top of page

Rüyada anahtar görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Giriş

 • Para

 • Fırsat

 • Yenilik

 • Şifre

 • Çözüm

 • Başlangıç

 • Seyahat

 • Murada ermek

 • Nasibin açılması

 • Sorunun çözülmesi

 • Arananın bulunması

 • Bir şifrenin çözülmesi

 • Büyünün bozulması

 • Bir sırrın ortaya çıkması

 • Soruya cevabın gelmesi

 • Bilinmeyenin bilinir hale gelmesi

Rüyada anahtar görmek ne anlama gelir?

Rüyada anahtar en genel anlamı giriş iznidir. Aynı zamanda bir sevinç yaşamaya delalet eder. Anahtar nihai amaç, hedef ya da bir murada ermek ya da kişinin hayatında yeni bir sayfa açması için ihtiyaç olanın ele geçmesidir. Kısacası bize bir kapıyı açacak olan bu ufak araç rüyamızda da karşımıza çıktığında artık bir konuda vizenin alındığına ya da bazı engellerin ortadan kalktığına işaret eder. Anahtarı gören öğrenci yeni okula başlamak için girdiği sınavı geçer, bir iş kurmak isteyen yatırımcı ihtiyacı olan son kaynağı ya da parayı bulur, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen her kimse rüyasında anahtar görürse bu yeni sayfayı açmak için ihtiyacı olan her ne ise kendisine verilecektir.


Rüyada anahtar bir problemin çözümünün nihayet varmasına işarettir ve bu çözümden sonra kişi için yeni fırsat kapıları açılacak ve dolayısıyla rüya sahibinin hayatında bazı değişimler olacaktır. Rüyada anahtarı bulan bir muradına erer ve bir derdinden kurtulur. Bazıları için bu rüya bir şifrenin çözülmesiyle alakalıdır. Çok uzun zamandır üzerinde uğraştığı bir soruya cevap arayan kişi rüyasında anahtar görürse kafasındaki soru işareti kalkacaktır.


Tarot ve bilinçaltı semboller dilinde anahtar çözümün varmasıyla ilgilidir. Anahtar bir kilidi bazen de kişinin hayatında çok önemli bir kapıyı açar. Bu yüzden rüyada anahtar görmek aslında hayatımızda kilitlenmiş her şeyi açmak için fırsatları elde etmek gibidir. Anahtar bazen ihtiyaç duyulan bilginin elde edilmesi ve kafadaki soru işaretlerinin kalkmasıyla ilgilidir. Kişi tarotta anahtarı görürse aslında bir düğümü çözer ve rahatlar. Kısacası anahtar kişinin hayatındaki tüm kapalı kapılar, düğümler ve tıkalı yolların açılması için eline geçeceği fırsatların simgesidir. Anahtarı gören kişi hayatında neyin kilitli ve açılmaya muhtaç olduğunu anlamaya çalışmalıdır.


Tarot ve bilinçaltı sembolizminde anahtar aynı zamanda hayatımızda yeni bir sayfa açmak için bize verilen bir fırsat ya da onayın temsilcisidir. Tarotta anahtar bulunan tüm kartlar bize izin veren ve yol açan kartlardır. Fakat Aziz kartında bulunan çapraz anahtarlar ise bir tıkanmışlığın ve giriş izninin alınamamasının sembolüdür. Tarot ve bilinçaltı sembolizmi rüya tabirleriyle aynı yorum dilini kullanır. Tarotta ya da rüyada anahtar görmek bu yüzden tıkanmış yolların açılması, işlerin ya da nasip kısmetin açılmasına işarettir. Anahtarı gören kişi halledemediği bir işi halleder. Fakat rüyada anahtarını kaybeden için yollar kapanır, işler tıkanır hatta nasibin ve şansın geçici bir süreliğine kapanması ihtimali vardır.


Rüyada birinden anahtar almak gerçek hayatta o kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden izin, onay ya da destek almaktır. Rüyada anahtarı alan kişi ilerlemek için ihtiyacı olan izni ya da onayı alır veya son engeli aşar ve bu rüyadan sonra kendisine yeni nasip kapıları açılacaktır. Bazen rüyada anahtar almak bir sınavı geçmek ya da bir işin olması için son sorunu ortadan kaldırmaktır. Rüyada anahtarı veren kişi ya da o kişinin ismini taşıyan bir kişi bu son engelde rüya sahibine yardımcı olacak ya da destek verecek kişidir.


Rüyada birine anahtar vermek:


Rüyada birine anahtar veren gerçek hayatta bir işin olması için izin ya da onay verir veya o işin olmasına vesile olur. Anahtarı veren başka birinin hayatında yeni bir başlangıç yapmasına farkında olarak ya da olmayarak fayda sağlar. Bazen birine anahtar vermek yetki ya da para vermekle eş değerdir. Bazen de anahtar vermek bir emanet vermek ya da birine birşey göndermektir. Fakat bu gönderilen her zaman somut bir şey olmak zorunda değil bazen bir söz ya da mesajdır. Anahtarı veren gerçek hayatta adeta "bunu al şu kişiye götür" ya da "bunu al şu işi hallet" der.

