top of page

Rüyada apartman görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yapı

 • Plan

 • Okul

 • Vücut

 • Mekan

 • Şehir

 • Devlet

 • Ortaklık

 • Hastane

 • Sağlamlık

 • Gruplaşma

Rüyada apartman görmek ne anlama gelir?

Rüyada apartman bilinçaltının kendi çapında kullandığı bir gruplandırma aracıdır. Aynı gruba mensup kişiler aslında aynı apartmanın içindeki kimselerdir. Bir apartmanın içindekiler bazen aynı ailenin mensupları, bazen aynı işyerinin çalışanları, aynı şehirde yaşayanlar, aynı mesleğe sahip kişiler hatta aynı hastalığı taşıyan hastalar bile olabilir. Bilinçaltımız apartmanı tüm bu kişileri aynı grupta toplamak amaçlı inşa eder. Bu durumda apartmana girip çıkanlar aslında gruba dahil olanlar ya da gruptan ayrılanlardır.


Apartman bilinçaltının gruplandırma ölçütüdür bu yüzden bazen ortak amaç güden kişileri, aynı görüşe mensup bireyleri hatta bir takımın taraftarlarını bile rüyada bir apartman içinde görmek olasıdır. Çünkü apartman aslında bu kişileri fiziksel değil manevi olarak bir çatı altında birleştirir ve gruba ayırır. Örneğin üniversiteye hazırlanan bir genç kendisi gibi üniversiteye hazırlanan birçok kişiyi rüyada aynı apartmanda da görebilir.

 

Apartman aynı zamanda kalabalığın ve toplulukların bir arada bulunduğu her mekanın simgesidir. Fakat bu mekanlar bazen yaşadığımız fiziksel alemde değil sosyal medyada ya da sanal alemde de olabilirler. Bu yüzden rüyada bir apartmanın bazen bir web sitesinde dolanan kişileri temsil etmesi bile mümkündür.

 

Apartman aynı zamanda bir mekanın da simgesidir. Fakat bu mekan bazen bir ev, bazen bir işyeri hatta bazen bir şehirdir. Apartmana girip çıkanlar aslında bu mekana gelenler ya da mekandan ayrılanların simgesidir. Bu durumda rüyasında bir iş arkadaşının apartmandan ayrıldığını gören kimse yakın zamanda o iş arkadaşının işten çıktığını duyabilir. Fakat apartman yorumlarında bazen apartmandan ayrılanlar gurbete gidenler ya da vefat eden kişileri temsil ediyor da olabilirler o yüzden bu rüyanın yorumu dikkatle yapılmalıdır.

 

Apartman bazen kişinin hayatını simgeleyebilir. Apartmana giren ve çıkanlar kişinin hayatında karşılaştığı kişilerdir. Bazen apartman kişinin nasibi ya da rızkını gösterir. Apartmana girenler kişinin evine ya da hanesine girenler, kazandığı paraları temsil ederken apartmandan çıkanlar ise rüya sahibinin elinden çıkanlar, hayatından çıkanlar ya da yaptığı harcamaları gösterir. Bir apartmandan çok sayıda insan çıktığını gören rüya sahibinin yüksek miktarda para kaybetmesi olasılığı vardır.


Apartman aynı zamanda insan vücudunun ve sağlığının simgesi olabilir. Bu rüya aslında rüya sahibinin bünyesinin ne kadar sağlam olduğuyla ilgili bilgi içeriyor olabilir. Bu yüzden rüyada apartmandan çok nasıl bir apartman görüldüğüne bakmak gerekir. Eski apartman yaşlı bir insanın yeni ve gıcır gıcır bir apartman bazen bir bebeğin doğumunun simgesidir. Balkonları ya da bir bölümü kırık dökük olan apartman hastalıklı ya da sakat bir insana işaret edebilir. Bazen yıkılmak üzere olan bir apartman vefatı yakınlaşmış kimsenin temsilcisidir.

Rüyada yıkılan apartman görmek – Rüyada apartman çökmesi

Rüyada bir apartmanın yıkılması ya da çökmesi hayra yorulmaz. Bir kurumun ya da kuruluşun, ya da insanları bir arada toplayan bir yapının artık sonuna gelindiğinin işaretidir. Bu rüya bazen boşanma ya da aile birliğinin bozulmasına da delalet edebilir. Bu rüyayı gören için bir şeylerin artık sona ermesi ve yıkılması zamanıdır. Bazen bir apartmanın yıkılması ve çökmesi bir şirketin iflası ya da bir birliğin sonudur.


