top of page

Rüyada akarsu görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Engel

 • Milat

 • Ayrılık

 • Değişim

 • Boşanma

 • Arabozucu

 • Sınır çizgisi

 • Fikir ayrılıkları

 • Geçiş noktası

 • Ayırıcı unsur

 • 2 hayat arası

 • Dönüm noktası

 • Burası ve orası

 • Kavuşma isteği

 • Öncesi ve sonrası

 • 2 farklı yaşam alanı

 • Karı kocanın yatakları ayırması

 • Konfor alanı ve konfor alanının dışı

Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir?

Rüyada akarsu görmek yaşamımızdaki ayırıcı unsurlarla ilgilidir. Genellikle yaşamda bir sınır çizgisine vardığımızda ve bir durumdan başkasına geçiş aşamasına geldiğimizde rüyamızda bir akarsu görebiliriz. Bazen bu rüyaları iki farklı kişiyi temsilen “ben ve o” sembolü olarak görebiliriz. Rüyadaki akarsuyun sembolik olarak yapmaya çalıştığı bu iki objeyi birbirinden ayıran unsurun nasıl bir rol oynadığı hakkında bilgi vermektir. Bu tip rüyalarda eğer bir köprü varsa iki durumu ya da iki kişiyi birbirine bağlayan bir umut hala mevcut demektir. Fakat köprü yoksa bu iki durum ya da kişi hala birbirinden ayrıdır.


Tarot ve semboller dilinde kartlar üzerinde çizilen akarsu daima iki kara parçasını birbirinden ayıran bir ayıraç olarak belirmektedir. Tarotla aynı semboller dilini konuşan rüya tabirciliğinde de durum aslında bundan farklı değildir. Rüya sahibi için akarsuyun bir tarafı ve diğer tarafı olarak ortaya çıkan iki kara parçası bazen iki farklı kişiyi bazen iki farklı durumu temsil eder. Karşı tarafa bakan kişi bazen sevdiğine bazen arzusuna bakmaktadır.


Rüyada akarsu aynı zamanda bir gruplandırma aracıdır ve ayrılık, boşanma ya da fikir çatışmaları gibi olguların altını çizer. Hayatta farklı yönlerde ilerlemek isteyen kişiler, ayrılık sürecindeki karı-koca ya da farklı memleketlerde yaşayan kişiler rüyada akarsuyun bir tarafındaki ve diğer tarafındaki kişi veya objeler olarak belirebilirler. Bazen akarsu hanede ayrılık ya da fikir çatışmaları, karı-kocanın yatak odalarını ayırması ya  da farklı yönlerde ilerlemek istemelerine işaret edebilir. Kısacası rüyadaki akarsu bir ayıraç işlevi görür ve hayatı ya da hayatımızdaki kişileri birbirinden ayırıcıdır.


Rüyada akarsu adeta iç dünyamızı ikiye bölen sınır çizgileri gibi rol yaparlar. Rüya sahibi için sadece “akarsuyun bu tarafı” ve “diğer tarafı” algısı vardır. Aslında akarsuyun her iki tarafı da bir durumu ya da bir kişiyi temsil etmektedir. Bu yüzden bu rüyalar bir geçiş noktasına geldiğimizde ve 2 farklı yaşam alanının sınır çizgisine vardığımızda görülür. Bazen bu rüyayı görenin 2 seçenekten birini seçme zamanı gelmiştir ve akarsuyun iki tarafından sadece birinde kalması gerekir. Akarsu gördüğümüz rüyalar bize tarafımızı seçmemiz gerektiği uyarısını getirirler.


Akarsu gördüğümüz rüyalarda genellikle akarsuyun bizim bulunduğumuz alanı konfor alanımız karşı taraf ise konfor alanımızın dışını temsil eder. Konfor alanı her zaman alışmış olduklarımız, tanıdıklarımız ve bildiklerimizle dolu olan mekandır fakat konfor alanının dışı rüya sahibi için adeta henüz keşfedilmemiş toprak parçası gibidir. Bazen konfor alanımızın dışına çıkma arzusuyla  “acaba orası nasıl” diye düşündüğümüz zamanlarda bu rüyayı görürüz. Bilinçaltının “öteki taraf” algısı bazen ölüm algısıdır. Bir başka deyişle bilinçaltı içinde bulunduğumuz alanı yaşam, sınırın öteki tarafını ise ölüm olarak algılar.


Rüya tabirciliğinde akarsu yorumu suyun durumuna ve akışına bağlı olarak yapılmalıdır. Coşkun akan su duyguların coşkunluğu, sakin akan su ise yaşanan durumun daha sakin olduğu anlamına gelir. Kirli su bazen sağlık sorunlarına bazen bilinçaltının negatif düşüncelerle zehirlenmesine işarettir. Suyun kırmızı ya da olmaması gereken bir renkte olduğunu gören için yaşam yolculuğunda duygusal alemini kirleten anormal bir durum söz konusudur. Sudan kan akması hayırlı değildir. Suyun siyah olması hanede fitne fesata, hanede ara bozucu kişiye ya da rüya sahibine kötülük yapmak üzere olan birine işarettir.

Rüyada akarsu

Rüyada akarsu ve köprü görmek:

Rüyada akarsu üzerinde köprü kavuşma ve arzularımızın yerine gelmesi için bir fırsatın artık olduğuna işarettir. Akarsu ve köprü aslında birbiriyle benzer objeler gibi görülseler de her ikisi de birbirine tam zıt anlamlar içerirler. Akarsu ayırıcı bir semboldür köprü ise tam tersine 2 ayrılmış objeyi birbirine bağlayıcı bir semboldür. Bu yüzden rüyasında 2 kara parçasını ayıran bir akarsu üzerinde köprü gören kişi için ayrı olanları bağlayıcı bir unsur hayatında bir anda belirir. Bu köprü adeta bir çöpçatan ya da arabulucu vazifesi yapar gibi bazen hayatımızda ayrı olduğumuz kişilerle bizi barıştıran birinin belirmesinden önce ya da ulaşmak istediğimiz bir amacın olmasında bize aracılık yapacak birinin belirmesi öncesi görülebilir.

Rüyada akarsudan karşı karşıya geçmek aslında bir durumdan başka bir duruma geçmektir ve bu rüya herkes için farklı anlamlar içerir. Örneğin, işsiz biri bu rüyayı iş bulmadan önce görebilir ve bu rüya onun için işsizlik durumundan çalışan durumuna geçişin simgesidir. Yine buna benzer bekar biri bu rüyayı evlenmeden önce görebilir ve onun için bu rüya bekarlıktan evliliğe geçişin sembolüdür. Bazen akarsuyun bir tarafından diğer tarafına geçiş kavuşma ya da birleşmedir ve gurbetteki kişi için anavatana gidişi temsil eder. Yine buna benzer bir şekilde bazıları için durum bunun tam tersine anavatandan gurbete gidiş ve veda rüyasıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page