Rüyada anahtar bulduğunu görmek

Rüyada anahtar bulmak uzun zamandır bilinmeyenin artık bilinir hale gelmesidir. Kişi öğrenmek istediği şeye bu rüyayı gördükten sonra bir cevap bulur ve bir konu aydınlığa kavuşur. Bir sırrı bilmeyen kişi de bu rüyayı gördükten sonra kendisinden saklanan bir sırrı öğrenerek rahatlar. Anahtar rüyasının bilinmeyenlerle ve gizli kalmış işlerle çok yakından ilgisi vardır. Bu yüzden bu rüyayı gören kişi kendisinden gizlenmiş bir şeyi de öğrenebilir.


Rüyada anahtar bulmak aynı zamanda rüya sahibi için büyük bir derdin ortadan kalkması için ihtiyacı olan son kaynağa kavuşmasıyla ilişkilendirilir.  Bu rüyayı gören bekar ise hayat arkadaşıyla tanışır, işsiz ise iş bulur, aç ise doyar, sorunu var ise sorununa çare bulur. Anahtar görülebilecek en iyi rüyalardan biridir.


Rüyada anahtar aynı zamanda mistik anlamlar içerir. Tüm kilitlerin açılması, büyülerin bozulması, bilinmeyenlerin ortaya çıkması ve arananın bulunması haberini getirir. Nasibi ya da şansı kapalı olan kişiler içinse şans kapılarının artık açılacağı müjdesini verir. 


Rüyada ev anahtarlarını kaybetmek gerçek hayatta kişinin öze dönüşü, konfor alanına girişi ya da alışılmış olana geri dönmesinin bir süreliğine ertelenmesi anlamına gelir. Kişi kendini en rahat hissettiği konfor alanı olan evine rüyasında giremiyor ise gerçek hayatta ya gurbetten sılaya dönemez ya da özlem duyduğu bir şeyle kavuşma hasreti içinde yanıp tutuşmaktadır. Bir aşığın sevgilisine kavuşamadığı zamanlarda böyle bir rüyayı görmesi normaldir.


Rüyada ev anahtarını kaybedip evine giremeyen aynı zamanda kendini uzakta ya da yalnız hissettiği bir ortamda bir yere ya da birilerine yakınlaşma sorunu yaşamaktadır. Bu rüyayı gören kişi özüne ya da eskiye dönme amacı güder fakat bu anahtar bulunmadığı sürece mümkün olmayacaktır. Hayatında bir değişim yapmış fakat bu değişimden pişman olup eski hayatına dönmek isteyen bir kişinin de bu rüyayı görmesi olasılığı vardır.

Rüyada anahtar aramak:

Rüyada anahtar arama gerçek hayatta çözüm aramaya delalettir. Anahtarı arayan rüya sahibi aslında hayatında bir şeylerin değişmesini arzulamakta fakat kendisi için açması gereken bu nasip kapısının anahtarını aramaktadır. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için rüya sonunda anahtarın bulunup bulunmamasına bakılır. Eninde sonunda anahtarı bulan bazı ertelemeler sonunda geç de olsa muradına erer. Anahtarı hiç bulamayan için o işin olması mümkün olmayacaktır.


Bu rüya en genel anlamıyla 2 şey için iznin çıkması, 2 dileğin olması ya da 2 sorunun çözülmesine delalettir. Rüyasında 2 anahtar gören için 2 sayısı bir şifredir. Rüya sahibine “her ikisi de olacak” ya da “2 seçenek de sana uygundur” mesajını verir. Rüyada anahtarlardan birinin kırık ya da bozuk olması yine 2 seçeneğin uygun olmasına ama birinin diğerinden daha zor ya da uğraştırıcı olmasına delalettir. Rüyasında 3 anahtar gören yine bu yorumu 3 şey için yapmalıdır. Her anahtar bir kapıyı açar, bir dileği yerine getirir ya da bir işin olmasını sağlayacak bir vesileyi temsil eder.

Rüyada anahtar kaybetmek:

Rüyada anahtar kaybetmek fırsat kaçırmak ya da kendisi için bir kapının kapanmasıdır. Fakat bu rüyayı yorumlamak için rüya sonunda anahtarın bulunup bulunmadığına da bakmak lazımdır. Rüyada anahtarı bulamayan bir işin olmayacağını ve o kapının kendisi için hala kapalı olduğunu anlamalıdır. Fakat eninde sonunda anahtarı buluyor ise bazı ertelenmelere rağmen işin olacağını bilmelidir.


Rüyada araba anahtarı kaybedenin seyahati ya da mekan değişimi ile ilgili bir işi iptal olur ya da bir süre ertelenmek zorunda kalınır. Bir yerden başka bir yere girmek isteyen, bir evden başka bir eve taşınmak isteyen ya da bir geçiş veya değişim süreci içinde olan bir kişi rüyada araba anahtarı kaybettiğini görürse bulunduğu yerde bir süre daha beklemek zorunda kalacaktır ya da bu değişimin ya da mekan değişikliğinin olması için henüz şartların olgunlaşmadığı ya da hala tamamlanması gereken bir şeyler olduğu anlamalıdır. Değişim sadece bu son eksik tamamlandıktan yani arabanın anahtarı bulunduktan sonra mümkün olacaktır.


Rüyada araba hareket etmemizi kolaylaştıran ve hızımızı arttıran bir araçtır bu yüzden rüyada araba anahtarını kaybettiğini gören kişi için hayat durma noktasına gelebilir ve bazı işlerin ertelenmesi ihtimali oldukça yüksektir. Bu rüya aslında bize “önce anahtarı bul, sonra harekete geç” mesajını getirir. Bir şeylerin olması aslında ufak bir sorunun halledilmesinden yani anahtarın bulunmasından sonra mümkün olacaktır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page