top of page

Rüyada ata binmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Güç

 • Enerji

 • Kısmet

 • Nasip

 • Refah

 • Hareket

 • Yolculuk

 • Değişim

 • Özgürlük

 • Otomobil

 • Dayanıklılık

 • Cinsel enerji

 • Geçiş süreci

 • Serbest kalmak

 • 4 tekerlekli araç

Rüyada ata binmek ne anlama gelir?

Rüyada at özgürlük, enerji, güç ve hareket sembolüdür. Aynı zamanda değişim ve geçiş süreçlerini temsil ederler. Özellikle, hareket halinde ya da üzerine binerek bir yere gittiğiniz bir at yaşam yolculuğunda bir noktadan başka bir noktaya geçiş için ihtiyaç duyduğunuz enerjiye kavuştuğunuzu sembolize eder. Rüyasında ata binerek bir yere giden kişi uyandığında yaşamında bir şeyler değişmeye başlayacaktır.


Rüyada atlar bastırılmış enerjinin serbest bırakılmasını ve özgürlüğü sembolize eder. Rüyasında ata binerek bir yerden başka bir yere giden durum değiştirir. Bekarlıktan evliliğe geçiş, işsizliğin sonuna gelip çalışanlar arasına katılmak hatta bir pozisyondan başka bir pozisyona geçiş gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunları yaşayacağımız zamanlarda bazen rüyamızda bir ata biner ve bir yere gideriz. At aslında bizi bir durumdan başka bir duruma taşıyacak tüm araç gereçleri sembolize eder.

Rüyada ata bindiğini görmek

Ata bindiğimiz rüyalar bazen yaşamımızın iki farklı aşamasına dokunurlar. Belki de şu anda geçici bir aşamada yaşamaktasınız ve rüyanızdaki at bu durumun bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Sembolik olarak ata binme rüyaları ile köprü rüyaları da benzerlik gösterir. Her ikisi de iki durumu birbirine bağlarlar. Fakat köprü daha sabit bir sembolken at adeta bizi bir durumdan diğerine taşıyacak kadar hareketlidir. Rüyanızdaki detaylara bakarak atın aslında size başka bir duruma geçirecek hangi aracı sembolize ettiğini anlayabilirsiniz.


Rüyada bindiğiniz atın durumu, ona nasıl bindiğiniz ve nereden nereye gittiğiniz sembolik olabilir ve rüyanız size çok fazla bilgi getirmiş olabilir. Örneğin, genç ve sağlıklı bir at belki de yaşamınızı değiştirecek yeni bir fırsatı temsil ederken yaşlı ya da hasta bir at enerjinin azaldığını ve bir yolun artık sonuna gelindiğini söyler. At, size gitmek istediğiniz noktaya götüremeyecek kadar hasta ya da yorgunsa belki de bu paranın veya kaynakların size bir amaca ulaştırmak için yetersiz olduğu konusunda uyarıdır.

Ata binme rüyaları bireyseldir ve herkes için farklı anlamlar ifade edebilir. Fakat, atın sıfatları ve durumu genellikle evrensel anlamlar içerir. Hasta at, genç at, yaşlı at ya da yaralı at sembollerinin her biri rüya sahibi için farklı bir duruma işaret edebilir. Yaralı ya da ölmek üzere olan bir at daima bir sürecin sonuna gelecek kadar enerji olmadığının, bazen paranın ya da kaynakların azaldığının altını çizerken genç ve dinç bir at enerjinin çok fazla olduğuna ve rüya sahibinin yaşamında değişim istiyorsa tüm para ve kaynaklara sahip olduğuna işaret eder.


Rüyada ata binmek insan bilinci ile bilinçdışı arasındaki seyahati sembolize edebilir. Bunun hayatınızda bir geçiş anlamına gelebileceğini unutmamak önemlidir. Başkalarının bakış açısında bir farkla karşılaşabilirsiniz ya da yepyeni bir bakış açısı kazanabilirsiniz. Rüyanızdaki at  yeni bir başlangıç, seyahat veya geçiş anlamına gelebilir. Rüyada bir ata binmek ve atın sağlıksız ya da kötü durumda olması zor zamanlar geçirme alametidir. Atın güzel olması, enerjik olması ve hızlı koşması enerji bolluğu alametidir.

Bilinçaltımız bize değişim süreçlerini göstermek için rüyada bir at inşa eder. İyi ve sağlıklı tasarlanmış bir at, bir geçişin düzgün ve net olacağını gösterir. Zayıf bir ata binmek bu geçişin sağlıksız ya da tehlikeli olacağı konusunda uyarı olabilir. Çok güzel, prüzsüz ve rüya sahibinde olumlu hisler uyandıran bir at güzel bir habere ve uzun vadeli planlarda başarılı olunacağına işaret eder. Küçük ve rüya sahibini taşımakta zorlanan bir at ise bir projenin hala eksikleri olduğu konusunda uyarı rüyasıdır. Rüya sahibi bir süreci kapatmadan yeni bir sürece asla geçmemeli.


Bazen rüyada atlar bağlantı, istikrar ve ilerlemenin sembolü olabilir. Çoğu zaman rüyada bir at ortaya çıktığında bu, yeni bir başlangıç, seyahat, farklı yaşam tarzı veya bir değişim veya geçişle karşılaştığınız anlamına gelebilir. Gençve güzel bir at, hedeflerinize zamanında ulaşacağınızı gösterebilir. At gördüğünüz bir rüyayla karşılaştığınızda (ata nasıl bindiğiniz dikkate alınarak) bir amaca nasıl ulaşacağınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. At başkalarıyla özellikle güçlü, kalıcı ve derin bağlantılara sahip olduğunuz kişilerle ilişkilerin sembolü de olabilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page