top of page

Rüyada akrep görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Korku

 • Bela

 • Düşman

 • Fenalık

 • Kötülük

 • Tehlike

 • Çekince

 • Hainlik

 • Dedikodu

 • Rahatsızlık

 • Kötü arkadaş

 • Gizli düşman

Rüyada akrep görmek ne anlama gelir?

Rüyada akrep gizliliğin, karanlığın ve uğursuzluğun işaretidir. Tüm siyah renkli objeler gibi rüyalar aleminde akrep rüyası da çok fazla hayra yorulmaz. Özünde akrep rüyası günahkar olmanın, yanlış işler yapmanın ya da karanlık sırlara vakıf olmanın sembolü de olabilir. Akrepler manyetik yaratıklardır ve genellikle negatif enerjinin ruhumuza çekildiğini sembolize ederler.


Akrep gördüğümüz rüyalar genellikle yaşamımızda var olan negatif enerji alanlarına atıfta bulunan rüyalardır. Tehlikeli (bizi sokma ihtimali olan) düşmanlara ya da durumlara işaret edebilirler. Sessiz ve sinsice bize yaklaşan her şey rüyamızda bir akrep kılığında görünerek bize sinyal vermeye çalışıyor olabilir. Bir mekanda çok fazla akrep olduğunu görmek ise tehlikeli işlerle uğraşmak ya da kötü arkadaşlıklar alametidir.


Tüm siyah renkli böcekler gibi rüyadaki akrep de kötü enerjinin simgesidir. Rüyasında akrep görenin hayatında yolunda gitmeyen ve kendisini rahatsız eden bir şeyler vardır. Akrep aynı zamanda düşman, tehlikeli insan ya da fesat kişinin simgesidir ve bir kişi rüyasında akrep görmüş ise çevresinde böyle bir kişi vardır. Birden fazla akrep görmüş ise çevresinde bu tip insanların sayısı oldukça fazladır.

Rüyada evinde akrep olduğunu görmek

Rüyada evinde akrep görmek gerçek hayatta kişinin hanesinde ya da özel hayatında onu rahatsız eden birinin ya da bir şeylerin olması anlamına gelir. Rüyada  evde görülen akrep bazen istenmeyen misafir ya da evden çıkarılması gereken uğursuz bir şey hatta bazen bir büyünün varlığına işaret edebilir. Bu rüyanın sahibi yaşadığı hane içinde neyin haneden uzaklaştırılması gerektiğini mutlaka bulmalı ve onu haneden çıkarmalıdır.

 

Rüyada evinde birçok akrebin dolandığını gören kişinin hanesinde halledilmesi gereken çok fazla sorunları bulunmaktadır. Bu akreplerin sayısı ya da ne kadar rahatsız edici görüntüde oldukları kişinin gerçekte yaşadığı durumun rahatsız ediciliğiyle doğru orantılıdır. Her yerde akrep gören ve evin içine bile girmek istemeyen kişi eviyle ilgili sorunları mutlaka çözmelidir.


Rüyada akrep yakalamak yeni bir sorunun rüya sahibinin hayatına girmesine delalettir. Fakat bu rüyanın daha iyi yorumlanması akrep yakaladıktan sonra ne yapıldığına bağlı olarak yorumlanmalıdır. Yakaladığı akrebi öldüren kişi kendisi için rahatsız edici olan bir sorundan Allah’ın izniyle kurtulur. Akrebi yakalayıp evinden dışarı atan evden kötü ya da uğursuz bir şeyi uzaklaştırır. Bu bazen istenmeyen birinin evden ayrılması, bazen büyünün bozulması bazen bir sorunun bertaraf edilmesidir.

Rüyada işyerinde akrep görmek:

Rüyada işyerinde akrep gören kişiyi çalıştığı mekanda rahatsız eden kişiler vardır. Kendisini çekemeyen ya da ayağını kaydırmak isteyen kişiler rüya sahibine fenalık yapabilirler. Bu rüyayı gören kişi akreplerle tam olarak ne yaşadığına odaklanırsa rüyayı daha iyi yorumlayabilir. Akrepler kendisini sokmaya çalışıyor ise mutlaka iş yerinde birileri ona bir fenalık hazırlığı içerisindedir. Akrep öldürmeye çalışan kişi iş yerinde kendisini rahatsız eden bazı sorunları ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Akrepten kaçan ise sevimsiz ya da angarya işleri işyerinde yapmak zorunda kalır.

Rüyada çantasına akrep görenin özel hayatıyla ilgili kötü gelişmelerin olması ihtimali vardır. Bazen bu rüyayı gören kişi en yakınından bir darbe ya da fenalık görür. Bu fenalığın bazen kardeşten ya da birinci derece akraba birinden gelmesi olasılığı yüksektir. Rüyada çantasında akrep gören kişi rüyayı gördükten 3 gün içerisinde tadını kaçıracak ya da hoşlanmadığı bazı durumları da yaşayabilir.


Rüyada akrep öldürmek gerçek hayatta sorun çözmektir. Akrebi öldürerek etkisiz hale getiren kişi ya bir angarya işi hallederek kafasından çıkarır ya da bir tehlikeyi bertaraf eder. Bu rüyayı gören kişi için 3 gün içerisinde bir sorun çözülerek ortadan kalkacaktır. Rüyada akrep öldüren aynı zamanda bir düşman ya da rakibe karşı galip gelir ya da bir yarışı kazanır. Bir sınavı kazanmak isteyen öğrenci rüyasında akrep öldürdüğünü görürse sınavdan geçtiği haberini tez zamanda alacaktır.


Rüyada akrep öldürmek bazen bazı tatsız meselelere kafa yorarak bu tatsız meselelerden eninde sonunda kurtulmaya delalettir. Rüya sahibi kendisini rahatsız eden meselelerle uğraşır fakat eninde sonunda bu meselelere bir çözüm bulacaktır. Rüyada akrebi öldürmek iyidir fakat öldüremeyen sorunların çözümlerini erteler.


Rüyada akrepten kaçmak gerçek hayatta korkulardan kaçma ya da istenmeyen bazı durumlardan uzaklaşma çabasına delalettir. Akrepten kaçan aslında istemediği şeylerden uzaklaşmaya çalışmaktadır. Bir kişi kendi evinde akrepten kaçıyor ise evde onu rahatsız eden bazı kişiler ya da sorunlar vardır. İşyerinde akrep olduğunu ve bu akrepten kaçmaya çalıştığını gören kişinin ise iş ile ilgili kendisini rahatsız eden durumlar mevcuttur.

Rüyanızı yazın:

bottom of page