top of page

Rüyada armut görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Nasip

 • Rızk

 • Para

 • Ödül

 • Refah

 • Sürpriz

 • Huzur

 • Sağlık

 • Mutluluk

 • Hediye

 • Haber

 • Müjde

 • Kazanç

 • Kaynaklar

 • Kazanımlar

 • Elde etmek

 • Tatmin olmak

 • Bolluk bereket

 • Haneye rızık girişi

 • Kazancın artması

 • Alacak verecek işleri

 • Eksiklerin giderilmesi

 • İhtiyaçların karşılanması

 • Haneye para giriş çıkışı

Rüyada armut görmek ne anlama gelir?

Rüyada armut ya da diğer faydalı meyveler daima pozitif anlam içerirler ve yaşamın bize sunduğu ekstra güzelliklerin alameti olarak karşımıza çıkarlar. Elbette bu yorum çürük ya da kötü görülen bir armut için geçerli değildi. Olgun ve güzel armutla elde edeceğimiz nimet ya da paraya, ısırılmış bir armut yarım bırakılmış bir işe, çürük armut ise bazıları için yaşlanma korkusu ya da bir iş için geç kalmaya işarettir.

 

Mitolojide armut kadın ve doğurganlıkla ilişkilidir. Armut kadın vücudunda göğüs şeklini anımsatmasından dolayı rüyada bu meyveyi yemek hamileliği ve emzirmeyi temsil eder. Bazen armut bir kadın için göğsüyle ve göğüs sağlığıyla ilgili bilgi içerebilir. Bir erkek rüyasında armut yediğini görürse yakın zamanda evlilik yapması olasılığı vardır. Armut doğurganlığı, hanedeki kişi sayısının artmasını, çoğalmayı, bazen de mal ve mülkün artmasını temsil eder.

 

Rüyada sulu ve güzel bir armut görmek ve bu armudu yemek mükafatlandırılmakla ilgilidir. Sulu ve tatlı armut güzel haberlere, neşeye, rüya sahibinin eline para, hediye ya da miras geçmesine delalettir. Bazıları için güzel, olgun ve sulu bir armut yemek terfi etmeye ve iş hayatında kademesini arttırmaya işaret eder. Armut genellikle ödüller ve güzel sonuçlar almakla ilgilidir.

 

Rüyada armut genellikle olumlu anlamlar içerir ve aynı zamanda bolluk-bereket sembolüdür. Rüyasında çok fazla armut olduğunu gören kişi için aslında ortalıkta o kadar çok fırsat vardır ki bu fırsatları belki de görememektedir. Özellikle, güzel ve olgun armutları rüyada görmek oldukça olumlu anlamlar içerir. Bu rüya sahibi için hala bir şeyleri başarmak mümkündür hatta tam zamanıdır. Fakat olgunluktan çıkıp yumuşamaya ve çürümeye başlamış armutlar bize bilinçaltımızdan gelen “vakit geçmeden bir şeyler yap” mesajıdır.

 

Rüyada armut tüm bunların yanı sıra pozitif düşünce tohumları ve enerji sembolüdür. Bu rüyanın sahibi yaşamına bolluk bereket getirmek istiyorsa ihtiyaç duyduğu tüm materyaller ve enerji aslında elinin altındadır. Bu materyalleri kullanarak kazanç elde edebilir. Rüyasında armut gören kişiye büyük bir fırsat sunulur ve bu fırsatı kabul ederse nasiplenir. Fakat rüyada gördüğümüz ya da bize sunulan armutlar çürük ya da kötü görünümlü ise bu hayırsız bir işe ya da sonunda zarar göreceğimiz bir teklif almaya işaret eder.

Rüyada armutlar görmek

Rüyada görülen armutlar aynı zamanda yaşamımıza giren tüm rızık ve kazanımlar, ihtiyaçların karşılanması, eksiklerin giderilmesi ile ilgilidir. Bazıları için rüyada görülen armutlar ihtiyaç duyulan para ya da kaynakları elde etmeyle ilgilidir. Çok güzel armutlar görene çok güzel bir teklif, fırsat ya da para sunulur. Armutların fazla miktarda olması sunulan teklif ya da paranın fazla olması, yiyeceklerin çok az ya da yetersiz olması kaynak ya da para eksikliğine işaret eder. Rüyada armutlar kendimize kattığımız, kazandıklarımız ve elde ettiklerimizi temsil eder.

