top of page

Rüyada at görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Vesile

 • Libido

 • İstekler

 • Arzular

 • İlerleme

 • Yolculuk

 • Özgürlük

 • Donanım

 • Sıyrılmak

 • Kurtulmak

 • Özgüven

 • Hızlanmak

 • Dayanıklılık

 • Motivasyon

 • Erkeksi güç

 • Uzaklaşmak

 • Esaretin sonu

 • Hayat yolculukları

 • Dürtüsel davranışlar

 • Tekerlekli taşıt araçları

 • Yeni 4 tekerlekli bir araç almak

 • Sınırlama ve baskılardan kurtulmak

Rüyada at görmek ne anlama gelir?

Rüyada görülen at hayat yolculuklarında ilerleyişin, bir süreçte hızlanmanın, hayatta ilerlememizi sağlayacak tüm araç gereçlerin ve tüm 4 tekerlekli taşıt araçlarının simgesidir. Rüyasında atı görenin hızı artar, engelleri aşar ve sorunlardan uzaklaşır. Bazıları için at yeni bir araba almaya delalettir.

Rüyada at görmek aynı zamanda motivasyonun, bizi hayallerimize ve amaçlarımıza götüren her şeyin ve gücümüzün temsilcisidir. Bu yüzden at gördüğümüz rüyalarda atın yanı sıra atı nasıl gördüğümüze de odaklanmalıyız. Güçsüz at motivasyonun azlığına, isteksizliğe ya da libido düşüklüğüne delalet iken güçlü ve atletik bir at her zaman motivasyon fazlalığı, aşırı istekli olmak ve yola çıkmak için can atmaya işarettir. Bir atın aşırı güçsüz hatta ölü olması ise yitirilmiş şevk, bazen partnere karşı cinsel isteğin azalması ya da eskiden çok istediğimiz şeyleri artık istememe anlamı taşır.

Rüyadaki at aynı zamanda bir taşıt aracıdır ve mekan değişikliği yapmamızda yardımcı olacak her şeyi temsil edebilir. Bu rüya bazıları için 4 tekerlekli taşıt araçlarını temsil ederken bazen kişinin iş değiştirmesine vesile olan biri ya da bir olayı da temsil edebilir. Kısacası rüyadaki at aslında bizi bir yerden alır başka bir yere götürür ve bunu bizim yapacağımızdan çok daha hızlı yapar. Bu yüzden at her zaman mekan değiştirici ya da mekan değiştirmeye sebep olucu bir vesilenin temsilcisidir. Mekanı bazen bir taşıt aracıyla bazen bir olay yüzünden değiştirebiliriz. Yine bu durumda dikkat edilmesi gereken atın hareketleri, sağlık durumu ve hızıdır. Çünkü atın tüm bu özellikleri gerçek hayatta yaşayacaklarımız hakkında ipuçları verir.

Rüyada at bazıları için özgürlük, uzaklaşma ve kaçış anlamı taşır. Tıpkı atın üzerine binip hızla uzaklaşan biri gibi rüya sahibi için de at bazen kaçış imkanının ya da uzaklaşma şansının sunulduğu zamanlarda görülür. Rüyasında atı görene kader adeta “hadi gel buradan götüreyim seni” der ve rüya sahibi içinde bulunduğu bir durumdan ya da bir mekandan uzaklaşma ve kendine yeni bir hayat kurma şansını yakalar. Bu yüzden rüyadaki at bazıları için yolculuk ya da yolculuk için bir vize ya da iznin çıkmış olmasını da temsil edebilir.

 

Rüyadaki at aynı zamanda esaretten kurtuluş müjdesi verir. Atı gören için kaderde hızlanma ve istediği yöne daha kolay şekilde ilerleme şansı sunulmuştur. Ata binen aynı zamanda daha donanımlı ve engelleri aşmayı daha iyi bilen bir birey haline gelir. Kısacası rüyasında at gören bazen fiziksel olarak bazen ruhsal olarak güçlenir ve daha hızlı ve rahat hareket eder hale gelir. Fakat rüyasında gördüğü atın sağlıksız ya da ölmek üzere olması bu anlamı tersine çevirir. Bu durumdaki bir atı görmek hızlanmak değil tam tersine yeni bir dertle uğraşmak ve hızı azaltmaya delalettir.

Rüyada ata bindiğini görmek

Rüyada ata binmek hayatın kontrolünü eline almak, donanım sahibi olmak ve daha hızlı hareket etmekle ilgilidir. Bu rüyayı gören ata nasıl bindiğine, ne kadar hakim olduğuna ve hangi hızla gittiğine de dikkat etmelidir. Çünkü rüyadaki tüm bu ufak ayrıntılar aslında kişinin gerçek hayatta yaşadıklarıyla benzerlik gösterir. Rüyada ata binen aynı zamanda kurtulur, hızla dertlerden uzaklaşır ya da değişime adapte olur. Ata binip bir yerden hızla uzaklaşan ya yolculuk yapar ya da mekan değişikliği yapar. Bu mekan değişikliği bazen bir evden bir eve taşınmak ya da kariyer değişimi yapmaktır. Ata binen aynı zamanda dertlerinden kurtulur.

