top of page

Rüyada Amerikan başkanını görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Terfi

 • Fikir

 • Proje

 • Rütbe

 • Hedef

 • Vizyon

 • Başarı

 • Enerji

 • Eylem

 • Kontrol

 • Komuta

 • Özgüven

 • Sorumluluk

Rüyada Amerikan başkanını görmek ne anlama gelir?

Rüyada Amerikan başkanı, krallar ya da diğer devlet başkanları kişiliğimizin bir parçasını oluşturan hisler, duygular, düşünceler ve eylemler üzerinde tam kontrole sahip bireylerdir. Bu yüzden yaşamımızın kontrolü elinde tutan yönlerine atıfta bulunurlar. Yaşam yolculuğumuzda özgüven ve vizyon sahibi olduğumuz ve kontrolü tam olarak ele geçirdiğimizde rüyalarımıza misafir olurlar. Rüyadaki Amerikan başkanı, aynı zamanda enerji akışının doğru yere odaklandığı konusunda bize bilgi getirir.


Rüyalarda görünen birçok karakter sizin bir yönünüzü temsil eder. Örneğin, polis, “yasadışı ya da yanlış” bir şey yaptığınızda veya gelişen bir yön, bebekler büyümeye ve gelişmeye muhtaç bir yönünüz, krallar, devlet başkanları ya da diktatörler ise gelişmiş ve zirveye ulaşmış yönlerinizi ortaya çıkarırlar. Tüm bu karakterler aslında rüyalarımızın bize mesaj vermek için karşımıza çıkardığı davetsiz misafirlerdir.

Rüyada Amerikan başkanıyla konuşmak

Rüyada Amerikan devlet başkanı, kral ya da cumhurbaşkanı arketipleri dünya üzerinde etki yaratacak güçlü yönlerimize atıfta bulunurlar. Bu kişilerle konuşmak yaşamımızdaki en zirve noktaları ya da zirvede oturan bireyleri temsil ediyor da olabilirler. Bu rüyayı gördüyseniz belki de bir konuya o kadar hakimsiniz ki adeta o alemin kralı sizsiniz. Fakat bunun ne anlama geldiğini yalnızca siz anlayabilirsiniz. Amerikan devlet başkanını gördüyseniz kendinize sormanız gereken şudur: yaşamınızın en çok hakim olduğunuz alanı nedir?


Rüyalarımızdaki sanatçılar fikirleri tasarlar, şövalyeler, askerler ve işçiler fikirlere doğru hareket eder, kraliçeler, anneler ve şifacılar bu fikirleri besler ve geliştirir, krallar, devlet başkanları, patronlar ve yüksek rütbe sahibi tüm arketipler bu fikirleri yerleşik ve istikrarlı duruma getirirler. Bu nedenle Amerikan devlet başkanları, cumhurbaşkanları ya da kralları gördüğümüz bir rüya aslında bir fikir ya da konseptin tam olarak olgunlaştığı, büyüme sürecini tamamladığı ve artık dünyaya doğmaya hazır olduğuna işaret ederler.

Rüyada Amerikan başkanını ziyaret etmek

Rüyada Amerikan başkanı ya da krallar yaşamımızın bir yönünün en zirve noktasını temsil ederler. Örneğin, duygulara hakim olmak, duyguları kontrol altına almak, bir projeyi geliştirmek ve dünyaya sunmaya hazır hale getirmek, finansal yaşamı kontrol altına almak ve yaşamımızda tam anlamıyla kontrolü sağladığımız her alanın temsilcisi olabilirler. Rüyadaki Amerikan başkanı, kral ya da diktatör arketipi yaratıcılığa odaklanmaz. Bize yaratmanın ötesinde, yaratılmış olanın olgunlaşıp meyve vereceği döneme dair bilgi getirirler.


Rüyalarımız bizimle sembolik arketipler diliyle konuşur. Rüyadaki Amerikan başkanı ise bazen entelektüel gücümüzün ya da aklımızdaki bizi zirveye götürecek bir fikir ya da projenin müjdecisidir. Bu rüyayı gören kişi belki de işsiz ya da parasızdır fakat elindeki bir güç, yetenek ya da iş fikri sayesinde bir kral kadar yükselecek potansiyele sahip olabilir. Bilinçsiz zihnimiz bazen bize zirve noktaya ulaşmanın mümkün olduğunu anlatmak için rüyamıza Amerikan başkanı ya da bir kral arketipini davet edebilir.

Rüyada Amerikan başkanını misafir etmek

Rüyadaki Amerikan başkanı bazen geleceğimizi oluşturacak ve bizi zirveye taşıyacak gücün zaten elimizde olduğunun habercisidir. Bu rüyanın sahibi belki de o kadar gizli ve özel bir yeteneğe sahiptir ki bu yetenek onu kendi aleminin kralı yapacak kadar önemli olabilir. Amerikan başkanı aynı zamanda tüm sorunları aşabilecek potansiyele ve güce sahip olduğumuzu müjdeleyen arketiptir. Onun koltuğu en zirvedeki koltuk olarak bize aslında yaşamda ulaşmak istediğimiz o en zirve noktaya ulaşmanın mümkün olduğunu müjdeler.


Bir arketip olarak Amerikan devlet başkanı, bir kral ya da bir ülkenin cumhurbaşkanı yaratıcılık konusunda pek yetenekli değildir. Bunun yerine, bir fikir almaya ve dünyayı kendi vizyonuna uyacak şekilde değiştirmeye daha meyillidir. İnsanlar, işlerini yapacağını ve çok iyi yapacağını bildikleri için doğal olarak liderlere doğru çekilirler. Liderler de başkalarının işini kendisi için yapmasını sağlama ve süreç boyunca onları bir arada tutma konusunda ustadır. Eğer rüyanızda Amerikan başkanını gördüyseniz yaşamınızı çok etkili bir şekilde değiştirecek güce ve potansiyele sahip olduğunuzu bilmelisiniz.


Bir Amerikan başkanını gördüğümüz rüyayı yorumlarken bu rüyanın senaryosunu da dikkate almalıyız. Amerikan başkanının bize bir şey vermesi daima yaşamımıza yüksek rütbelerden gelecek menfaate işaret ederken, bizden bir şey istemesi ya da bize kızması yüksek rütbelerden ya da devletten bir ödül beklerken ceza ya da para kesintisiyle karşılaşabileceğimize işaret eder. Kralın bize bir şey vermesi daima iyiliğe ve kazanca, bizden bir şey alması ise daima kötülüğe ya da kayba işaret eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page