top of page

Rüyada askeriye görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Emir

 • Liderlik

 • İstikrar

 • Destek

 • Yardım

 • Yönetim

 • Cesaret

 • Korumak

 • Korunmak

 • Devlet işleri

 • Güç gösterisi

 • Takım oyunu

 • Organizasyon

 • Grup çalışması

 • Yok etme arzusu

 • Yok edici unsurlar

Rüyada askeriye görmek ne anlama gelir?

Rüyada askeriye yaşam yolculuğumuzdaki güç, destek ve korunma mekanizmaları ile ilgilidir. Askeriye aynı zamanda “yok edici unsur” metaforudur ve sembolik olarak silah ve kesici alet rüyalarıyla benzeşir. Fakat, askeriye gördüğümüz rüyalarda altı çizilen güç aslında bize daha az bireysellik sunar ve bu gücün sadece grup halinde hareket edildiği taktirde var olduğunun hatırlatıcısıdır. Bir başka deyişle, silah bireysel anlamda gücümüzü, askeriye ise içinde bulunduğumuz sistemin gücünü temsil eder.

Askeriye gördüğümüz rüyalar aynı zamanda hayatımızın kontrolüne ne kadar hakim olduğumuz hakkında bilgi vericidir. “Kontrolsüz güç güç değildir” sözüne benzer bir şekilde rüyada dağınık ve istikrarsız hareketler sergileyen bir askeri birlikler görmemiz yaşamımız hakkında plansız hareketler yaptığımız ve ilerleme yerine sadece yerimizde saydığımız süreçlere karşı bizi uyarır. Belli bir hedefe ya da düşmana doğru istikrarlı bir şekilde ilerleyen askerler bize “doğru yoldasın” diyen rüyalardandır. Kısacası, rüyada gördüğümüz askeri birlikler ne kadar istikrarlıysa yaşamımızda amaçlarımıza doğru ilerleyişimiz de o kadar istikrarlıdır.

Rüyada askeriye görmek aynı zamanda beraber hareket etmek ve grup çalışması teması içerir. Bu rüyayı gören için “bir elin nesi var, iki elin sesi var” mesajı verilecek en doğru mesajdır. Askeriye gördüğümüz rüyalarda tek başımıza çok büyük bir güç olmadığımız halde büyük bir sistemin parçası olarak yaşamımızda ilerlememizin daha kolay olacağı mesajı da gizlidir. Bu rüyanın sahibi büyük bir şirket ya da organizasyonda yer alırsa kendisine güzel bir kariyer yapar ve başarılarının devamı gelir. Rüyada işsiz biri kendini bir askeriyenin mensubu olarak görene büyük bir organizasyonda yer ayrılmıştır ve boş bir koltuk kendisini beklemektedir.

Rüyada askeriyeye katılmak

Rüyada askeriyeye katılmak bütünsellik, bir organizasyonun parçası olmak ya da grup halinde bir amaca yaklaşmak temaları içerir. Bu rüyanın sahibi için “askeriye” yaşamındaki büyük bir gücün, organizasyonun ya da sistemin temsilcisidir. Dolayısıyla askeriyeye katılarak aslında kendisine bu dev sistemde bir yer bulur. Bir işsiz için askeriyeye katılmak iş bulmanın temsilcisi olabilir. Bu rüyayı yeni bir iş alanına ya da yeni bir kariyere dalmak isteyen kişi görürse onun için de pastadan bir dilim ayrılmıştır. Rüyada askeriyede yanımızda bulunanlar, asker arkadaşlarımız ve tüm askeriye mensupları aslında yaşam yolculuğunda birlikte hareket ettiğimiz yol arkadaşları ve yardımcılardır.

Rüyada askeriyeye katılmak ya da askeriyenin mensubu olmak aynı zamanda yaşam yolculuğumuzda çok fazla güç, kaynak ya da desteğe sahip olduğumuzun altını çizer. Bu rüyanın sahibi kariyerde nereye kadar ilerlemek istiyorsa ilerleyebilir çünkü kendisine tüm destek ve imkanlar sunulmuştur. Çaresiz ya da çıkış yolu bulamayan bir kişi rüyasında kendini askeriyenin bir mensubu olarak görürse bilmelidir ki ihtiyacı olan tüm kaynaklar aslında elinin altındadır. Kendini güçsüz ve yenilen bir askeriyenin mensubu olarak gören içinde bulunduğu organizasyonun ya da sistemin sağlamlığını test etmelidir. Bu rüya bazen yeni dünya düzenine uymayan ve sonu gelen bir meslekte bocalamaya işaret edebilir.

Rüyada Türk askerlerini görmek:

Rüyada Türk askerleri yaşamımızdaki “bizimle savaşanlar” metaforudur. Bu rüya yaşam yolculuğumuzda yanımızda duranlar, destekçilerimiz, dostlarımız, yol arkadaşlarımız, partnerlerimiz ve aynı amaca doğru yol aldığımız bireylerle ilgili bilgi içerir. Rüyada Türk askerleri aynı zamanda yaşamımızda ilerlememizi kolaylaştıracak ve bize gereken yardımı sunacak herkesin ya da her şeyin temsilcisi olabilir. Türk askerleri arasında gördüğümüz her birey aslında yaşamımızda yer alan bu destekçi arketiplerin yansımasıdır. Örneğin, rüyada en yakınımızda savaşan bir asker arkadaşı eşimiz ya da partnerimizi temsil edebileceği gibi bazen “en yakınımızdaki kişi” anlamına da gelebilir.

Rüyada askeriye içine ya da askeri alana girmek:

Rüyada askeriye içine girmek ya da askeri alana girmek görmek koruma ve korunma hissiyle ilgilidir. Rüyasında askeriyeye girdiğini gören kişi hanesini dışarıdan gelecek tehlikelere koruma hissine kapılır. Fakat bu rüyanın yorumunda askeriyenin nasıl görüldüğü de önemlidir. Güzel, yeşillik ya da rüya sahibinde güzel duygular uyandıran bir askeriyeye girmek yaşamımızda gizli bir şekilde bile olsa koruma altında olduğumuzun göstergesidir. Bir askeriyenin kötü durumda olması ya da rüya sahibinde kötü duygular uyandırması kariyerdeki koltuğun sallantıda olması ya da rüya sahibinin yaşamında istikrar olmadığı anlamına gelir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page