Rüyada atı dizginlemek – Rüyada atı dizginlemeye çalışmak:

Rüyada atı dizginlemeye çalışmak ya da atı dizginlemek hayatımızdaki kontrol etme yetisiyle ilgilidir. Rüyada atı dizginleyen aslında kendi hayatının gidişatını dizginlemeye çalışmaktadır. Bu rüyayı gören atı nasıl dizginlediğine ve ne kadar zorlandığına odaklanmalıdır. Çünkü tüm bu ayrıntılar kişinin gerçek hayatta yaşadıklarıyla örtüşür. Rüyasında atı rahatlıkla dizginlediğini görüp ata yön veren gerçek hayatta kararsızlık çıkmazından kurtulur ve hangi yönde gideceğine kesin ve net bir şekilde karar verir. Atı dizginleyemeyen ise bir kararsızlık çıkmazında bocalar ve kaderde hangi yönde ilerleyeceğini bir süre daha bilemez. Bazıları için atı dizginleyememek kendi himayesi altındakilere söz geçirememek ya da fikir ayrılıklarına delalettir. Bu rüyanın sahibi hayatta ilerlemek istiyorsa öncelikle fikir ayrılıklarına son vermeli ve birilerini bir şeye ikna etmelidir.

Rüyada hasta, yaralı ya da ölü at görmek:

Rüyada yaralı at ya da hasta at düşük motivasyon, hızın azalması ya da hayatı gidişatının bir engele takılmasıyla ilgilidir. Bir dertten kurtulmak isteyen bu rüyayı görmüş ise derdinden kurtulması bir süre daha mümkün olmayacaktır. Bir atın koşamayacak ya da yürüyemeyecek kadar hasta ya da kötü durumda olması ise hayatın gidişatının çok büyük bir engele takılması, bazen 4 tekerlekli bir aracın bozulmasının kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bazen rüya sahibinin çevresinde ona destek olmak yerine köstek olarak hızını azaltan biri ya da birilerinin olduğuna işarettir. Bu rüyayı gören kişinin büyük bir yük ya da sorumluluktan dolayı kaderde hareketsiz alması ihtimali oldukça yüksektir.


Rüyada ölü at motivasyonun tamamen bitmesi ve bir amaca doğru ilerleme konusunda artık isteksiz olmak anlamına gelir. Ölü atı gören kişi eskiden çok istediği şeyleri bugün istemez ya da bir seyahati engellenmiştir. Bazıları için ölü at adeta bir çıkmaz sokağın son noktası gibidir ve o noktada tek yapılması gereken U dönüşü yapmak olacaktır. Ölü atı gören kişinin hareket etmesi, yerinden kıpırdaması, bir evden başka bir eve taşınması ya da iş değiştirmesi şimdilik mümkün olmaz. Ölü at hareketin ve gidişatın tam anlamıyla durmasıdır.


Rüyada başıboş atlar kullanılmayan yetenekler ve boşa harcanan insan kaynaklarının simgesidir. Rüyada görülen başıboş atların her biri aslında gençlik enerjisi, beyin gücü ya da kullanılması gerektiği halde kullanılmayan enerjilerin simgesidir. Bazen işsizlik ya da aşırı derecede enerjik olmasına rağmen bu enerjiyi boşa harcayan genç insanlara işaret eder. Bu rüya aynı zamanda yüksek potansiyelin olması fakat bu potansiyelin değerlendirilmemesiyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi enerjisini hangi alanda tüketerek geleceğini kötürüm bıraktığını anlamaya çalışmalıdır.


Rüyada uçan at ya da kanatlı at özgürlüğün, yerden yükselmenin ve maneviyatın artmasının temsilcisidir. Bu rüya aynı zamanda baskılardan ve tüm zincirlerden kurtulma, hayal gücü ve yaratıcılığın artmasıyla ilgilidir. Rüyada uçan ve kanatlı atın temsil ettiği uçmak fiili aynı zamanda yükselmek ve yücelmeye delalettir. Kanatlı at biraz daha masalsı ve fantastik bir anlam sunarak fiziksel aleme dair pek bir şey içermemesinden dolayı bazen bu rüyanın sahibinin yerden yani fiziksel alemden (gerçeklerden) uzaklaşarak ruhsal aleme yaklaşması anlamını da içerebilir. Bu rüyayı görenin aynı zamanda somut değil soyut sanatlarla ve hayal gücüne dayalı işlerle uğraşması ihtimali de vardır.


Rüyada beyaz saf ve duru enerjinin simgesidir. Henüz hiç kirlenmemiş olmayı temsil eden bu renk karşımıza bir atın rengi olarak çıktığında sıfırdan yapılacak başlangıçlar ya da daha önce hiç denenmemiş veya kimsenin aklına gelmemiş fikir ve projeler hakkında bilgi verir. Beyaz at tıpkı bembeyaz ve üzerine henüz bir nokta bile koyulmamış tertemiz bir sayfayı enerjik bir şekilde açmaya benzer. At motivasyonun ve amaca ilerlemek konusundaki isteğin, beyaz renk ise saflığın ve el değmemişliğin simgesidir. Bir kadın için beyaz atın üzerinde görülen erkek her zaman onun beyaz atlı prensi ve evleneceği erkeğin temsilcisidir. Tanıdığı birini beyaz atın üzerinde gören kadının o erkekle uzun süreli bir ilişki yaşayarak sonrasında evlenmesi ihtimali bulunur. Bir erkek için beyaz atın üzerindeki bayan onun evleneceği bakirenin temsilcisidir.


Rüyada siyah at bilinçaltında hapsolmuş enerji ve potansiyelin temsilcisidir. Siyah gerçekleri gizlemesi ve karartmasıyla ünlü bir renktir bu yüzden rüyada görülen siyah at aslında kişinin içinde enerji, yetenek ve potansiyel bulunmasına rağmen tüm bunların dışa vurulmaması ve gizlenmesiyle alakalıdır. Rüyada sağlıklı ve zinde bir siyah at bize adeta “içindeki potansiyeli keşfet” mesajını verir. Bu rüyanın sahibi aslında kendisini kariyerde yükseltecek hatta zengin edecek bazı yeteneklere sahip olmasına rağmen bu enerjiyi kullanmaz. Rüyada hasta, sorunlu ya da ölü siyah at ise kaderde duraksamanın temsilcisidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page