top of page

Rüyada ay görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Korku

 • Karanlık

 • Bilinçaltı

 • Belirsizlik

 • Bilinmezlik

 • Depresyon

 • Huzursuzluk

 • Karamsarlık

 • Negatif enerji

 • Algı yanılması

 • Zorlu bir dönem

 • Nur yüzlü bir kadın

 • Kafadaki soru işaretleri

 • Kendini güvensiz hissetmek

 • Hayaller dünyasında yaşamak

 • Henüz netlik kazanmamış durumlar

 • Korkularla yüzleşmek zorunda kalmak

 • Her şeye rağmen bir umut ışığının var olması

Rüyada Ay görmek ne anlama gelir?

Rüyada ay insan kişiliğinin ve egosunun gizemli ve gizli kalmış yönlerini temsil eder. Aynı zamanda döngüsel değişimleri, yenilenmeyi ve gizli çekimleri yönetir. Rüyada dolunay tamamlanma ve bütünlük yarım ay ise henüz tamamlanmamış süreçlerin ya da yarım kalmış işlerin temsilcisidir.

Karanlıkta kalmış bir kişi için rüyada ışık saçan bir ay karamsar bir durum yaşanmasına rağmen hala bir umut ışığı olduğu mesajını verir. Rüyada gece çok güçlü ışığıyla aydınlatan bir ay gören kişi birinden altın değerinde bir nasihat alırsa bu nasihatı dinlemelidir. Çünkü o nasihat onu bu karanlıktan çıkaracak ışıktır. Rüyasında belirgin olmayan ay gören için umut ışığı yeni yeni doğmaya başlamıştır be rüya sahibi sabırlı olmalıdır. Çünkü bir süre sonra kendisine verilen bir bilgi ya da nasihat onun karanlıktan çıkmasını sağlayacaktır.

Ay, aynı zamanda karanlıkta ortaya çıkan bir astrolojik değer olmasından dolayı bizi bilinçaltının en derin köşelerine götürür. Rüyasında ayı görenin bilinçaltının derinliklerinde mutlaka bakması gereken bir şeyler vardır. Belki de rüya sahibi sadece bir algı yanılması içindedir ve içinde bulunduğu karanlık aslında zihinsel bloklardır. Ay, bizi korkularımızla ve karanlıkla yüzleştiren astrolojik bir değerdir ve rüyasında ayı gören kişi için bir şeylerle yüzleşme zamanı gelmiştir.

Tarotta ve bilinçaltı semboller dilinde ay iç dünyamızı, bilinçaltını, gecenin karanlığını ve pisişik güçleri temsil eder. Aslında tarotta ay ve güneş birbirinin zıttı olarak görülebilir. Ay geceyi ve uykuyu güneş ise gündüzü ve uyanıklığı temsil eder. Ay aynı zamanda sezgileri ve bilinçaltını yönetir. Fakat yine de karanlıkta kaldığımız zamanlarda belirebilir. Ayı gören kişi her karanlığın ardından aydınlığın geleceğini ve her batan güneşin ardından güneşin tekrar doğacağını hatırlamalıdır.

Ay kafamızda netlik kazanmayan tüm durumları temsil ederken güneş aklın berraklığının sembolüdür. Çünkü güneş belirdiğinde ay yok olacaktır ve astrolojideki bu iki vücuttan biri aydınlığı diğeri ise karanlığı temsil eder. Aynı zamanda güneş gündüzü ve ışığı, olayların netlik kazanmasını ve kafamızdaki soru işaretlerinin yok olmasını temsil eder.

Tüm bunların yanı sıra karanlığın gezegeni olan ay bizi sabırlı olmaya davet eder. Çünkü asla unutulmamalıdır ki her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır ve güneş doğduğunda ay yok olacaktır. Eski uygarlıklardan beri mistik bir gezegen olarak görülen ay aynı zamanda negatif enerjinin ve karamsar düşüncelerin yöneticisidir. Bu yüzden rüya sahibi için zorlu bir döneme de işaret eder. Yine de karanlığın içinde parlayan bir cisim olarak her şeye rağmen bir umut ışığının var olduğunu hatırlatır.

Rüyada aya bakmak

Rüyada aya bakan kişi içinde bulunduğu umutsuzluk ya da karamsarlıkta aslında bir çıkış yolu ya da rehberlik arayan kişidir. Rüyasında aya bakan bilge bir kişiyi dinler ve ondan altın değerinde bir nasihat alır. Bu nasihat mutlaka dinlenmelidir çünkü  rüya sahibini bulunduğu karanlıktan çıkaracak kadar önemlidir. Rüyasında aya baktığını ya da ayla konuştuğunu gören kişi bazen çok yüce ya da yüksek rütbede bir kişiye umut bağlar ve ondan bir ricada bulunur. Ricası kabul olursa rüya sahibi bir dertten kurtulur.

Rüyada ay tutulması:

Rüyada ay tutulması eski uygarlıklarda uğursuzluk ve çıkmaz olarak görülmüştür. Bir anlayışa gören rüyada karanlıkta gökyüzünde görülen ay kişi için tek umut ışığı ve tek çıkış yolunun temsilcisidir. Ay tutulması bu yüzden tüm çıkış yollarının kapanması ve umudun tükenmesinin habercisi olarak görülür. Rüyasında ayın tutulduğunu gören bir yerden red cevabı alabilir ve bu cevap rüya sahibinin hayatında bir sayfanın tamamen kapanmasına yol açacaktır. Rüyasında ayın tutulduğunu görenin tüm umutları suya düşebilir.

Rüyada aya dokunmak:

Rüyada aya dokunmak yükselmek ya da yüksek mevkide bir şahıs ile iletişime geçmenin temsilcisidir. Aya dokunan aslında ulaşılması çok zor bir kişiye ulaşır ve ondan bir menfaat görür. Fakat bu rüyanın daha iyi yorumlanması kişinin rüyadan aldığı etkiye bağlıdır. Aya dokunduğunda kişi kendini mutlu ya da huzurlu hissetmiş ise biriyle görüşür ya da bir muradına erer. Dokunduğu aydan kötü enerji alan kişinin bir ricasının kabul edilmemesi ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page