top of page

Rüyada akarsudan geçmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şans

 • Çıkış

 • Umut

 • Fırsat

 • Davet

 • Çözüm

 • Değişim

 • Bağlantı

 • Çıkış yolu

 • Dönüşüm

 • Başlangıç

 • Başkalaşım

 • Konum değiştirmek

 • Farklı bir bakış açısı

 • Tünelin sonundaki aydınlık

Rüyada akarsudan geçmek ne anlama gelir?

Rüyada karşımıza çıkan akarsu, çizgi ya da üzerinden atlayarak ya da yürüyerek geçtiğimiz tüm semboller bizim için bir milat, değişim ya da sınır çizgisini temsil eden metaforlardır. Bu semboller aynı zamanda bizi içinde bulunduğumuz bir durumdan uzaklaştıracak fırsat metaforlarıdır. Rüyada bir akarsudan geçmek bir teklifi kabul ederek yeni uğruna eski durumdan ya da bir sistemden uzaklaşmanın işaretidir. Rüyadaki akarsular bazen şans kapıları, bazen çıkış yolu bazen yalnızca bir değişim fırsatını temsil ederler.

 

Rüyadaki akarsu aynı zamanda bir teklif ya da fırsat sembolüdür. Akarsunun bir tarafı ile diğer tarafı yaşamın iki farklı bölümünü sembolize eder. Bir akarsudan geçerek kendini diğer tarafta bulan kişi bir durumdan ayrılarak başka bir duruma geçer. Bu bazen bir işe çözüm bulmak, bazen bir teklifi kabul etmek hatta bazen bir teklife evet demek de olabilir. Rüyasında akarsudan geçen kişi bir değişime hazır olmalıdır.

 

Akarsudan geçtiğimiz rüyalar aynı zamanda konum ya da durum değiştirme rüyalarıdır. Rüyada akarsunun her iki tarafı farklı bir konum ya da durumu sembolize eder. Bir akarsudan diğer tarafa geçen ise bir durumdan ayrılarak farklı bir duruma geçmiş olur. Akarsudan geçtiğimiz rüyalar yapacağımız iş ya da ev değişimlerine işaret edebileceği gibi statü değiştirmenin işaretçisi de olabilirler. Örneğin, bekar fakat evlenen biri rüyasında bir akarsudan geçtiğini görürse bekarlık statüsünden ayrılarak evliler statüsüne geçer. Yine buna benzer bir şekilde işsiz biri iş bulduğu zaman rüyasında bir akarsu görürse kendisinin işsizler kategorisinden ayrılacağı anlamına gelir.

 

Akarsudan geçtiğimiz rüyaları yorumlarken akarsunun bir tarafı ve diğer tarafının durumuna bakarak rüyayı yorumlarsak daha fazla bilgi edinmiş oluruz. Akarsunun bizim bulunduğumuz tarafı daha karanlık, kasvetli ya da bizde negatif duygular uyandıracak sembollerle doluysa bu geçiş bizim için hayırlıdır. Akarsudan geçen kişi kendini yaşamdaki bazı sorunlardan uzaklaştırır. Bu rüyalar genellikle daha güzel bir yere gitme uğruna bulunduğumuz mekan ya da durumu terk etmeye işaret ederler.

Rüyada bir akarsudan geçtiğini görmek

Bir akarsudan geçtiğimiz rüyalar aynı zamanda daha huzurlu ve destekleyici bir ortam için eski ortam, düzen ya da durumdan ayrılacağımız ve değişimi kucaklayacağımızı müjdeler. Bu rüya tanıdık olanı geride bırakarak bilinmeyene doğru ilerleyiş sembolüdür. Geçtiğiniz akarsunun ardında ne var? Sorusunu kendinize sormalısınız. Eğer akarsunun diğer tarafı yemyeşil, çok güzel ya da sizde pozitif duygular uyandıran sembollerle doluysa bu değişimin sizin için iyi olacağını bilmelisiniz. Arkası görünmeyen bir akarsudan geçmek daima bilinmeyene doğru ilerlemenin işaretidir.

 

Bir akarsudan geçtiğimiz rüyalar genellikle iş ve aşk yaşamında değişimlere işaret etse bile bu rüyalar bazen zihinsel ya da ruhsal değişime girmenin işareti de olabilirler. Belki de başkalaşıyor ya da bambaşka bir zihinsel durum içine giriyor ve bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Bu hareketin büyümeniz ve kişisel gelişiminiz için gerekli olduğunun da farkındasınız. Kaybettikleriniz (geride bıraktıklarınız) yerine mutlaka yenilerini elde edeceksiniz.

 

Rüyada gördüğünüz akarsu sizi geçmişinizden ve şu anki durumdan ilerlemenizi engelleyen her şeyi bırakmaya davet eder. Sizi o durumda tutan her şeyi bırakın ve geleceğe bakın (akarsudan geçin). En yüksek potansiyelinizi aramaya doğru yola koyulun. Eğer içinde bulunduğunuz durumu onarmak ya da düzeltmek imkansız görünüyorsa bu durumu terk etmek bazen tek çözüm yoludur. Bunun yerine yeni fırsatlar peşinde koşmanız daha uygun olabilir.

 

Rüyanızda bir akarsu ortaya çıktığında size hizmet etmeyen bir ilişki, inanç veya davranış biçimini geride bırakabilmeniz için kişisel veya ruhsal bir geçiş veya geçiş ayini geçiriyor olabilirsiniz. Bu son derece kişisel ve özel bir yolculuktur ve bunun gerçekleşmesi için tek başınıza çalışıyorsunuz. Yeni bir düşünce tarzını kucaklamak için neleri serbest bırakmanız gerektiğini belirlediniz ve şimdi bunu kişisel yaşamınızda gerçekleştiriyorsunuz.

  

Rüyadaki akarsu bazen bizi konfor alanımızdan uzaklaşmaya davet eden bir metafor olarak karşımıza çıkar. Evren bazen bize içinde bulunduğumuz bir durumu terk etme fırsatı sunar. Bu durumlarda rüyamızda akarsu görebiliriz. Bilindik olanla (akarsunun bizim bulunduğumuz tarafında) kalmak daima bizim konfor alanının içinde dolanma arzumuzu temsil eder. Bu alanın dışı yanızca bir bilinmezlik ve risk olabilir. Fakat rüyada gördüğünüz akarsu çok güzel ve sizi cezbediyorsa bu teklifte sizin için cazip bir şeyler mutlaka var.

Rüyanızı yazın:

bottom of page