top of page

Rüyada arabayı bulamamak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İptal

 • Engel

 • Sorun

 • Sıkıntı

 • Direnç

 • Durmak

 • İsteksizlik

 • Tükenmek

 • Yavaşlamak

 • Paranın bitmesi

 • Seyahatin iptali

 • Değişim endişesi

 • İlerlemenin durması

 • Enerjinin tükenmesi

 • ​Motivasyonun azalması

Rüyada arabayı bulamamak ne anlama gelir?

Arabayı bulamadığımız rüyalar genellikle yaşam yolculuğumuzda hareket etme yetimizin engellendiği bir noktaya vardığımızda gördüğümüz rüyalardır. Rüyalar aleminde altı çizilen bu hareket etme yetisi daima fiziksel boyuttaki hareketlilik değil bazen zihinsel ya da ruhsal değişimdir. Bir başka deyişle, arabasını bulamayan kişinin bir durumdan başka bir duruma geçişi engellenmiştir.

 

Sembolik olarak araba rüyaları köprü rüyaları gibi durumsal geçiş noktalarına işaret eder. Tıpkı bir köprünün iki kara parçasını bir birine bağlamak için üzerine basıp geçeceğimiz bir platformu bizim için oluşturması gibi araba rüyaları da ona binip bir durumdan başka bir duruma geçiş yapacağımız bir materyalin yaşamımızda artık var olduğunu gösteren bir semboldür. Fakat bulamadığımız arabalar şimdilik bu materyale sahip olmadığımızı bize hatırlatırlar. Esasında rüyada bulunamayan bir arabayla yıkılmış bir köprü sembolik anlamda aynı şeydir. Her ikisi de biri diğer tarafa götürmez ya da diğer tarafa geçiş için imkanların henüz oluşmadığı mesajını verir.

 

Metaforik anlamda hareketliliği kaybetmek engellenmekle eşdeğerdir. Bulunamayan araba rüyaları gerek arabası olan biri gerek arabası olmayıp rüyasında arabası olduğunu fakat onu kaybettiğini gören bir kişi için aynı anlamdadır: “geçiş fırsatı” ya da bizi diğer tarafa (arzu ettiğimiz alana) götürecek bir fırsat ya da aracı. Arabayı kaybeden kişi bu fırsatı kaçırır ya da kendisini arzu ettiği noktaya götürecek bir aracıyı kaybeder.

 

Metaforik olarak araba aynı zamanda ilerleme, motivasyonumuzu, bizi amaçlarımıza iten enerjiyi ya da amaçlarımız uğruna ilerlerken kullanabileceğimiz tüm araç ve gereçleri temsil eder. Arabayı bulamadığımız rüyalar ise bu enerji ya da motivasyonun olmadığı ya da bizi amacımıza götürecek araç ya da materyallerin şimdilik elimizin altında bulunmadığına işarettir.

 

Araba rüyaları yaşam yolculuğumuzda bir noktadan diğer noktaya gitmemiz için tüm şartların oluştuğunu bize bildiren rüyalardır fakat arabayı bulamadığımızda bunun tam tersine işaret ederler. Eğer rüyanızda yeni, gıcır gıcır ve çok güzel bir araba görmüş olsaydınız belki de bir durumdan başka bir duruma geçiş için ihtiyacınız olan kaynaklara sahip olacaktınız. Fakat rüyada arabanızı (ya da gerçekte olmayan fakat rüyada olan arabanızı) kaybettiyseniz bilmelisiniz ki değişim için henüz şartlar hazır değil ya da ihtiyaç duyduğunuz bazı materyallere sahip değilsiniz. Eğer rüyanızda arabayı bulamıyorsanız sizi bir yerden başka yere (bir durumdan başka bir duruma) götürecek şey henüz ortalarda yok. Bu bazen motivasyon, bazen bir fikir hatta para bile olabilir. Belki bir başlangıç yapmak için bir miktar paraya ihtiyacınız var fakat parayı denk getiremediniz.

Rüyada arabayı bulamadığını görmek

Araba bulamadığınız rüyaları bazen yaşam yolculuğumuzda yönsüz kaldığınız bir noktaya vardığınızda görebilirsiniz. Kaderde bir kavşağa varmışsınız buradan sonra başka bir yöne hareket etmelisiniz fakat hangi yöne? İşte bu soruya bir cevabınız yoksa rüyanızda arabanızı kaybettiğinizi görebilirsiniz. Bir çok seçenek var ve hangisini seçeceğinize tam olarak karar vermediniz bu yüzden rüyanızda arabanız kayıp. Tam olarak karar verdiğinizde bu rüyayı görmez tam tersine kayıp arabanızı bulduğunuz rüyasını görebilirsiniz.

