top of page

Rüyada Amerika'yı görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yenilik

 • Değişim

 • Özgürlük

 • Bağımsızlık

 • Uzaklaşmak

 • Mekan değişikliği

 • Amerika’ya gitmek

 • Kabuğundan çıkmak

 • Alışılmışın dışına çıkmak

 • Potansiyelin farkına varmak

 • Amerika bağlantılı gelişmeler

 • Kendi sularının dışına çıkmak

Rüyada Amerika’yı görmek ne anlama gelir?

Rüyada Amerika'yı görmek eski koşulları terk ederek yeni koşullara geçmek, zihinsel hareket ve değişim metaforudur. Yurt dışına çıktığımız tüm rüyalar aslında seyahat ve yer değiştirme işaretleridir. Fakat, rüyalar alemindeki seyahat fiziksel seyahatin aksine zihinsel olarak eski olanı terk ederek yeni olana doğru hareket etmek anlamına gelir. Bir başka deyişle, değişiyorsunuz, gelişiyorsunuz ya da konfor alanınızın dışına doğru hareket etmeye ve yeni şeyleri denemeye başlıyorsunuz. Bu tür rüyalar rüyadan aldığımız duygu tonuna bakarak da yorumlanmalı. Rüyanızdaki Amerika şu anda bulunduğunuz yerden daha mı güzeldi? Yoksa daha kasvetli ve karanlık bir yer miydi?


Rüyada Amerika'yı görmek genellikle değişime hazırlanmak, sınırlandıran ya da kısıtlanan bir durumdan kurtulmak, özgür hissetmek ve kabuğumuzdan çıkarak yaşamımızda farklı alanları ya da potansiyelleri keşfetmek ile ilgilidir. Fakat bir ülkenin vurgulandığı rüyalarda tüm bu yaşanan değişimlerin o ülke kaynaklı ya da o ülkeyle bağlantılı olması ihtimali de bulunur.


Dünyadaki ülkeler içinde süper güç olmasıyla bilinen bu ülke bazen bilinçaltımızdaki “en iyisi” ya da “en büyüğü” algısıdır. Dolayısıyla, rüyasında Amerika’ya giden kişi bir şeye ulaşmak istiyorsa en iyisine ya da en büyüğüne ulaşır. Örneğin, birçok işyerine özgeçmiş gönderen biri rüyasında Amerika’ya gittiğini görür ise bu şirketlerden en büyüğü ya da en iyisi kendisini kabul eder. Bir başka deyişle, bir arzusu olan kimse için rüyada Amerika’ya gitmek aslında arzusuna umduğunun da fazlasıyla ulaşmaya delalettir. Fakat bu yorumculuk anlayışı Amerika hakkında kötü hislere sahip biri için geçerli olmaz. Amerika’yı kötü ya da ürkütücü bir yer olarak gören kişi için Amerika’ya gitmek tam tersine cezalandırılmaktır.


Rüyada Amerika’yı görmek aynı zamanda uzaklaşmak, özgür hissetmek ya da bağımsızlık duygularıyla ilgilidir. Rüyasında Amerika’yı uzaktan gören ya da Amerika’ya yukarıdan bakan kişi özgür ve bağımsız olma arzusu içerisindedir fakat henüz kendi ayakları üzerinde duracak seviyeye gelmemiştir. Amerika’ya ayak basan ya da Amerika’da bulunduğunu gören bağımsızlığa dair bir amacına ulaşır ve kendi ayakları üzerinde durmaya başlar. İlk işine giren ya da ilk maaşını alan kişi için bu rüya ekonomik özgürlüğün giderek artacağının ve  rüya sahibinin tez zamanda kimseye ihtiyaç duymayacağı bir hayata kavuşacağının habercisidir.

