top of page

Rüyada arabaya binmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Plan

 • Kontrol

 • Değişim

 • İlerleme

 • Geçiş süreci

 • Yoldan sapma

 • Çözüm arayışı

 • Çıkış yolu aramak

 • Kompleks durum

 • Duygu karmaşası

 • Planın dışına çıkma

 • Sonuca ulaşma çabası

 • Konum bulma çabası

 • İstikametin belli olması

 • Evdeki hesabın çarşıya uymaması

Rüyada arabaya binmek ne anlama gelir?

Asla unutmamalısınız ki hayat bir otoyoldur. Aslında rüyada içinde bulunduğunuz otoyol ya da yolların durumu sizin yaşamı nasıl algıladığınızı göster. Otoyollar geniş ve güzel miydi? Yaşamınız rahat gidiyor ya da kendinizi rahat bir yaşam içinde bulmak üzeresiniz. Yollar dar mıydı? Geçiminiz dar ya da yaşamınız zorluklarla dolu. Dar yolda fazla hızlı ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla yaşamda da fazla ilerleyemiyor olabilirsiniz. Fakat hız yapmak isteyenler için geniş otoyollar idealdir. Yollar aynı zamanda hedeflerinize ulaşma konusundaki becerilerinizi yansıtır. Yeşil ışıklar daima aldığınız izinler ve yaşamda size “buyrun” diyerek kapıyı açan bireyler, kırmızı ışıklar ise alamadığınız izinler ya da yüzünüze kapanan kapılardır.

 

Arabaya bindiğimiz rüyalar mevcut yaşam durumumuzun gidişatı hakkında bilgi vericidir. Freud’cu yaklaşıma göre arabanın durumu bu gidişatı nasıl algıladığınız hakkında ipuçları verir. Arabaya binilen yer bir başlangıç noktası, gidilecek yer ise varmak istediğimiz istikamettir. Arabada bulunan her arketip bu yolculukta bize eşlik eden kişiler, olaylar, yardımcılar ya da işimizi zorlaştırıcılardır.

 

Rüyadaki araba mevcut yaşam durumumuzla gerçek doğamız arasındaki bağlantı ya da kopukluğu sembolize eder. Carl Jung’a göre içgüdüsel doğamız otantik bir yaşam sürmek için doğuştan gelen bir dürtüdür ve araba rüyaları aslında kendimizi fiziksel, ruhsal ya da psikolojik olarak nasıl algıladığımız hakkında bilgi vericidir. Araba eski miydi? Belki kendinizi yaşlı ya da yorgun hissediyorsunuz ya da içinde bulunduğunuz düşünce sistemi yaşadığınız dünyaya göre aşırı derecede demode olmuş ve güncelleme yapmanız gerekiyor. Arabanız gıcır gıcır çok yeni bir araba mıydı? Yepyeni bir sürece başlamışsınız ya da motivasyonunuz oldukça yüksek. Bir amaca ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm enerjiye sahipsiniz.

Rüyada arabaya bindiğini görmek

Arabaya binme rüyalarının senaryosu da bu rüyaların yorumunda oldukça büyük rol oynar. Örneğin, arabaya binmek ve kaybolmak ne anlama gelir? Carl Jung’un az önce değindiğimiz içgüdüsel doğasından uzaklaşma gibi durumlarda büyük ihtimalle arabayla kaybolduğunuzu rüyanızda görürsünüz İçgüdüsel doğadan uzaklaşma aslında hissettiği gibi yaşamamak ya da yaşadığı gibi hissetmemeye verilen addır. Bu iç güdüsel doğadan ayrıldığınızda anksiyete, depresyon hatta fiziksel hastalıklarla karşılaşabilirsiniz. Araba sürme ve özellikle araba sürerek adres ararken kaybolma rüyaları da bilinçaltından gelen “iç güdüsel doğadan ayrılma” metaforudur. Yaşam tarzınızla gerçek benliğiniz uyuşmuyor olabilir. Örneğin, mesleğiniz sizin doğanızla örtüşmüyor mu? Bu durumda rüyanızda araba sürerken kaybolduğunuzu görebilirsiniz. Ya da siz aslında öğretmen olmak için yaratıldığınıza inanıyordunuz fakat kendinizi elinizde paspasla bir yerleri temizlerken buldunuz ya da yaşam sizi bir şekilde bu noktaya sürükledi ve hayal ettiğiniz işi yapamıyorsunuz. Bu durumda da rüyada araba sürdüğünüzü görebilirsiniz. Aslında araba sürmek sizin için yeni bir yaşam arayışı sembolüdür.

 

Arabaya bindikten sonra kaza yapma rüyaları ise ani bir engel ya da değişim noktasına vardığımızda gördüğümüz rüyalardır. Aslında sembolik olarak araba kazası rüyaları karşımıza aniden çıkan bir zombi rüyasıyla oldukça benzeşir. Her iki rüyada da sembolik anlamda duraksama, yaşam hızının azalması ve umulmadık anda karşılaştığımız bir engel vardır.

Arabaya bindiğimiz rüyalar genellikle iyi huylu rüyalardır ve yaşamımızın gidişatıyla ilgili bilgi getirirler. Bu tip rüyalarda arabanın durumu, yolcular ve yolcuların durumu hatta nerede yolculuk yaptığımız da yoruma dahil edilmeli. Tabi bize çarpan diğer araç ya da diğer objenin arabada ne kadar hasara yol açtığı ve bizi ne kadar sarstığı. Bu sarsma ile günlük yaşamımızdaki sarsılma aslında birbiriyle doğru orantılıdır. Rüyalar asla direk yorumlanmazlar. Yani, rüyada kaza yaptıysanız uyandığınızda bir kaza geçireceğinizi düşünüp kendinizi boş yere üzmenize gerek yok.

 

Tüm bunların yanı sıra arabaya bindiğimiz rüyalar yaşam yolculuğumuzda bir noktadan bir noktaya varma niyetiyle attığımız adımları temsil eder. Bir arabaya bir noktada bineriz ve bunu yapma amacımız başka bir noktada inmektir. Yaşam yolculuğumuzda da değişime ihtiyaç duyduğumuzda, iş değiştirdiğimizde ya da bir durumdan başka bir duruma geçmeyi istediğimizde rüyada arabaya bindiğimizi görebiliriz. Aslında rüyanın arabaya bindiğimiz noktadan inmemize kadar bize gösterdiği her şey bu yolculukta da başımıza geleceklerle örtüşür.

Rüyanızı yazın:

bottom of page