top of page

Rüyada arabayı sürememek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İptal

 • Engel

 • Sorun

 • Sıkıntı

 • Direnç

 • Durmak

 • İsteksizlik

 • Tükenmek

 • Yavaşlamak

 • Paranın bitmesi

 • Seyahatin iptali

 • İlerlemenin durması

 • Enerjinin tükenmesi

 • ​Motivasyonun azalması

Rüyada arabayı sürememek ne anlama gelir?

Araba süremediğimiz rüyalar bir durumdan başka bir duruma geçiş için ihtiyacımız olan kaynaklara sahip olamadığımızı sembolize eder. Rüyadaki araba hedeflere ve amaçlara ulaşma yöntemi ve uyguladığımız tüm strateji ve araçların sembolüdür. Süremediğimiz ya da çalıştıramadığımız bir araba ise eylemlerin, yöntemlerin ya da stratejilerin işe yaramadığının altını çizer.

 

Rüyada gitmeyen, gitmekte zorlanan ya da süremediğimiz bir araba daima yaşam hızımızı yavaşlatıcı etkenleri vurgular. Rüyadaki araba aslında bizi yaşamda ilerleten tüm kaynakların temsilcisidir. Eğer araba yavaş ise bu rüya bize içinde bulunduğumuz düşünce sistemi ya da sahip olduğumuz kaynaklar yaşamda ilerlememiz için yeterli değil mesajını bize getirir. Bir başka deyişle rüyasında arabası yavaş olan ya da arabasını süremeyen kişinin belki de tek ihtiyacı vardır: yeni bir araç (yeni bir düşünce sistemi ya da bakış açısı).

 

Rüyada süremediğimiz bir araba bazen bize kaynakların ya da motivasyonun eksik olduğu uyarısını getirir. Eğer bir araba benzini olmadığından dolayı gitmiyorsa belki de enerji, para ya da motivasyona ihtiyacınız var. Araba her hangi bir sebepten dolayı gitmiyor ya da çok yavaş hareket ediyorsa sizi hızlı hareket etmekten alıkoyan bazı unsurlara dikkat etmelisiniz. Belki de amacınıza ulaşmayı eskisi kadar istemiyorsunuz ya da motivasyonunuz azaldı. Hatta paranız ya da ihtiyaç duyduğunuz kaynaklarınız bitmiş olabilir.

 

Rüyadaki araba aslında yaşamda bizi bir noktadan diğer noktaya götüren tüm araç gereçlerin, motivasyonun ya da bizi iten, götüren her şeyin temsilcisi olabilir. Dolayısıyla gitmeyen bir araba artık bu amaca ilerlemeyi ya istemediğimizi ya da ilerleme gücüne sahip olmadığımızı gösterir. Bazıları için gitmeyen araba bir amaca gitmek için artık arzulu olmadığımıza da işaret edebilir.

Rüyada arabayı süremediğini görmek

Rüyadaki araba ve arabaların ilerleyişi yaşamda nasıl ilerlediğimizi sembolize eder. Aslında rüyadaki arabanın durumu ile rüya sahibinin fiziksel, ruhsal ya da psikolojik durumu örtüşür ve araba rüyaları daima bize ilerleme durumumuzla ilgili bilgi getiren rüyalardır. Gitmeyen araba genellikle artık bize hizmet etmeyen düşünce sistemlerine dokunuyor olabilir. Belki de bazı araç gereçlere ya da mesleğe sahip oldunuz fakat dünya o kadar değişti ki artık bu meslek, araç gereçler ya da yetenekler sizi kariyerde ileri götürmek için yeterli değil. Bu durumda rüyanızda arabayı süremediğinizi görebilir misiniz? EVET.

 

Arabayı süremediğimiz rüyalar bazen sağlıksız olma, işe yaramama ya da boş yere yaşamımızda  tutma metaforudur. Süremediğiniz bir araba işinize yaramayan ya da size hizmet etmeyen kaynakları temsil eder. Belki de çöpe atılması gereken, demode olmuş ya da güncellemeye ihtiyaç duyan bir şey. Yaşamınızda hangi alanda bu güncellemeye ihtiyaç duyuyorsunuz? İşte araba sizin için bu alanı temsil eder.

 

Araba gördüğümüz rüyalar süregelen değişim, bir durumdan diğer duruma hareket ya da geçiş süreçlerini bize gösterir. Doğal olarak süremediğimiz araba rüyaları da bu geçiş sürecinde bir engele takılma ve her şeyi durması alametidir. Belki de arabanın altını çizdiği geçiş süreci bir işten başka bir işe geçiş ya da bir evden başka bir eve taşınma ile ilgilidir. Bu durumda bozulan araba bu iş değişimi ya da taşınmanın iptal olmasının haberini veriyor olabilir. Yine buna benzer şekilde bazen giden arabalar yaşamın doğal akışına değinirler ve giden arabanın rüyada bir anda durması bu doğal akışı engelleyen ani bir soruna işaret edebilir.

Rüyada arabalar aynı zamanda sizi ve yaşamdaki durumunuzu temsil ederler. Arabanın eski-yeni olması, sağlam ya da kırık dökük olması hatta güzel-çirkin olması size yaşamda ilerleyiş şekliniz hakkında bilgi sunar. Süremediğiniz araba rüyasına gelince. Bu rüya genellikle işinize yaramayan kaynakları yaşamınızda tutarak kendinize yük etme işareti olabilir. Bu rüyalar genellikle vazgeçilmesi gerekenlere değindikleri gibi vazgeçtiklerimizin yerine yenilerini almamız gerektiğini de önerir.

 

Süremediğimiz araba hakkındaki ufak detaylar sembolik öneme sahiptir ve arabanın durumu rüya sahibinin psikolojik durumu hakkında önemli ipuçları verebilir. Arabanın kasası, direksiyonu ve motor araba rüyalarında özel bir öneme sahiptir. Arabanın kasası sosyal statümüz ve tıpkı toplumda giydiğimiz maskeye benzer. Çok güzel bir araba bazen fiziksel anlamda kendimizi beğendiğimiz ve dış görünüşümüzden memnun olduğumuz anlamına gelebilir. Peki bu durumda çok güzel görünen bir arabayı sürememek ne anlama gelir? Belki de dış görünüşümüzü etkileyen negatif bir olay yaşamak olabilir mi? Evet olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page