top of page

Rüyada arketipler

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Hisler

 • Olaylar

 • Temalar

 • Mesajlar

 • Kişilikler

 • Duygular

 • Eğilimler

 • Özellikler

 • Semboller

 • Değişimler

 • Bileşenler

 • Davranışlar

 • Düşünceler

 • Karakterler

 • İçgüdüsel yaklaşımlar

Rüyada arketipler

Rüyadaki arketipler insan yaşamının temel temalarını oluşturan evrensel bilinç dışı psişik eğilimlerdir. Arketipler kollektif bilinçaltının bileşenleridir ve insan düşünce ve davranışlarını organize etmeye, yönlendirmeye ve bilgilendirmeye hizmet eder. Arketipler insan yaşam döngüsünün kontrolünü elinde tutar. Temsil ettikleri, yaşamımızdaki kişiler, olaylar ya da durumlardır.

 

Arketipler Jung’un “yaşamın aşamaları” olarak adlandırdığı programlanmış bir diziyle ortaya çıkar. Yaşamın her aşaması rüyada bir arketiple ortaya çıkar. Bu arketipler arasında ebeveynler, şifacılar, evlilik, ölüm gibi birkaç örnek sıralanabilir. Bir başka deyişle, bir çözüme ihtiyaç duyduğumuzda rüyamızda bir şifacı, yaşamımızda bir şeyi bitirmenin habercisi olarak da birinin ölümünü görebiliriz. Bilinçaltımızın bu rüyalarda yağmaya çalıştığı bize arketipsel mesajlar getirerek yaşamımızın farklı eğilimlerine dokunmasıdır.

  

Bir filmdeki en sevdiğiniz ya da en nefret ettiğiniz karakterleri düşünün. Bu karakterleri yaşamınızdaki karakterlerle özdeşleştirin. Sizi bu karakterlerin kimliğine çeken nedir? Sizin yaşamınızdaki kötü karakter oyuncusu kim? En büyük düşmanınız olabilir mi? Ya da her işinize çomak sokan biri. Bir filmin esas oğlanı kim? Yaşamınızdaki esas oğlan belki de sizin partneriniz. Yine buna benzer şekilde rüyada gördüğünüz bir şifacı (doktor, hemşire, eczası) belki de içinde bulunduğunuz bir sorundan size çıkaracak size ruhsal boyutta şifa getirecek birini ya da bir olayı temsil ediyor olabilir.

 

Rüyalarımızda sıklıkla sevdiğimiz karakterleri arzu ettiğimiz olaylar olarak davet ederiz. Sevmediğimiz karakterler ise yaşamımızdaki davetsiz misafirlerdir. Vahşi bir hayvan, bir filmin kötü karakter oyuncusu ya da bir cadı her azman istikrarımızı tehlikeye sokacak bir olayın temsilcisi olabilir. Rüyada evimizde vahşi bir hayvan gördüğümüzde anlamalıyız ki çok yakınımızda (hanemizde) ya da özelimizde bizi tehdit eden bazı unsurlar var ve bu unsurları yaşamımızdan çıkarmamız gerekiyor. Tıpkı vahşi hayvanı evden çıkarmak gerektiği gibi.

Rüyadaki arketipler

Arketipler insan doğasının evrensel kalıplarını temsil eden tipik karakterler ya da durumlardır. Bazen rüyamızda belirdiklerinde bir kişiye işaret etseler de bazen yalnızca bir eylem ya da duruma işaret ederler. Arzu etmediğimiz her durum rüyada hoşumuza gitmeyen bir karakter kılığında karşımıza çıkabilir. Örneğin, yaşamımızda düşman olarak gördüğümüz nefret ettiğimiz biri rüyamıza girdiyse belki de gerçekten de nefret ettiğimiz bir şeyle karşılaşırız.

 

“Evrensel sembol” olarak da bilinen bir arketip, bir karakter, bir tema, bir sembol veya hatta bir durum olabilir. Birçok edebiyat eleştirmeni, belirli bir insan kültüründe veya tüm insan ırkında ortak ve tekrar eden arketiplerin, bir edebi eserin yapısını ve işlevini şekillendirdiği görüşündedir. Carl Jung, bir arketipin kökünün insanlığın “kolektif bilinçaltında” olduğunu savundu. “Kolektif bilinç dışı” ifadesi, bir ırk veya kültür tarafından paylaşılan deneyimleri ifade eder. Bu deneyimler sevgi, din, ölüm, doğum, yaşam, mücadele ve hayatta kalma gibi şeyleri içerir. Bu deneyimler her bireyin bilinçaltında bulunur ve edebi eserlerde veya başka sanat türlerinde yeniden yaratılır.

 

Arketiplere verilecek örneklerin en başında “kahraman” arketipi yer alır. Kahraman bir kurtarıcıdır. Bu arketipi rüyada gördüğümüzde bizim için bir çözüm ya da panzehirin yaşamımızda belirir. Kahraman, yaşamımıza girecek iyi bir şeyi temsil eder. Çünkü o, ağırlıklı olarak iyilik sergileyen ve topluma uyum ve adaleti sağlamak için kötülüğe karşı mücadele eden bir karakterdir.

 

Peki arketipler rüyalarımıza neden gelirler? Onlar bilinçaltımızdan bize gelen mesajlar olarak var olurlar. Her arketip bir olaya, duruma ya da kişiye işaret eder. Evimize giren arketipler yaşamımıza girenlerdir, evimizden çıkan arketipler ya da sırtını dönerek uzaklaşanlar ise vazgeçtiklerimiz ya da vedalaştıklarımızın sembolüdür.

 

Carl Jung’ a göre arketipler kolektif bilinçaltının oldukça gelişmiş unsurlarıdır. O, arketipleri arkaik desenler ve kolektif bilinç dışından türeyen ve içgüdünün psişik karşılığı olan imgeler olarak tanımladı. Bunlar, bilince görüntü olarak girdiklerinde veya dış dünya ile etkileşimde davranış olarak tezahür ettiklerinde gerçekleşen kalıtsal potansiyellerdir. Arketipler, yaşamımızdaki bireylere, olaylara ya da durumlara atıf yapmak için onların yerine yerleşen bileşenlerdir. Bir başka deyişle, arketipler yaşamımızdaki olayların, durumların ya da kişilerin kılık değiştirerek onların yerini almış rol modelleri ve sahne oyuncularıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page