top of page

Rüyada alt kat görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Çöküş

 • Yenilgi

 • Acı son

 • Bilinçaltı

 • Karanlık

 • Belirsizlik

 • Yalnızlık

 • Tıkanma

 • Son durak

 • Dibe vuruş

 • Depresyon

 • Enerji yitimi

 • Yolun sonu

 • Güvensizlik

 • İflasa gidiş

 • Kötüye gidiş

 • Bilinçaltı keşfi

 • Ast üst ilişkisi

 • Olmuyorsa bırak

 • Bitişe yaklaşmak

 • En kötüsünü görmek

 • Çıkmaz sokağın sonu

 • Olayın kaynağına inmek

 • Haz alınmayan durumlar

 • Bastırılmış duygularla yüzleşmek
   

Rüyada alt kat görmek ne anlama gelir?

Rüyada alt kat genel olarak negatif rüyalardandır ve hiçbir zaman iyiye gidiş ya da yükselme ifade etmez. Fakat nadiren de olsa sadece güney istikametine yapılan yolculukları temsil edeceğinden güneye gitme ihtimali olan kişiler bu negatif anlamları hesaba katmamalıdır. Alt kata inen kişi gerçek hayatta da aşağı gider, güneye iner veya rütbesi azalır veya parası eksilir. Bu rüyayı gören bazen umduğunu değil umduğunun azını bulur. Rüyasında 4 üncü kata çıkmak isteyip 2 inci kata çıkan kişi ya da dördüncü kattan 2 inci kata inen kişiye kendisine söz verilenin yarısı verilir ya da umduğunun yarısını bulur. Bu rüyayı gören yeni bir işe başlamış ise yeni işi ona eski işini aratır.


Rüyada üst katlar her zaman üst tabaka ve bu üst tabakanın insanları ile ilgili bilgiler sunar. Alt katlar ise bunun tam tersine alt tabaka, az maaş alan işçiler ya da bir mekanda alt tabakada yer alan insanlarla ilgili bilgi sunar. Üst kattan alt kata inen kişi bir şirket çalışanı ise kendi emrindeki kişilerin yanına gider. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak isteyen bu katta kimlerin bulunduğunu, hangi olayların yaşandığını ve rüyanın sonunda ne olduğunu hesaba katmalıdır. Geniş, ferah ve aydınlık bir alt kat alt tabakada bazı işlerin en sonunda yoluna gireceğine işarettir. Dar, kasvetli ve karanlık alt kat ise alt tabakada sorunlar olduğuna işaret eder.

 

Rüyada apartman ve binalar bazen insan vücudu ile ilgili bilgiler sunarlar. Bu yüzden çatı katı her zaman vücudun beyin kısmı, düşünsel yönü ve verilen kararlarla ilgilidir. Alt katlar ise ayakları ve yolculukları temsil eder. Rüyasında bir apartmanın en alt hatta zemin katına kadar inen kişi bazen bu rüyada yapacağı yolculuklarla ilgili bilgi aramalıdır. Rüyada bir apartmanın en üst katındaki komşu bazen kişinin kontrol mekanizması ve kararlarıyla ilgili bilgiler sunar. En alt katta yaşayan komşu ise onun ayaklarının, seyahat etmesine yardımcı olacak tüm araçların temsilcisi olabilir.

Rüyada alt kata indiğini görmek

Rüyada alt kata inişler ya da aşağı istikamete gidişler bazen mevcut durumun kötüleşmesi, bazen aşağıya ya da bilinçaltına yöneliş, bazen sadece güney istikametine yapılan yolculukları temsil eder. Bu rüyayı gören kişi ertesi gün mutlaka bu üç ihtimalden biriyle karşılaşacaktır.

Rüyada alt kata inen kişinin dikkate alması gereken bir diğer unsur ise kaçıncı kattan kaçıncı kata indiği olmalıdır. Çünkü bu katlarla ilgili sayılar aslında kişinin ertesi gün yaşayacağı bir olayla ilgili şifre ya da ipucu sunarlar. Beşinci kattan ikinci kata indiğini gören kişi kendinden 3 eksiltir ve bunun ne olduğunu sadece kendisi bulmalıdır. Bu kişi bazen 3 kişiyle ilgili bir olayda bir kayıp verir ya da bir sorunda 3 farklı yeni problemle uğraşmak zorunda kalır. Bir diğer ihtimal de bu rüyayı gören kişi 3 rakamı ile aşlayan bir miktar para kaybına uğrar. Bu rüyayı kişinin kendisi yorumlamalıdır.

Rüyada alt kata inmek ask-üst ilişkisi içinde bulunan insanlar için kendinden alt tabakadakilere yapılan ziyaretlerin simgesidir. Bir patron rüyasında alt kata indiğini görürse işçilerinin ve çalışanlarının yanına gider. Bazen bu rüya evlada ya da kendinden küçük kişilere yapılan ziyaretlerle ilgili bilgi içerir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için ne kadar aşağıya inildiğine ve inilen yerde tam olarak kimlerin olduğuna ve nelerin yaşandığına odaklanmak gerekir.

Rüyada alt kata iniş bazen kötüye gidiş, sona yaklaşma ya da iflasa doğru ilerlemenin temsilcisidir. Bu rüyayı gören zemin kata kadar iniyor ise başına gelmesinden korktuğu bir olayla karşılaşır ve korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Zemin katın daha üstündeki katlara inen için iflas söz konusu olmaz fakat mevcut durumda gerilemeler ve kötüye gidiş olacaktır. Rüyada alt katlara yapılan yolculuklar bazen problemler zincirine takılarak bir olayın başka bir olayı tetiklemesiyle ilgilidir.

Rüyada alt kat komşusu:

Bu rüyalar ast-üst ilişkisi içinde olduğumuz kişilerle ilgili rüyalardır. Rüyada alt kat komşular astlarımız üst kat komşular ise üstümüzdeki insanlardır. Rüyada alt kat komşusu seviye ya da rütbe olarak bizden alt tabakada olan insanlar, bazen evlat ya da işçileri bazen yaşça küçük insanları temsil ederler. Bu rüyalarda ast-üst ilişkisi esastır. Alt kat komşusuna giden bu insanlara ziyarette bulunur ya da bir iş için danışır. Alt kat komşusunun kendisini ziyaret ettiğini gören kişinin işçisi, evladı, kendisinden yaşça küçük biri veya maddi durumu rüya sahibinden kötü biri bir ricada bulunur ya da para ister. Rüyada kendi seviyemizden düşük insanlar bize alt kat komşusu kılığında görülebilirler. Bir subay için alt kat komşusu bazen bir astsubay hakkında bilgi içerir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page