Rüyada Amerika’da olduğunu görmek

Rüyada Amerika’da olduğunu görmek özgürleşmek, engellerin ortadan kalkması ve alışılmışın dışına çıkmayla tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi bir süreliğine de olsa farklı olanı dener ya da farklı bir ortamda bulunur. Amerika bize ait olmayan bir mekanın temsilcisidir ve rüya sahibi ertesi gün kendine ait olmayan bir mekana ziyarette bulunabilir. Rüyada Amerika’da olduğunu görmek aynı zamanda hareket ya da faaliyet alanının genişlemesi, işleri bir aşama ilerletmek ya da kendi sularının dışına çıkarak farklı bir şeyleri denemekle ilgilidir.


Rüyada Amerika’da olduğunu görmek aynı zamanda farklı iş alanları ya da kendi mesleğimiz dışında bazı fizibilite çalışmaları yapmak, o alanlar yazılar okumak, videolar izlemek, araştırmak ya da öğrenmekle ilgili olabilir. Kısacası, rüyada Amerika’da olduğunu görmek aslında kendi sularının (kendi alanının) dışına çıkarak farklı alanlara bir göz atmaya delalet eder. Bu rüya aynı zamanda yurt dışına ya da Amerika’ya açılmak, daha fazlasını istemek veya daha büyük düşünerek geliri arttırmakla ilgili bazı araştırma ya da geziler yapmaya işaret edebilir.

Rüyada Amerika’ya gitmek:

Rüyada Amerika’ya gitmek en genel anlamı itibariyle kendi sularının dışına çıkmak, kabuğunun dışına çıkmak ve farklı olanı denemekle ilgilidir. Bir ülkenin özellikle vurgulandığı rüyalar bazen o ülkeye dair gelişmelerin habercisi de olabilir. Rüya sahibi için bir Amerikan şirketinde işe girmek ya da kaynağı Amerika olan bir iş alanında uzmanlaşmak söz konusu olabilir. Bazıları için bu rüya fiziksel seyahatten ziyade içsel yolculuklar, kendi iç potansiyelini keşfetmek ya da yeteneklerin farkına varmakla alakalı bilgi içerebilir. Rüya sahibi belki de kendisi ile ilgili yepyeni bir şey keşfeder ve bu keşiften sonra hayatı değişir. Fakat yine de daha iyi yorum için Amerika’da ne olduğun bakılır. Rüyasında Amerika’da kaybolan ya da karanlıkta kalan kişi bu yeni içsel yolculuğunda çok fazla bilinmezlikle mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Rüyada Amerikada olmak

Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için Amerika’nın rüya sahibi için neyi ifade ettiğinin bilinmesi önemlidir. Çünkü herkesin bilinçaltındaki “Amerika” algısı farklıdır. Amerika’yı hayallerinin ülkesi olarak gören bir kişinin kendini Amerika’da görmesi bir arzusuna kavuşmasına delalet ederken Amerika’yı sevmeyen ya da gitmek istemeyen kişi için bu rüya gurbet ya da özlem anlamı içerebilir. Amerika’yı görmeyi çok isteyip de hiç görmemiş biri için rüyada Amerika’ya gitmek bir amaca ya da kaderde bir bitiş çizgisine ulaşmaya delalet eder.


Rüyada yurt dışına yapılan ziyaretler gerçek hayatta da farklı mekanlara yapılan ziyaretlerdir. Fakat bu rüyalarda vurgulanan ülkeler aslında o ülkelerle bağlantılı kişilere yapılan ziyaretlere işaret ediyor da olabilir. Bazen yurt dışına giden kişi komşusuna ya da başka bir eve ziyarete gidebilir. Hatta bu rüyayı görenin gerçekten yurt dışına gitmesi ya da başka bir memlekete gitmesi ihtimali de bulunur. Yurt dışına giden kişi rüyasında kendini nasıl hissettiğine ve ortamın nasıl olduğuna da bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır. Rüyasında yurt dışında kendini huzur ve güvende hisseden kişi geçici süreliğine tatile gider ya da iş stresinden ve sorunlardan bir süre uzaklaşır. Yurt dışında kötü durumda ya da karanlıkta kaldığını gören kişi bilmediği bir sistem ya da sorunun çözümüyle uğraşır ve bocalar. Bazen bu tip bir rüya daha önce hiç deneyim edilmeyen ve tecrübesiz olunan bir alanda bir soruna takılıp kalmaya delalet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page