top of page

Rüyada apartmanın içinden geçmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şans

 • Çıkış

 • Umut

 • Fırsat

 • Davet

 • Çözüm

 • Değişim

 • Bağlantı

 • Çıkış yolu

 • Dönüşüm

 • Başlangıç

 • Başkalaşım

 • Konum değiştirmek

 • Farklı bir bakış açısı

 • Tünelin sonundaki aydınlık

Rüyada bir apartmanın içinden geçmek ne anlama gelir?

Rüyada bir apartmanın içinden geçmek insan bilinci ile bilinçdışı arasındaki farkı sembolize eder. Bunun hayatınızda bir geçiş anlamına gelebileceğini unutmamak önemlidir. Rüyada içinden geçtiğiniz bir apartman aslında geçici bir durumu ve bu durum sonrası yaşamınızda oluşacak değişimleri sembolize eder. Belki bu geçiş süreci yalnızca bir mola ya da kısa sürecek bir evre, fakat bundan sonrası sizin için çok farklı olacak.


Rüyada karşımıza çıkan tüm apartmanlar, köprüler ve yollar yaşam yolculuğumuzdaki tüm bağlantılarımız ve bizi içinde bulunduğumuz bir durumdan uzaklaştıracak fırsat ya da vesileler metaforlarıdır. Bir apartmanın içinden geçmek bir teklifi kabul ederek yeni uğruna eski durumdan ya da bir sistemden uzaklaşmanın işaretidir. Rüyadaki apartmanlar bazen şans kapıları, bazen çıkış yolu bazen yalnızca bir değişim fırsatını temsil ederler.

 

Rüyada içinden geçtiğimiz apartman bazen bir geçiş süreci bazen bir teklif ya da fırsat sembolüdür. Apartmanın bir tarafı ile diğer tarafı yaşamın iki farklı bölümünü sembolize eder. Bir apartmanın içinden geçerek kendini farklı bir yerde bulan kişi bir durumdan ayrılarak başka bir duruma geçer. Bu bazen bir işe çözüm bulmak, bazen bir teklifi kabul etmek hatta bazen bir teklife evet demek de olabilir. Rüyasında apartmanın içinden geçen kişi bir değişime hazır olmalıdır.

 

Apartmanın içinden geçtiğimiz rüyalar aynı zamanda konum ya da durum değiştirme rüyalarıdır. Rüyada apartmanın her iki tarafı farklı bir konum ya da durumu sembolize eder. Bir apartmanın içinden diğer tarafa geçen ise bir durumdan ayrılarak farklı bir duruma geçmiş olur. Apartmanın içinden geçtiğimiz rüyalar yapacağımız iş ya da ev değişimlerine işaret edebileceği gibi statü değiştirmenin işaretçisi de olabilirler. Örneğin, bekar fakat evlenen biri rüyasında bir apartmanın içinden geçtiğini görürse bekarlık statüsünden ayrılarak evliler statüsüne geçer. Yine buna benzer bir şekilde işsiz biri iş bulduğu zaman rüyasında bir apartmanın içinden geçtiğini görürse kendisinin işsizler kategorisinden ayrılacağı anlamına gelir.

Rüyada bir apartmanın içinden geçtiğini görmek

Apartmanın içinden geçtiğimiz rüyaları yorumlarken apartmanın bir tarafı ve diğer tarafının durumuna bakarak rüyayı yorumlarsak daha fazla bilgi edinmiş oluruz. Apartmanın bizim bulunduğumuz tarafı daha karanlık, kasvetli ya da bizde negatif duygular uyandıracak sembollerle doluysa bu geçiş bizim için hayırlıdır. Apartmanın içinden geçen kişi kendini yaşamdaki bazı sorunlardan uzaklaştırır. Bu rüyalar genellikle daha güzel bir yere gitme uğruna bulunduğumuz mekan ya da durumu terk etmeye işaret ederler.

 

Bir apartmanın içinden geçtiğimiz rüyalar aynı zamanda daha huzurlu ve destekleyici bir ortam için eski ortam, düzen ya da durumdan ayrılacağımız ve değişimi kucaklayacağımızı müjdeler. Bu rüya tanıdık olanı geride bırakarak bilinmeyene doğru ilerleyiş sembolüdür. Geçtiğiniz apartmanın ardında ne var? Sorusunu kendinize sormalısınız. Eğer apartmanın diğer tarafı yemyeşil, çok güzel ya da sizde pozitif duygular uyandıran sembollerle doluysa bu değişimin sizin için iyi olacağını bilmelisiniz. Arkası görünmeyen bir apartmanın içinden geçmek daima bilinmeyene doğru ilerlemenin işaretidir.

Bir apartmanın içinden geçtiğimiz rüyalar genellikle iş ve aşk yaşamında değişimlere işaret etse bile bu rüyalar bazen zihinsel ya da ruhsal değişime girmenin işareti de olabilirler. Belki de başkalaşıyor ya da bambaşka bir zihinsel durum içine giriyor ve bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Bu hareketin büyümeniz ve kişisel gelişiminiz için gerekli olduğunun da farkındasınız. Kaybettikleriniz (geride bıraktıklarınız) yerine mutlaka yenilerini elde edeceksiniz.

 

Rüyada gördüğünüz içinden geçtiğiniz apartman ilerlemenizi engelleyen her şeyi bırakmaya davet eder. Sizi o durumda tutan her şeyi bırakın ve geleceğe bakın (apartmanın içinden geçin). En yüksek potansiyelinizi aramaya doğru yola koyulun. Eğer içinde bulunduğunuz durumu onarmak ya da düzeltmek imkansız görünüyorsa bu durumu terk etmek bazen tek çözüm yoludur. Bunun yerine yeni fırsatlar peşinde koşmanız daha uygun olabilir.

Rüyanızda içinden geçtiğiniz bir apartman ortaya çıktığında size hizmet etmeyen bir ilişki, inanç veya davranış biçimini geride bırakabilmeniz için kişisel veya ruhsal bir geçiş veya geçiş ayini geçiriyor olabilirsiniz. Bu son derece kişisel ve özel bir yolculuktur ve bunun gerçekleşmesi için tek başınıza çalışıyorsunuz. Yeni bir düşünce tarzını kucaklamak için neleri serbest bırakmanız gerektiğini belirlediniz ve şimdi bunu kişisel yaşamınızda gerçekleştiriyorsunuz.

 

Rüyada içinden geçtiğimiz apartman bazen bizi konfor alanımızdan uzaklaşmaya davet eden bir metafor olarak karşımıza çıkar. Evren bazen bize içinde bulunduğumuz bir durumu terk etme fırsatı sunar. Bu durumlarda rüyamızda bir apartmanın içinden geçtiğimizi görebiliriz. Bilindik olanla (apartmanın bizim bulunduğumuz tarafında) kalmak daima bizim konfor alanının içinde dolanma arzumuzu temsil eder. Bu alanın dışı yanızca bir bilinmezlik ve risk olabilir. Fakat rüyada gördüğünüz apartman çok güzel ve sizi cezbediyorsa bu teklifte sizin için cazip bir şeyler mutlaka var.

Rüyanızı yazın:

bottom of page