top of page

Rüyada asansörde mahsur kalmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Teslimiyet

 • Durgunluk

 • Hareketsizlik

 • Teslim olmak

 • Çevrelenmek

 • İlerleyememek

 • Sınırlandırılmak

 • Kapana kısılmak

 • Çözüm üretememek

 • Bir engele takılmak

 • Başarısızlık korkusu

 • Savaşmayı bırakmak

 • Çıkış yolu bulamamak

Rüyada asansörde mahsur kalmak ne anlama gelir?

Sembolik olarak asansörde mahsur kalma rüyaları yaşamdaki pozitif (yukarı) ya da negatif (aşağı) hareketin engellenmesi metaforlarıdır. Yaşamda güzel gelişmeler yaşarken (terfi, yükselme, iyiye gidiş) rüyada asansörle yukarı çıkarken asansörün bozulması ya da durması birçok yorumcuya göre yükselmenin ertelenmesi ve yaşamın bir aksiliğe takılması alametidir.


Rüyada asansör aynı zamanda benliğimizi ve zihinsel olarak nasıl hissettiğimizi temsil eder. Asansörün durumu genellikle zihnimizin durumudur. Asansörle yukarı çıkmak özgüvenin artması, yaşamın daha iyiye gittiğine olan inancın artması ya da terfi etme sembolüdür. Rüyada yukarı çıkarken bozulan ve içinde mahsur kaldığımız bir asansör genellikle işlerin iyiye giderken bir anda bir aksiliğe takılacağımıza işaret eden bir sinyaldir. Yine buna benzer olarak aşağıya inerken içinde mahsur kaldığımız asansör kötüye giden bir süreçte herşeyin tıkanacağı bir noktaya vardığımızı temsil eder.

Rüyada asansörde kalmak ne anlama gelir?

Rüyada asansörde mahsur kalmak aynı zamanda değişen inanç sistemlerimiz yüzünden işlerin bir yerde tıkanacağı alameti olabilir. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurma zorluğu çektiğimiz zamanlarda rüyamızdaki sembolik asansörümüzün çalışmadığını ve içinde mahsur kaldığımızı rüyamızda görebiliriz. Bu tür rüyalar genellikle değişime ayak uydurma zorluğu ya da değişen ve gelişen dünyada hızımızı ayarlayamama alameti ve büyük bir işarettir. Rüyasında asansörde mahsur kalan kişi aslında kendini bir düşünce sistemina hapsetmiş kişidir.


Rüyada eski ya da bozuk bir asansörde mahsur kalmak gelişen ve güncellenen dünyaya uyum sağlama zorluğu ve eski tutumlardan vazgeçememe alametidir. Bu rüyanın sahibi aslında yaşamında bir şeyleri güncelleme zorluğu yaşadığından dolayı kendini yaşamda hapsetmiştir. Tıpkı eski ve kırık dökük bir asansörün artık rüya sahibini yukarı götürmeyeceği gibi içinde bulunulan bu güncellikten uzak düşünce tarzı ya da çalışma sistemleri artık işe yaramamakta ve kişinin yolunu tıkamaktadır.


Rüyada yukarı ya da aşağı doğru hareket eden bir asansörün içinde mahsur kalmak yaşamda yeni bir aşamaya ya da yeni bir iş alanına geçerken her şeyin kilitlenmesi metaforu da olabilir. Belki de kariyerde olgunlaşıyor ya da her şeyi daha iyi bir seviyey götürüyor ya da büyük bir değişim içine girmiştiniz fakat bir sebepten dolayı her şey bir anda tıkandı. Bu rüyanın verdiği mesajı daha iyi anlayabilmek için asansörün nasıl olduğuna ve neden durduğuna bakmalıyız. Eski olduğundan duran bir asansör artık geçmişi salıvermenin ve yeniliklere kucak açmanın gerekli olduğunu bize söyler.

Rüyada asansörde kapalı kalmak:

Rüyada bir asansörde mahsur kalmak aynı zamanda bilinçsiz materyallere atıfta bulunur ve kendinizi bilinçsiz olarak ufacık bir yaşam alanında hapsettiğiniz konusunda uyarı getirir. İnkar ettiğiniz bazı yönleriniz olabilir. Bu rüyanın mesajını daha iyi alabilmek için asansörün neden durduğuna odaklanın. Çok dar bir asansör çok fazla kişiyi yukarı taşıyamıyo muydu? O halde geçiminiz çok dar olabilir ve bu maddi kaynaklar yaşadığınız hanedeki herkes için artık yeterli değil.


Asansör rüyaları bazen dar bir alana hapsolma ya da benliğini kısıtlama metaforları olarak karşımıza çıkarlar. Bir asansörle yukarı-aşağı hareket etmek aslında rüyalar aleminde değişim için dar bir geçitten geçmenin ya da bir süreliğine (en azından yukarı çıkana kadar) bu dar alandan geçmenin zorunlu olduğunu gösterir. Fakat bu zorunluluk çok kısıtlı bir süre içindir ve rüya sahibi bunu mutlaka anlamalıdır. Bazen yaşamda güzel bir şey elde etmek için can sıkıcı süreçlerden (dar geçitlerden) geçmek zorunda kalırız. İşte tam bu zamanlarda bir asansör rüyası karşımıza çıkabilir.

Rüyada asansörden çıkamamak:

Rüyada asansörde mahsur kalmak ayrıca mevcut durumda seçeneksiz kalma işaretidir. Asansörlerin yaşamdaki geçici süreçlere işaret ettiklerini asla unutmamalısınız. Tıpkı günlük yaşamımızda onları yukarı-aşağı hareket için kullanmamız gibi rüyalar aleminde de bir değişim süreci arasında sıkıştığımız bir noktada hapsolduğumuz süreçlerde asansörde mahsur kaldığımızı görebiliriz. Bilinçsiz zihnimiz aslında burada bize bu değişim sürecinde bazen ufak tefek tıkanmalar olacağını ve bunun tamamen geçici olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Bu rüyaları daha iyi yorumlamak için asansörde yanınızda kimlerin olduğuna da bakmalısınız.

Rüyanızı yazın:

bottom of page