 

Rüyada görülen armutlar bazen hasret duyduklarımız, istek ve arzularımız ya da giderilmesi gereken ihtiyaçları temsil eder. Çok güzel görülen armutlara bakmak fakat bu armutlardan yiyememek hala amaçlarımıza ulaşacak seviyeye gelmediğimizi bize hatırlatır. Masanın yakınında olup armutlardan yiyemeyen fakat yemeyi isteyen kişi arzularına çok yakındır fakat bir sebepten dolayı arzusuna kavuşamamaktadır. Uzakta güzel armutlar gören kişinin hayallerinin gerçekleşmesine hala zaman vardır.


Rüya sahibi rüyasında birine armut veriyorsa birine bir teklifte bulunur ya da bir konuda yardımcı olmaya çalışır. Bazen birine armut vermek yükü hafifletmek ya da bir işi başkasına devretmeye işarettir. Bu rüyalar aynı zamanda paylaşmak ya da hediye vermekle alakalı olabilirler. Birine tadı güzel bir armut veren kişi bazen o kişiye yardımda bulunur, hediye alır ya da para verir. Verilen armudun tadı kötü ise o kişiye kırıcı bir harekette bulunma olasılığı vardır.

 

Rüyada armut yemek bazen eksiklerin tamamlanması ve doyuma ulaşmayla ilgili bilgi getirir. Güzel bir armut yiyen aradığını bulur, eksik olan para tamamlanır ya da bir ihtiyaç giderilir. Tadı kötü bir armut yiyen ise tam tersine umduğunu değil ummadığını alır ve bir işten hoşnut kalmaz. Bazen tadı kötü bir armut yemek faydasız meşguliyet ya da sonu zarar olacak bir işe girişmekle ilgilidir.

Rüyada çürük armutlar görmek:

Rüyada çürük armut görmek bilinçaltımızın inşa ettiği “kaçırılmış fırsat, zamanı geçmiş, demode olmuş, kullanılmaz hale gelmiş, geç kalınmış ya da kullanım süresi dolmuş” objelerin sembolüdür. Bu rüya bazen bilinçaltının oluşturduğu “yaşlanmış olma ya da vakti geçmiş olma” sembolü de olabilir. Rüyasında kendisine çürük armut sunulan birine gerçek hayatta öyle bir teklif sunulur ki bu teklifi almak için ya çok geç olmuştur ya da teklifin faydalı olacağı dönem sona ermiştir ve bu tekliften rüya sahibine hiçbir hayır gelmeyecektir.

 

Çürük armut aynı zamanda geç kalmış olmanın ya da bir şeyin zamanının artık dolduğunun ve rüya sahibine fayda sağlamadığının göstergesidir. Bu rüya bazıları için yaşlanma korkusu, kadınlar için menopoz korkusu ya da bazıları için bir fırsat için yaş sınırını aşmış olmanın korkusunu yansıtıyor olabilir. Kısacası, rüyasında çürük armut gören kişi bir şey için çok geç olduğunu düşünmektedir. Bazen, çürük armut ya da armutlar yakın geçmişte çok büyük bir fırsatın bugün fırsat bile olmadığının hatırlatıcısıdır. Kendisine çürük armut sunulan kişi bir şey için geç olduğunu anlamalıdır.

Rüyada olgunlaşmamış armut ya da armutlar görmek:

Rüyada henüz olgunlaşmamış fakat sağlıklı bir şekilde olgunlaşma sürecinde olan armutlar görmek genellikle hazırlık ya da oluşum süreçlerine, bazen iyi giden hamileliğe işaret eder. Olgunlaşmamış armut ya da armutların kişiye sunulduğu rüyalar bir şeyin henüz zamanının olmadığı konusunda uyarı getiren rüyalardandır. Bu rüyalar bize adeta bilinçaltımızdan gelen “bekle, zamanı değil” mesajları gibidir. Kişinin bir amaca ulaşması mümkün olsa da hala eksik olan bir şeyler vardır ve eksik olanların tamamlanması gerekmektedir.

