top of page

Rüyada ahtapot görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ruh

 • Zeka

 • İrade

 • Gizem

 • Branş

 • Dallar

 • Esneklik

 • Hareketlilik

 • Açgözlülük

 • Meşguliyet

 • Eş zamanlılık

 • Psişik güçler

 • Rejenerasyon

 • Adapte olmak

 • Çok yönlülük

 • Bireysel farklılıklar

 • Çok fazla seçenek

 • Her yere yetişebilmek

 • Hayatın farklı alanları

 • Farklı yönlere çekilmek

Rüyada ahtapot görmek ne anlama gelir?

Rüyada ahtapot bilinçaltımız tarafından inşa edilen eş zamanlılık, çok yönlülük ve meşguliyet sembolüdür. 8 kolu olmasıyla bilinen bu hayvan aslında aynı anda farklı yönlere çekildiğimiz ya da birçok şeyle birden ilgilenmek zorunda kaldığımız zamanlarda rüyamızda belirir. Kısacası, ahtapotu görenin kafasında aynı anda 40 tilki dolaşmakta ve her yere yetişmeye çalıştığı bir yaşam tarzı içinde bocalamaktadır.

Rüyada ahtapot aynı zamanda aktif bir yaşam, hayatın tüm yönlerinin aktif olması ve aynı anda birden başka yönden çekilme ile ilgilidir. Bu rüyayı gören kişinin açıkçası canının sıkılmaya vakti bile olmaz çünkü aynı anda çok fazla konuya zihnini yormaktadır. Ahtapot işlerin yoğunluğu, eş zamanlı olarak çok fazla şeyle uğraşmak ve tüm bunlara yetecek kapasiteye sahip olmanın sembolüdür. Fakat bu rüyayı gören ahtapotun hareketlerine bakarak yorumlamalıdır. Sorunsuz hareket eden ahtapot tüm bu meşguliyete adaptasyon sorununun olmamasına, kolları kesik ya da sağlıksız bir ahtapot her şeye yetişememeye işaret eder. Bu durumda kişinin üzerine yığılan bu iş yığını onun kapasitesini zorlamaktadır.

Bu rüyayı yorumlayabilmek için ahtapotun hareket etme yeteneğine de bakılmalıdır. Rahat hareket eden ve sağlıklı bir ahtapot iyi bir yönetime, tek başlılığa ve sağlam bir liderin varlığına işaret eder ve oldukça iyi bir rüyadır. Kollarının uyumsuz ya da rahat hareket etmediğini gördüğümüz bir ahtapot ise başarısız liderliğe, çok başlılığa, her kafadan bir ses çıkmasına ve dolayısıyla kötü yönetilen bir organizasyona işaret eder. Aslında ahtapotun bacakları bize bireysel farklılıklar hakkında da bilgi sunar. Bacakları birbirine benzer ahtapot aynı fikirde olmaya ya da benzerliklere, bacakları birbirinden kısa, ayrık ya da çok farklı olmak ise bireysel farklılıkların grup halinde hareket etmeyi zorlaştırmasına işarettir.

Tüm bunların yanı sıra rüyada ahtapot omurgasızlardan olmasında dolayı aynı zamanda psişik güçler, beyin gücü ve bilinçaltını çok etkili kullanarak fiziksel hayata etki edebilme yeteneğinin altını çizer. Tıpkı ahtapotun beyniyle esnek kollarını hiç durmadan oynatması gibi rüya sahibi de öyle yeteneklere sahiptir ki bilinçaltının nimetleriyle tüm hayatını kontrol altında tutmayı başarır. Bu durumda ahtapotu rahat hareket ederken gören kişi hayatına hakim kişidir. Ahtapotun zorlanması ya da sağlıksız olması hayatın kontrolünü hala ele alamamış olmanın simgesidir.

Ahtapot 8 kolu olmasından dolayı numerolojik olarak 8 sayısıyla ve astrolojik olarak gizem evi olan sekizinci evle bağlantılıdır. Sekizinci ev aynı zamanda cinselliğin ve rejenerasyonun evidir ve akrep burcu tarafından yönetilir. Gizem evi olmasından dolayı gizemli olan her şey onun kontrolü altındadır. Tıpkı örümcek ve diğer omurgasız hayvanlar gibi ahtapot da eski çağlardan beri daima gizemli ve beraberinde bilinmeyenleri getiren bir sembol olarak görülmüştür. Bu yüzden rüyasında ahtapotu gören yaşamında gizemli durumlarla karşılaşabilir.

Rüyada ahtapotun kolları

Rüyada ahtapotun kolları bize çok fazla seçeneğe sahip olduğumuz bilgisini getirir. Yine bu rüya yorumlanmadan önce ahtapotun kollarının ne durumda olduğuna bakılır. Kolları sağlıklı ve rahat hareket eden ahtapot hayatta çok fazla seçeneğin hala bizim için açık olduğunun hatırlatıcısıdır. Kolları kesik, yamuk ya da sağlıksız ahtapot ise bize seçenek gibi sunulan bazı tekliflerin aslında bizim için sadece çıkmaz sokaklar olduğu konusunda uyarıdır. Bütün kolları kesik olan bir ahtapot çaresizlik ve eksikliktir.

Rüyada ahtapotun kolları aynı zamanda zeka, yönetim ya da beyin kadrosunda yer almanın sembolüdür. Bu rüya aynı zamanda 8 parçaya bölünen bir proje ya da 8 departmanı olan bir şirketi yönetmenin temsilcisi de olabilir. Kısacası, ahtapotu gören kişi bir organizasyonun beyni olarak tüm bu 8 parçayı da yönetmek zorunda kalır. Bazen, bu rüya yeni bir projenin kurucusu olmak ve bu proje için 8 kişi görevlendirmek ya da projeyi 8 farklı bölümden oluşturmaya karar vermekle ilgilidir. Bu rüyada ahtapot beynin ve yönetimin, onun 8 kolu ise tüm bu yönetimin emri ya da etkisi altında kalanların sembolüdür.

Rüyada ahtapot sevmek - rüyada ahtapot öldürmek:

Rüyada ahtapot aynı zamanda bir şirketin ya da organizasyonun beyin kadrosu ya da yönetimi hakkında bize bilgi sunar ve bu tip rüyalar bazen uyarı niteliğindedir. Güzel, sağlıklı ve rahat hareket edebilen bir ahtapot güzel kurulmuş organizasyonlara ve güzel yönetime, kolları kesik, eksik veya rüya sahibinin kötü etki aldığı bir ahtapot ise kurulan organizasyondaki eksiklik ya da aksaklıklara işaret eder. Rüyasında bir ahtapotu sevdiğini ya da onunla güzel vakit geçirdiğini gören bir kişi çok büyük bir organizasyonun başına getirilir ya da bir projeye fikir babalığı yapar. Rüyada ahtapot öldüren bir organizasyona son verir ya da bir işi tümüyle mahveder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page