top of page

Rüyada asansör görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İniş

 • Çıkış

 • Ziyaret

 • Kategori

 • Sınıf atlama

 • Terfi etmek

 • Yücelmek

 • Değişim

 • Özgüvenin artması

 • Mekan değiştirme

 • Seviye değiştirme

Rüyada asansör görmek ne anlama gelir?

Rüyada  asansör yukarı ya da aşağı hareket etmesine bağlı olarak iki farklı şekilde yorumlanır. Bu rüyada yukarı giden gökyüzüne yani ruhani aleme aşağı giden ise toprağa yakınlaşır. Aşağı gidiş bu yüzden dünyevi işlere yukarı gidiş ise daha manevi işlere yönelir anlamlar içerir. En genel anlamıyla asansörle yukarı çıkan Allah’a aşağı inen ise dünyaya yakınlaşır.


Asansör rüyalarının bir farklı yorumu da yükselme ve alçalma temasını esas alarak yapılır. Asansörle yukarı çıkan kişi seviye ve kademesini yükselir ve terfi eder, aşağı inen ise bunun tam tersine seviyesini düşürür ya da kazancı azalır. Bu yorum esas alındığında asansörle yukarı hatta en üst kata çıkmak en iyidir şeklinde yorumlanır. Yine buna bağlı olarak en alt zemin kata inmek bazen rezil olmak, bazen iflas etmek bazen en kötüyü görmek olarak yorumlanır.


Rüyada asansör hayatta karşılaştığımız iniş çıkışların simgesidir. Buna bağlı olarak asansörde yukarı ya da aşağı çıkışlar bazen sadece bugünlük ya da bu haftalık durumun iyiye ya da kötüye gitmesi anlamına gelebilir ve çok fazla ciddiye alınmamalıdır. Bu rüya bazen şansın açılması ya da kapanması, bazen bir durumun bir süreliğine iyiye ya da kötüye gitmesi olarak da yorumlanabilir.   Asansörler genellikle çok kısa süreliğine içinde bulunduğumuz araçlardır, bu yüzden genellikle geçici iniş çıkışları temsil ederler.

Rüyada asansörle aşağı inmek

Asansörle aşağı inmek iki şekilde yorumlanır: 1- toprağa yani dünyevi olana yakınlaşmak, 2- daha aşağı seviyeye iniş. Her iki yorumda birbirinden oldukça farklıdır ve bu yüzden asansör rüyalarının yorumunu en iyi kişi yaşadığı hayata bakarak yapmalıdır. Asansörde zemin kata inen bazen bir durumda yaşayabileceğinin en kötüsünü, bazen iflası görebilir. Bazıları için bu rüya sadece dünyevi değerlere hiç olmadığı kadar yaklaşmak ve bağlanmaktır.

Rüyada asansörle yukarı çıkmak:

Asansörle yukarı çıkmak birçok yorumcuya göre yükselmektir. Bazen asansörle yukarı çıkan geçici bir süreliğine de olsa kendinden bir üst kademedeki bir insanla bir görüşme ya da toplantı yapar.  Bazen asansörle yukarı çıkmak bir mesele için devlete başvurmak ya da devletten gelecek bir faydadır. Asansörle yukarı çıkanın kendinden daha büyük ya da yüksek kademedeki kişilerle bir alışveriş yapması da mümkündür. Fakat tüm bunların yanı sıra asansörle yukarı çıkanın makam ve mertebesinin artması olasılığı da oldukça yüksektir.

Rüyada asansör boşluğu görmek:

Rüyada asansör boşluğu görmek ve bu boşluğa bakmak rüya sahibinin halletmesi gereken bazı sorunların kendisini rahatsız etmesine delalettir. Asansör boşluğu bazıları için ödenmesi gereken borç bazıları için karamsar düşüncelerin gün yüzüne çıkmasıdır. Rüyada asansör boşluğuna bakan uzun zamandır üstünü kapatmaya çalıştığı ya da ertelediği bazı sorunları hatırlar ya da bu sorunların tekrar gündeme gelmesi ihtimali vardır.


Rüyada bozuk asansör işlerin tıkanması ve hayatın duraksamasına delalettir. Rüyasında bozuk bir asansörden dolayı yukarı ya da aşağı inmekte zorluk yaşayan kişinin günlük hayatta bazı engellerden dolayı hareketlerinin kısıtlanması olasılığı bulunur. Asansörün bozuk olmasından dolayı yukarı çıkamayan kişi terfi etmek istiyor ise bunun bir engele takılma ihtimali vardır. Aşağı inmek isteyen ise bir işin olmasını bir süreliğine ertelemek zorunda kalır.


Rüyada asansörde kalmak ve dışarı çıkamamak bazıları için hayatın gidişatının bir süreliğine durması ve işlerin aksaması anlamına gelir. Bazıları için ise bu rüya bir çıkmaza saplanmaya delalettir. Rüya sahibi yukarı ve aşağı yönlerinin hiçbirine hareket edemez adeta bir kararsızlık çıkmazında saplanır kalır. Rüyada asansörden kurtulmayı başaran kişi için bu durum çok fazla uzun sürmez aksi taktirde sabırlı olmak ve durumun düzelmesini beklemek gerekir.


Rüyada asansör düşmesi ya da zemine çakılması rüya sahibinin vereceği ani bir kayba delalettir. Bazıları için ansızın iş kaybetmek, iflas etmek ya da korkulanın başına gelmesi olasılığı bulunur. Asansörün aniden yere çakıldığını gören kişi hiç ummadığı ve hazırlıksız yakalandığı bir değişimin içerisinde kendisini bulur. Bu çakılma esnasında asansörün içinde bulunan kişiler yaşan bu kaostan birinci derecede etkilenen kişilerdir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page