuzu bize hatırlatır. Gerek internetin gücü gerek iletişimin kolaylaşması gibi kimle ve nereyle bağlanmak istiyorsak bağlanma özgürlüğümüz olduğunun altını çizer. Rüyada büyük bir ağacın dalları tanıdığımız insanlar, kurduğumuz kontaklar ve gerek reelde gerek sanalda kurduğumuz tüm ilişkileri simgeler.

Bu ağacın kökü tabiata dolayısıyla tüm insanlığa olan bağımızın simgesidir. Aynı zamanda sahip olduğumuz o güçlü yaşam enerjisinin ve elimizin altındaki tüm fırsatların hatırlatıcısıdır. Umutsuzluğa kapılan biri rüyasında büyük ya da sağlıklı bir ağaç görmüş ise bilmelidir ki fırsatlar dünyasında yaşamakta ve tüm fırsatlar elinin altında bulunmaktadır ve aradığı şeyle bağlantı kurabilecek imkanlara sahip bir yaşam sürmektedir.

Rüyada ağaç kesmek:

Rüyada ağaç kesmek iyi değildir ve bir kayba işarettir. Kendi elleriyle bir ağacı kestiğini gören kişi ya bir arkadaşından ayrılır ya da büyük bir fırsatı kendi elleriyle teper. Ağaç kesmek en temel anlamıyla bir fırsatı boşu boşuna geri tepmek ya da gereksiz yere harcamaktır ve iyi değildir. Bazıları için rüyada ağaç kesmek bir süreci yanlış bir şekilde sonlandırmak ve bu sonlandırmadan dolayı zarar etmektir.

Ağaç kesmenin bir başka yorumlanma şekli ise bir insanı bir hiç uğruna harcamaktır. Evladının okumasına izin vermeyen bir baba bu rüyayı görüyor ise bir an önce bu kararından geri dönmeli ve evladının sahip olduğu potansiyelleri keşfetmesine izin vermelidir. Bir iş fırsatına hayır demeyi düşünen bir kimse rüyasında ağaç kestiğini görürse o işe evet demelidir çünkü o işte kendisi için büyük fırsatlar vardır.

Rüyada ağaç ekmek:

En hayırlı rüyalardandır ve gelecek vadeden bazı işlerin başlangıçların bugün yapılacağından ve bu çabalara sabırla devam edilmesi gerektiğinden haber verir. Rüyasında ağaç ektiğini gören kimse bütün çabalarının karşılığını bir gün mutlaka alacaktır. Rüyada ağaç ekmek bazen hanede bir kadının hamileliğinden hemen önce görülebilir ve yakın gelecekte bir hamilelik haberi alınabileceğine delalet edebilir.


Rüyada görülen ağaç yaprakları aldığımız ya da alacağımız tüm sonuçlardan bizi haberdar eder. Ağaç yapraklarının yemyeşil olması güzel sonuçlar almaya kuru olması ise kötü ya da cılız sonuçlar almaya işarettir. Kuru ve yapraksız ağaç ise parasal sıkıntılara ya da paranın tükenmesine delalettir. Bir işe yeni girişen kimse rüyasında yapraksız ya da cılız yapraklı ağaç görürse umduğu karı elde edemeyebilir.


Rüyada ağaç dallarını kesmek yanlış işlerle uğraşıldığına dair uyarıdır. Bu rüyayı gören kişi bilinçli ya da bilinçsiz olarak insanlarla arasını açmakta, iletişimi koparmakta ya da karşısına çıkan fırsatları geri teperek büyük hatalar yapmaktadır. Fakat bu rüyayı yorumlarken bir hususa dikkat edilmelidir. Kesilen dallar sağlıklı ise yukarıdaki yoruma bakınız fakat sağlıksız ya da kötü dalların kesilmesi kişi için sorunlardan ve problemlerden kurtulmak anlamına gelebilir. Kötü bir dalın kesilmesi bazıları için bıçak altına yatmak ya da operasyon anlamına da gelebilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page