top of page

Rüyada arabayla bir yere gitmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Değişim

 • İlerleme

 • Kararsızlık

 • Geçiş süreci

 • Çözüm arayışı

 • Kompleks durum

 • Duygu karmaşası

 • Karar değiştirmek

 • Çıkış yolu aramak

 • Planın dışına çıkma

 • Sonuca ulaşma çabası

 • Konum bulma çabası

 • İstikametin belli olması

 • Evdeki hesabın çarşıya uymaması

Rüyada arabayla bir yere gitmek ne anlama gelir?

Arabayla bir yere gittiğimizi gördüğümüz rüyalar bize fiziksel, ruhsal ve psikolojik durumumuzla ilgili sembolik mesajları getirirler. Rüyadaki araba bizi yaşamda bir yerden bir yere götüren bir taşıyıcı ya da aracı metaforudur. Arabayla bir yere giderken kendimizi nasıl hissettiğimiz ve bu seyahatin özellikleri bize yaşamımızdaki bir değişim süreciyle ilgili ipuçları vericidir.

 

Rüyadaki araba değişimi sağlayıcı bir metafor olarak arabanın başına gelecek her şey aslında bizim için değişimi sağlayıcı aracın başına gelecekleri temsil eder. Rüyamızda bir yere giderken yanan bir araç bize değişimin iptal olacağı mesajını getirir. Örneğin, bir işten başka bir işe geçmeyi planlarken arabasının yandığını gören kişi için iş değişimi mümkün olmayabilir. Hatta, rüya yorumculuğunda araba statü değiştirici araç olarak da görülebilir. Örneğin, bekar ve evliliğe hazırlanan biri için belki de araba kendisini içinde bulunduğu “bekarlık” statüsünden alıp “evli” statüsüne götürecek aracıyı temsil eder. Arabası rüyada yanarsa bu kişinin evliliğinin iptal olması ihtimali de vardır. Elbette bu her zaman böyle olacak diye bir şart yok. Rüya sahibi içinde bulunduğu duruma bakarak bu rüyayı yorumlamalıdır.

 

Arabayla bir yere gittiğimiz rüyalar aynı zamanda mevcut yaşam durumumuz ve dünyaya bakış açımızı yansıtan rüyalardır. Araba nasıl gidiyordu? Hızlı mı yavaş mı? Yoksa gaza bastığınız halde zor mu hareket ediyordu? Hızlı giden bir araba zihinsel hızınızın içinde bulunduğunuz yaşam tarzına göre biraz fazla olduğunu söylerken yavaş giden araba içinde yaşadığınız dünyaya göre çok yavaş hareket ettiğinizi ve hızlı değişimlere uyum sağlayamadığınızı gösterir. Rüyada arabanın hızının normal ve sizi rahatsız etmeyecek boyutta olması daha uyumlu bir yaşamı gösterir. Gaza bastığınız halde hızlanmayan bir araba engellere ya da sizi yavaşlatıcı bazı düşman ya da unsurların bulunmasına işaret eder.

Rüyada arabayla bir yere gittiğini görmek

Arabayla bir yere gittiğimiz rüyalar bir noktadan bir noktaya varma niyetiyle attığımız adımları temsil eder. Bir arabaya bir noktada bineriz ve bunu yapma amacımız başka bir noktada inmektir. Yaşam yolculuğumuzda da değişime ihtiyaç duyduğumuzda, iş değiştirdiğimizde ya da bir durumdan başka bir duruma geçmeyi istediğimizde rüyada arabaya bindiğimizi görebiliriz. Aslında rüyanın arabaya bindiğimiz noktadan inmemize kadar bize gösterdiği her şey bu yolculukta da başımıza geleceklerle örtüşür.

 

Rüyada arabayla bir yere gitmek aynı zamanda mevcut yaşam durumumuzla gerçek doğamız arasındaki bağlantı ya da kopukluğu sembolize eder. Carl Jung’a göre içgüdüsel doğamız otantik bir yaşam sürmek için doğuştan gelen bir dürtüdür ve araba rüyaları aslında kendimizi fiziksel, ruhsal ya da psikolojik olarak nasıl algıladığımız hakkında bilgi vericidir. Araba eski miydi? Belki kendinizi yaşlı ya da yorgun hissediyorsunuz ya da içinde bulunduğunuz düşünce sistemi yaşadığınız dünyaya göre aşırı derecede demode olmuş ve güncelleme yapmanız gerekiyor. Arabanız gıcır gıcır çok yeni bir araba mıydı? Yepyeni bir sürece başlamışsınız ya da motivasyonunuz oldukça yüksek. Bir amaca ulaşmak için ihtiyaç duyduğunuz tüm enerjiye sahipsiniz.

 

Arabayla bir yere gittiğimiz rüyaları yorumlamak için rüyaya bütünsel bakmamız gerekir. Gittiğiniz yere kalıcı olmak için mi gidiyordunuz? O halde bir durumdan başka bir duruma geçiş sürecine başlamışsınız. Araba yaşamda bizi bir durumdan başka bir duruma götürecek tüm araç gereç ve donanımları temsil eder. Bu rüyaları yorumlarken bir yere gittiğimiz arabanın durumunu da yoruma dahil etmelisiniz. Örneğin, kırık dökük eski bir araba belki de değişen dünyada gelenekçi yapınız ve eskiye bağlılığınız yüzünden biraz uyumsuz kaldığınıza işaret edebilir. Bir başka deyişle, eski bir araba aslında yaşadığınız dünyada düşüncelerinizin ya da bakış açınızın eskimiş olduğunuzu sembolize edebilir.

 

Rüyada içinde bulunduğunuz otoyol ya da yolların durumu sizin yaşamı nasıl algıladığınızı göster. Otoyollar geniş ve güzel miydi? Yaşamınız rahat gidiyor ya da kendinizi rahat bir yaşam içinde bulmak üzeresiniz. Yollar dar mıydı? Geçiminiz dar ya da yaşamınız zorluklarla dolu. Dar yolda fazla hızlı ilerleyemezsiniz. Dolayısıyla yaşamda da fazla ilerleyemiyor olabilirsiniz. Fakat hız yapmak isteyenler için geniş otoyollar idealdir. Yollar aynı zamanda hedeflerinize ulaşma konusundaki becerilerinizi yansıtır. Yeşil ışıklar daima aldığınız izinler ve yaşamda size “buyrun” diyerek kapıyı açan bireyler, kırmızı ışıklar ise alamadığınız izinler ya da yüzünüze kapanan kapılardır.

 

Arabayla bir yere gittiğimiz rüyalar genellikle iyi huylu rüyalardır ve yaşamımızla ilgili çok gizli hatta bazen farkında olmadığımız bilgileri getirirler. Bu tip rüyalarda arabanın durumu, yolcular ve yolcuların durumu hatta nerede bir yere gittiğimiz da yoruma dahil edilmeli. Tabi bize çarpan diğer araç ya da diğer objenin arabada ne kadar hasara yol açtığı ve bizi ne kadar sarstığı. Bu sarsma ile günlük yaşamımızdaki sarsılma aslında birbiriyle doğru orantılıdır. Rüyalar asla direk yorumlanmazlar. Yani, rüyada kaza yaptıysanız uyandığınızda bir kaza geçireceğinizi düşünüp kendinizi boş yere üzmenize gerek yok.

Rüyanızı yazın:

bottom of page