Apartman çökmesi iki farklı şekilde yorumlanmalıdır: Birinci yorum eğer yıkılan apartman eski ve yıkılması gerekli bir apartmansa bazen yaşlı bir kişinin vefatı ya da yeninin hayata girmesi için eski olandan vazgeçmektir. Bu aslında demode olanın çöpe atılarak daha güncel olanların hayata sokulması çabasından başka bir şey değildir. Bu rüyayı gören kişi eski ve demode olmuş bir şeyi hayatından çıkarır ve onun yerine daha yeni olanı hayatına alır. Bu rüyanın ikinci yorumu ise yeni bir apartmanın yıkılmasıdır ki bu rüya pek hayırlı değildir. Yeni bir apartmanın yıkılması bazen genç bir insanın vefatına ya da zamansız kişiyi zora sokacak ani değişimlere delalettir.


Gerçek hayatta ast-üst ilişkisi içinde olduğumuz kişiler rüyada bize apartman sakinleri olarak görülebilirler. Rüyada alt kat komşular astlarımız üst kat komşular ise üstümüzdeki insanlardır. Rüyada alt kat komşusu seviye ya da rütbe olarak bizden alt tabakada olan insanlar, bazen evlat ya da işçileri bazen yaşça küçük insanları temsil ederler. Bu rüyalarda ast-üst ilişkisi esastır. Alt kat komşusuna giden bu insanlara ziyarette bulunur ya da bir iş için danışır. Alt kat komşusunun kendisini ziyaret ettiğini gören kişinin işçisi, evladı, kendisinden yaşça küçük biri veya maddi durumu rüya sahibinden kötü biri bir ricada bulunur ya da para ister. Rüyada kendi seviyemizden düşük insanlar bize alt kat komşusu kılığında görülebilirler. Bir subay için alt kat komşusu bazen bir astsubay hakkında bilgi içerir.


Rüyada apartman sakinleri aynı zamanda insan vücudunun değişik bölümleri hakkında da bilgi sunarlar. Örneğin, en üst kat komşusu her zaman hayatımızın düşünsel yanı ve karar mekanizmamızdır. Zemin katta oturanlar ise vücudun ayak kısmı ve yolculuklarımızdan haber verir. Rüyada bilinçaltı binayı insan vücudu ve bağışıklık sistemi olarak değerlendirebilir. Bu yüzden en üst kattaki komşunun rüyada vefat etmesi bazen lider eksikliği, tek başlılığın ortadan kalkması ya da zihinsel bulanıklık işareti olabilir.

Rüyada eski apartman:

Rüyada görülen eski apartman demode olmuş ve güncellenme gerektiren her şeyin simgesi olabilirler. Yıkık dökük bir apartman artık bazı şeylerin yıkımının zamanının geldiğine ve bu yıkımın mecburi olduğuna dair bize uyarı veriyor olabilirler. Bu rüyalar bazen yeni olanın rüya sahibinin hayatına girebilmesi için eski olanla vedalaşma zamanı geldiğine işaret ederler. Bu yenilik bazen kişi için mekan değişimi, bazen iş değişimi hatta bazen düşünce tarzındaki değişiklikler olabilir. Bu rüyalar ayrıca eski çalışma sistemlerinin değiştirilerek yeni nesil çalışma sistemlerinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizerler. Eski apartmanı gören kişi demode olmuş bir şeyleri çöpe atarak daha güncel olanlarını hayatına almalıdır.


Rüyada bir apartman temeli görmek geleceğe dair bazı planlar ve yeni bir işe başlamayla ilgilidir. Bazıları için bu rüya evlilik hazırlığı bazıları içinse hanede bir hamileye işarettir. Apartman temelini gören geleceğe yatırım yapar ve sabırlı olursa emeklerinin karşılığını alır. Rüyada görülen apartman temelinin nerede olduğu ve ne kadar sağlam olduğu rüyanın yorumunda önemlidir. Sağlam ve doğru zeminde atılan temel bir şirketin kurulumuna ya da geleceğe dair bir planın sağlam olmasına işarettir. Yanlış zeminde atılan güçsüz temel ise sonu hayırlı olmayacak işlere delalettir.

Rüyada bir apartmanda bulunmak bazen bir mekana gitmek bazen bir gruba dahil olmaktır. Apartman rüyalarında aynı çatının altında toplanmış herkes aslında aynı gruba üye olan kişilerin simgesidir. Apartmana girip çıkanlar ise gruba katılanlar ya da gruptan ayrılanların simgesidir. Bir apartmana girmek aslında bir mekana gitmektir. Kısacası apartmana girmek katılmak apartmandan çıkmak ise ayrılmak olarak yorumlanır.


Rüyada apartman inşaatı bizi sabırlı olmaya davet eden rüyalardandır. Beklenildiği taktirde bazı çabaların sonuçlanacağı mesajını bize verir. Bazen inşaat hamileliktir. İnşaatın ne durumda olduğu hamileliğin durumuna dair bilgi verir. Sağlam inşaat iyi giden hamilelik kötü inşaat ise hamileliğin kötü gittiğine delalet edebilir. Sınava hazırlanan bir öğrenci için de aynı durum söz konusudur. Bir öğrenci rüyasında sağlam inşaat görmüşse doğru adımları atmaktadır fakat cılız inşaat çalışmayı arttırmak anlamına gelir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page