 

Metaforik olarak araba aynı zamanda bizi taşıyan, götüren ve yaşamımızdaki durumları değiştiren her şeyin hatta bazen değişimin kendisidir. Bu yüzden rüyada arabanın bulunamaması bazen iptal olan işlerin ya da değişimin şimdilik mümkün olmayışının altını çizebilir. Bu rüya bazıları için çok üzücü haberleri getirebilir (evliliğin iptal olması, yeni bir işe geçişin iptal olması gibi). Bir başka deyişle rüyasında arabasını kaybeden kişi değişmeyi umuyorsa bilmelidir ki içinde bulunduğu durumda bir süre daha kalmak zorundadır.

 

Rüyada araba metaforik olarak rüya sahibinin kontrol ve yön unsurlarını temsil eder. Farkında olmasak da yaşam statik değil dinamiktir, sürekli değişir ve yaşam yolculuğumuzda sürekli karar vermek ve seçimler yapmak zorunda kalırız. Tıpkı bir arabayı kullanırken gideceğimiz yolları seçmek, sağa sola sapmak eylemleri gibi. Arabayı kaybettiğimiz rüyalarda ise yaşamda kendi yönümüzü belirleme yetimizi kaybetmiş gibi hissederiz. Belki de artık direksiyonun başına oturma vakti geldi. Ya da kendimize ait olan arabayı kaybettiysek yeni bir araba (yaşamdaki kontrol unsurları) elde etmeliyiz.

 

Aynı zamanda rüyada araba hedeflere ve amaçlara ulaşma yöntemi ve uyguladığımız tüm strateji ve araçları sembolize eder. Kayıp bir araba ise bir amaca ulaşmak için bir eylem ya da stratejiye sahip olmadığımızı bize gösterir. Fakat ufak bir ihtimal daha var. Eğer rüyada arabanız çalındıysa belki de fikirleriniz çalınmış. Biri sizden aldığı ilhamla bir iş yapmak üzere olabilir. Yine de bu rüya bu anlama gelmiyor da olabilir. Bu rüya belki de size sağlam bir strateji kurmanızı önerir. Tıpkı kaybolan arabanız gibi bir şey. İşte o zaman hayallerinize ulaşırsınız.

Ayrıca rüyada arabalar ve arabaların ilerleyişi yaşamda nasıl ilerlediğimizi sembolize eder. Aslında rüyadaki arabanın durumu ile rüya sahibinin fiziksel, ruhsal ya da psikolojik durumu örtüşür ve araba rüyaları daima bize ilerleme durumumuzla ilgili bilgi getiren rüyalardır. Arabayı kaybettiğimiz rüyalar aslında kendimizi kaybettiğimiz zamanları gösterir. Bazen olur ya nereye gideceğimizi hatta ne istediğimizi bilmeyiz. İşte bu durumda rüyada arabayı kaybettiğinizi görebilirsiniz.

 

Araba gördüğümüz rüyalar değişim, bir durumdan diğer duruma hareket ya da geçiş süreçlerini bize gösterir. Doğal olarak rüyada bir arabanın kaybolması de bu geçiş sürecinde bir engele takılma ve her şeyi durması alametidir. Belki de arabanın altını çizdiği geçiş süreci bir işten başka bir işe geçiş ya da bir evden başka bir eve taşınma ile ilgilidir. Bu durumda kaybolan araba bu iş değişimi ya da taşınmanın iptal olmasının haberini veriyor olabilir. Yine buna benzer şekilde bazen giden arabalar yaşamın doğal akışına değinirler ve giden arabanın rüyada kaybolması bu doğal akışı engelleyen ani bir soruna işaret edebilir.

 

Freud’cu yaklaşıma göre araba zihni ve egoyu sembolize eder ve sosyal statümüz ya da kişiliğimizdir. Rüyada arabayı ne durumda görüyorsak sosyal yaşamda kendimizi o durumda görürüz. Kayıp bir araba ise kaybettiğimiz benliğimiz ya da içinde bulunduğumuz “yönsüz hissetme” durumuna değinir. Arabanın kaybolması olayına gelince belki de sosyal yaşamda ilerleyen bir durumda ani bir engele takıldınız ve yaşamınızdaki her şeyi bir süreliğine askıya almanız gerekiyor.

Rüyanızı yazın:

bottom of page