 

Rüyada olgunlaşmamış armutlar aynı zamanda bir büyüme süreci ile ilgili bilgi getirirler. Henüz olgunlaşmadan koparılan armutlar bazen kötü giden hamileliğe hatta haneden bir kadının kürtaj yaptırmasına işaret edebilirler ve hayırsız rüyalardır. Olgunlaşmakta olan fakat güzel armutlar güzel ve hayırlı evladın hamileliğine delalet eder. Olgunlaşmamış fakat yan yana duran iki armut bazen ikiz bebeklerin yolda olduğunun işaretçisidir. Olgunlaşmamış fakat sorunlu veya şekil bozukluğu olan armutlar ise hamilelik sorunlarının göstergesi olabilir.

 

Olgunlaşmamış armutlar her zaman hamileliğe işaret etmek zorunda değildir. Bazen henüz olgunlaşmamış bireylere, evdeki çocuklara ya da ergenlik dönemindeki kişilere de işaret edebilirler ve bu kişilerle ilgili gizli bilgiler verebilirler. Örneğin, olgunlaşmamış bir armudun yere düşmesi haneden bir çocuğun kaza geçirmesine ya da başına kötü bir şey gelmesine işaret edebilir. Olgunlaşmamış birçok armudun yere düşmesi en genel anlamıyla henüz olgunlaşmamış bir sürecin sonlandırılması ile ilgilidir.


Rüyasında armut yiyen kişi yediği armudun tadına dikkat ederek rüyasını yorumlamalıdır. Rüyasında yediği armudun tadını ya da görüntüsünü beğenen kişi daima hoşuna giden bir şeyle müjdelenir ya da kendine bir şey katar. Fakat yediği armudun kötü tatlı ya da görünümlü olduğunu görenin hayatına yeni bir dert girer ve bu dertle uğraşmak zorunda kalır. Çürük armut yiyen kişi ya kötü bir olay yaşar, söz işitir ya da sonunda ziyan edeceği bir işe girişir. Kötü tadı olan bir armudu yiyip kusan kişi bir işe başlar başlamaz bundan zarar göreceğini anlayarak vazgeçer.

 

Rüyada armut yediğini görmek nasiplenmek, mal satın almak ya da yaşamdaki tüm kazanımlarımızla ilgilidir. Rüyada yediklerimiz refah ve zenginliği sembolize ediyor da olabilir. Çok fazla armut yiyen kişinin serveti ya da bilgisi artar. Başkasının verdiği bir armudu yiyen kişi kendisine armut veren kişiden ya da o kişiyle aynı ismi taşıyan birinden bir fayda görür ya da bir teklif alır. Verilen armudun tadı ya da görüntüsü güzelse hayırlı bir tekliftir. Aksi taktirde bu tekliften uzak durmak gerekir.


Rüyada ısırılmış armut ya de armutlar başkalarının başlayıp bitirmediği işlere ya da israfa delalet ederler. Güzel fakat ısırılmış armutlar görmek en genel anlamı itibariyle bir şeyi boşa harcamaya ya da bir fırsatı gereksiz yere kaçırmaya işaret eder. Isırılmış armutlar bazıları için ziyan olan enerji, kaynak ya da paraya da işaret edebilir. Bir başka deyişle, ısırılmış armut rüyaları hayırsız rüyalardandır ve boş yere kaybettiklerimiz hakkında bize bilgi sunarlar.


Rüyada armut toplamak geçmişte yapılanların karşılığını almaya delalet eder. Güzel armutlar toplamak en genel anlamı itibariyle güzel sonuçlar almak, kötü ya da çürük armutlar toplamak ise kötü sonuçlar almaya işarettir. Rengarenk armutlar görmek ve bunları toplamak bolluk, bereket ve zenginlikle mükafatlandırılmaya delalet eder. Bu rüyanın sahibi güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilir ya da bir yerden para alması olasılığı vardır. Armutları toplarken yere dökmek israfa, vaktin ya da enerjinin boşa harcandığına karşı uyarıdır. Yere düşen her güzel armut aslında rüya sahibinin kaybettiği bir şeyin ya da kaçırdığı bir fırsatın temsilcisidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page