top of page

Rüyada alt dişlerin dökülmesi

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kayıp

 • Korku

 • Zarar

 • Ayrılık

 • Boşanma

 • Yitirmek

 • Bırakmak

 • Eksiltmek

 • Uyumsuzluk

 • Vazgeçmek

 • Vedalaşmak

 • Kötü işçilik

 • Para kaybı

 • Nizamın bozulması

 • Grubun dağılması

Rüyada alt dişlerin dökülmesi ne anlama gelir?

Rüyada alt dişlerin dökülmesi yaşamda verilecek kayıp ya da vedalaşmaların işaretidir. Bu tür rüyalar genellikle kendimizden eksilttiklerimize atıfta bulunur ve para kaybından tutun manevi olarak vereceğimiz tüm kayıplara işaret edebilirler ve birçok yorumcu tarafından olumsuz rüyalar olarak görülmüşlerdir. Rüyada alt dişlerin dökülmesi bir işveren için işçi çıkarmaya işaret edebileceği gibi bir çalışan için iş ya da para kaybı alameti de olabilir.


Rüyada alt dişlerin dökülmesi kayıp, güvensizlik ve vedalaşma metaforudur. Tıpkı rüyasında alt dişleriyle vedalaşmak gibi rüya sahibi de yaşamda bir şeylerle vedalaşır, kendinden bir şey eksiltir. Fakat, rüyalar aleminde her dişin yorumu aynı değildir. Üst ön iki diş genellikle ailedeki anne-baba, alt dişler ise evlatlarla ilgili vedalaşma metaforlarıdır. Bir başka deyişle, alt dişlerini düşmüş gören kişinin evladının evden ayrılması (gelin gitmesi, askere gitmesi, vefat etmesi vs…) ihtimaller bulunabilir.


Bazen alt dişler kendimizden alt seviyede bulunan kişilere dair vedalaşma haberi getirir. Evlatlarımız, emrimizde çalışan işçiler, ya da kendi seviyemizin altında gördüğümüz kişiler gibi. Bu yüzden bir işveren alt dişlerinin döküldüğünü görürse işçi çıkarma ihtimali her zaman vardır. Bir asker için bu kendisinden alt rütbede bulunan askerlerle ayrılık anlamına da gelebilir. Bir öğretmen için bu öğrencileriyle vedalaşma anlamına da gelebilir. Alt dişlerinin döküldüğünü gören kişi bu rüyayı yorumlamadan önce alt dişlerin kendisi için neyi ifade ettiğini anlamalıdır.

Rüyada alt dişlerin döküldüğünü görmek

Rüya yorumculuğunda dişler aynı zamanda gücün sembolüdür. Dolayısıyla, diş kaybetmek güç kaybetmekle ilişkilidir. Bazıları için statü kaybı, bir organizasyonda küçülme ya da daha küçük bir eve taşınma bilinçaltında güç kaybı olarak algılandığından bu rüyayı görebilirler. Güç kaybı aynı zamanda bazı kişiler (özellikle erkekler) için para kaybı ya da bir malın (bazen şirketin) satılması da olabilir. Kişi eğer bir alım satım ya da bir miktar para harcamayı güç kaybı oalrak görüyorsa rüyasında alt dişlerinin döküldüğünü görür. Alt dişlerin dökülmesi bazen yaşamımızdaki ufak kayıplara da işaret edebilir, örneğin trafik cezası yemek. Bu rüyayı aldığınız bir cezadan dolayı bir miktar para ödemek zorunda kaldığınız zamanda da görebilirsiniz.


Bir çok rüya yorumcusu düşen dişleri kötü haber olarak yorumlamıştır fakat bu tüm yorumcuların hemfikir olduğu bir yorum değil. Düşen dişler kendimizden eksilttiklerimizi sembolize eder. Bazen kendimizden eksiltmek kendi yararımız içindir. Rüyada dökülen alt dişler kendimizden feda ettiklerimiz, boşalttığımız zihinsel bagajımız hhat gönüllü olarak istemediğimiz için vedalaştığımız her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyada vurgulanan “eksiltme” ya da “vedalaşma” her şeye yönelik olabilir. Özgüvenin eksilmesi? Evet, paranın eksilmesi? Evet.


Psikolog C.G. Jung, diş düşürme rüyasının yeni bir şey doğurmayı simgelediğini söyler. Dişlerin düşme hareketi, yeni bir şeye başlamanın getirdiği gerilimi (ve bazen acıyı) yansıtır. Yeni bir iş, yeni bir ev, yeni bir ilişki ya da önemli bir büyüme döneminden geçmek bu kategoriye uygundur. Bazen değişim acı verici ve vedalaşmayı gerektiricidir. Yeni bir sürece başlamak için eski süreci ve onunla kalanları terk edebiliriz. Alt dişlerin düştüğü rüyada da bu durum söz konusu. Belki de bir değişim sürecine girdiniz ve bir şeyleri yanınızda götürmek yerine onlara veda etmeyi tercih ettiniz.


Rüyada alt dişlerin düşmesi bazıları için güvensiz hissetme işaretidir. Aynı zamanda kayıp ve önemli yaşam değişiklikleri ile ilişkilidir. Bu rüya, bir ilişkinin aniden sona ermesi veya iş değişikliği gibi bir tür kayıpla uğraştığınızı gösterebilir. Bir diğer ihtimal de düşen alt dişler maliyetli tavizler vermeye işaret edebilir. Bu rüya bir kararla karşı karşıya kaldığımızda gerçekleşebilir, ancak seçeneklerden memnun değiliz. Kader size bir şey sunuyor ama karşılığında başka bir şeyi bırakmanızı istiyor. İşte böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız rüyada alt dişlerinizin döküldüğünü görebilirsiniz.

Profesyonel rüya analisti ve yazar Lauri Quinn Loewenberg, "Diş rüyası, son zamanlarda iletişim kurma biçiminizle bağlantılı olacak" der. "Ağızla ilgili herhangi bir rüya –(dudaklar, dil, dişler, boğaz) genellikle söylediğimiz şeylerle ilgilidir. Daha doğrusu ne söylediğimiz ve neyi nasıl söylediğimizle ilgili. Bazen ağızdan çıkan bir söz yüzünden bir kayıp vermemiz söz konusu olabilir. Dişler rüyada düşmüşse söz ağızdan artık çıkmıştır ve zamanı geriye sarmak mümkün değildir. Bunun karşılığında verilecek kayıp kaçınılmaz. Eğer bu rüyayı gördüğünüzde sinirle biriyle buluşmak ve konuşmak üzereyseniz bu buluşmayı iptal etmeniz sizin faydanıza olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page