top of page

Rüyada amcayı görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Hisler

 • Olaylar

 • Temalar

 • Mesajlar

 • Kişilikler

 • Duygular

 • Eğilimler

 • Özellikler

 • Semboller

 • Değişimler

 • Bileşenler

 • Davranışlar

 • Düşünceler

 • Karakterler

 • İçgüdüsel yaklaşımlar

Rüyada amcayı görmek ne anlama gelir?

Rüyada amca ya da diğer akrabalar aslında farklı insanlarla yapılan zihinsel ya da ruhsal bağlantılardır. Fakat bu rüyalar amcamızı ya da akrabalarımızı nasıl ve ne durumda gördüğümüze bağlı olarak yorumlanmalılar. Amcasını hasta gören kişini yaşamının bir alanında ilgiye ve onarıma muhtaç bir şey kendisini bekler. Rüyada amcası ölenin yaşamında bir sayfa bir daha açılmamak üzere kapanmaktadır.

 

Rüyadaki amca ya da diğer arketipler kollektif bilinçaltının bileşenleridir ve duygular, düşünceler ve olayların yansıması olarak karşımıza çıkarlar. Rüyada amca ya da diğer arketipler yaşamımızın temel temalarına ve eğilimlerimize dokunurlar. Rüyanızda amcanızı gördüyseniz kendinize şu soruları sormalısınız: amcam bende hangi duyguları uyandırıyor? Rüyadaki amcanın temsil ettiği arketip yaşamımda kime ya da neye dokunuyor? Hatta çok ilginç olmasına rağmen amcanızın ismine bakın, belki de bu rüya amcanızla aynı isimde biriyle alakalı bilgiyi size getirmektedir.

 

Amcamızı gördüğümüz rüyalar ayrıca yaşam döngümüzde karşılaşacağımız olayların nitelikleri ve özellikleriyle ilgili bilgi getirirler. Bu mesajları anlayabilmek için amcanızla gerçek hayattaki ilişkinize bakın. Amcanızı çok mu seviyorsunuz? Yoksa onunla kavgalı mısınız? Amcanızın ismi nedir? Bu isimde başka biriyle ilgili şu anda yaşanan bir durum var mı? Tüm bu sorulara vereceğiniz cevaplara dikkat ederek rüyada gördüğünüz amcanın sizin için neyi ifade ettiğini anlayabilirsiniz.

 

Amcamızı gördüğümüz rüyalar bazı olayların oluş biçimleriyle ilgili bilgi getiriyor da olabilir. Olaylar genellikle rüyamıza sevdiğimiz ya da sevmediğimiz karakterler kılığında girebilir. Eğer amcanızı gerçekte çok seviyorsanız ve rüyanızda rüyanızda gördüyseniz yaşamınızda güzel bir olay yaşayacaksınız. Bununla beraber, amcanızla aranızda bir sorun varken onu rüyanızda gördüyseniz yaşamınızda kapanmamış bazı sayfalar olabilir ve bu olaylar tekrar gündeme gelebilir.

 

Amca gördüğümüz rüyalar bize yaşadığımız ya da yaşayacağımız olayları ya da durumları bir dizi karakter ile sunuyor olabilir. Bir filmdeki aktörler gibi rüyalarımız da bizim için farklı karakterler geliştirir ve bu karakterlere oynayacakları rolleri verir. Bu da onların rüyanın hikayesine özgü ve önemli kılan niteliklerini ortaya koyar. Bu özellikle ve niteliklerin bazıları aslında kendi iç dünyamızdaki niteliklerin yansımasıdır. Bazen amca gördüğümüz rüyalar kişiliğimizin farklı bir bölümünü ya da özelliğini yansıtıyor olabilir. Örneğin, amcanız çok güçlü bir karaktere mi sahip? Bir yerde CEO olarak mı çalışıyor?  Belki de sizin için amcanız çok güçlü bir “yönetici” arketipi. Yaşamınızdaki bir yöneticiyle ilgili bilgi getiriyor olabilir.

Rüyada amcayı görmek

Amca gördüğünüz rüyalar kişiliğinizin farklı bölümlerini ortaya çıkarabilir. Kahraman, cesur, korkak, yönetici, şifacı ya da bilge, amcanızı gördüğünüz rüyalarda buna benzer karakteristik özelliklerin hangileri vurgulanıyordu? Vurgulanan bu karakteristik özellikler aslında yaşamınızda vurgulanan özelliklerdir. Amca gördüğünüz rüyalarda görünmez bir kimlik mücadelesi olabilir ve bilinçaltınız sizin için bir karakter kadrosu hazırlar. Rüyanızdaki amcanız ya da diğer karakterler kişiliğinizin keşfedilmeyi bekleyen bazı yönlerine atıfta bulunuyor da olabilir.

 

Amcamızı gördüğümüz rüyalarda ya da diğer karakterleri gördüğümüz rüyalarda aslında bu karakterleri rüyamıza biz davet ederiz. Sevmediğimiz karakterler ise yaşamımızdaki davetsiz misafirlerdir. Vahşi bir hayvan, bir filmin kötü karakter oyuncusu ya da bir cadı her azman istikrarımızı tehlikeye sokacak bir olayın temsilcisi olabilir. Rüyada evimizde vahşi bir hayvan gördüğümüzde anlamalıyız ki çok yakınımızda (hanemizde) ya da özelimizde bizi tehdit eden bazı unsurlar var ve bu unsurları yaşamımızdan çıkarmamız gerekiyor. Tıpkı vahşi hayvanı evden çıkarmak gerektiği gibi.

 

Amcamızı gördüğümüz rüyalar belirli fikirleri temsil eden işaretler değil kişisel deneyimlerimize dayanarak anlam attığımız akıcı görüntülerdir. Rüyalar gerçekleri, felsefi vahiyleri, yanılsamaları, fantezileri, anıları, planları, mantıksız deneyimleri ortaya çıkarabilir. Belki de amcamızı gördüğümüz rüya bizim için yalnızca bir mesaj ya da işarettir. Bu tip rüyalarda amcanızı nasıl gördüğünüze ve rüyanın senaryosuna odaklanın. Amcanız ne yapıyor? Size ne söylüyor? Rüyada sizden ne yapmanızı istiyordu?

 

Amcamızı gördüğümüz rüyalarımızdaki görüntüler nihayetinde kendi bilinç dışımızın temsilleridir. Her ne kadar bireysel zihinlerimizden gelseler de, birçok görüntü bilinçli benliklerimize gizlenmiş bilinç dışı tutumları temsil eden evrensel arketiplerin tezahürleridir. Bu arketipleri öğrenmek ve bunları kendi rüyalarımızda tanımlamak için zaman ayırırsak, içsel benliklerimiz hakkında farkındalığımızı artırma, böylece ruhsallığımızın farklı kısımlarını bütünsel bir benlik elde etmek için entegre etme olanağına sahibiz.

Rüyanızı yazın:

bottom of page