top of page

Rüyada Azrail görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Milat

 • Tehdit

 • Vesile

 • Düşman

 • Kötü bir ruh

 • Sonlandırıcı

 • Yıkıcı güçler

 • Yitirme korkusu

 • Değişim korkusu

 • Sonun başlangıcı

 • Kötü karakterli biri

 • Kaybetme korkusu

 • Korkularla yüzleşmek

 • Değişime direnme arzusu

 • Bitiş çizgisinin yaklaşması

 • Sona erdiren, bitiren, değiştiren

 • Radikal değişime zorlayıcı güçler

 • Her şeyin değişmesine sebep olacak kimse

Rüyada Azrail görmek ne anlama gelir?

Günlük hayatımızdaki tüm yıkıcı güçler, değişime zorlayıcı unsurlar, sevdiğimiz şeyleri yitirmemize sebep olacak tüm unsurlar rüyada bize Azrail kılığında görülürler. Azrail bir ölüm meleğidir ve bizden en değer verdiğimiz şeyi yani canımızı almak için gelir. Rüya sahibi Azraili görmüş ise aslında en değer verdiği şeyleri kendisinden almaya gelen biri ya da bazı dış güçlerin yaklaştığını düşünmektedir. Bir diğer deyişle, Azrail değişim ve yitirme korkusudur.


Rüyada görülen Azrail aslında kişi için milat devri kadar önemi bir sürecin yaklaştığına işarettir. Azrail rüya sahibinin hayatında çok önemli bir devri kapatıp başka bir devri açacak ölüm meleğidir fakat ölüm rüyada fiziksel ölüm değil sadece yeninin hayatımıza girmesi için eskinin tamamen yok olmasıdır. İşte Azrail de hayatımıza yeni bir şeyin girmesi için eskiyi tamamen yok edecek tüm gizli güçlerin ve sonlandırıcı olayların temsilcisidir. Azraili gören kişi aslında hayatında sonlandırılacak bir şeylerden korkmakta ve kendini radikal değişimlere hazır hissetmemektedir. Bir başka deyişle, Azrail radikal değişimlerin vesilesi ve bu değişimlere sebep olacak her şeyin temsilcisi olabilir.


Rüyada Azrail gören kişi bilmelidir ki hayatımıza yeninin girmesi için eski olanın tam anlamıyla yok edilmesi gerekmektedir. Bir binanın üzerine başka bir bina yapılamaz, yeni bir bina dikmek için eski olanın tamamen yıkılması ve alanın yeni bina için hazırlanması gerekir. Azrail de bizim için eski olanı yok etmeye gelen tüm güçleri temsil eder. Fakat rüya sahibi her ne kadar yenilik istese de eskiyi yitirmekten ve değişimden korkmaktadır. Rüyalar dili ve tarot dilinde ölüm fiziksel ölüm değil yalnızca eskiyle bağın koparılmasıdır. Azrail eskiyle olan bağımızı koparacak tüm güçleri temsil eder.


İnsanoğlu için değişim sarsıcı, rahatsız edici ve ürkütücüdür. Aynı zamanda kişinin istikrarını ve yaşam konforunu etkiler. Bu yüzden  hemen hemen hepimiz bu konforu kaybetmemek adına değişimden korkarız. Azrail rüyasını gören için bazen yaşanan bir olay o kadar rahatsız edici ve şok edicidir ki rüya sahibi kendini değişime hazırlama fırsatı bile bulamaz. Azraili gören için değişim adeta kişinin hayatına zorla girer ve onu hazırlıksız anında yakalar. Bu yüzden rüyada bu korkular bize ölüm meleği Azrail olarak görülürler. Bu rüyayı gören kişinin hayatında yaşanan radikal değişiklikler kendi iradesi ve isteğinin dışındadır.

Rüyada Azrailden kaçmak

Rüyada Azrailden kaçmak değişim korkusudur. Rüyasında Azrailden kaçan kişi radikal değişikliklere hazır olmayan ve değişimi reddeden kişidir. Bazılarının evliliği ya da ilişkisi bitmek üzere olabilir, ya da bazıları işini kaybetme tehlikesi hissettiğinden dolayı rüyasında ölüm meleği Azrailden kaçtığını görür. Çünkü Azrail bizim için adeta bir sonlandırıcı ve hayatımızdaki bazı şeyleri yok edici güçlerin simgesidir. Azrailden kaçarken ona yakalanan bu değişimlere direnemez, kaçmayı başaran değişimi engeller ya da erteler.

Rüyada Azrailin yaklaşması

Rüyada Azrailin yaklaşması aslında rüya sahibi için bir sonun yaklaşması ve değişim korkusudur. Rüyasında Azrailin  yaklaştığını gören aslında kendisi için bir sonun yaklaştığını düşünmektedir. Birçok yorumcu tarafından Azrail her ne kadar ölüm korkusu olarak yorumlansa da burada bahsedilen ölüm her zaman fiziksel ölüm değildir ve bazen sadece sevilen şeyleri ya da alışılan düzeni yitirme korkusudur. Azrailin yaklaştığını görene düşman ya da tehdit hiç olmadığı kadar yaklaşır fakat bu rüyanın daha iyi yorumlanması için Azraille tam olarak ne yaşandığına bakılmalıdır.

Rüyada Azraille boğuşmak

Rüyada Azraille boğuşmak değişime direnmektir. Azraile rüyasında direnen aslında kendisi için varan bir sona direnir. Azrail tıpkı kişinin hayatında varan bir bitiş çizgisi gibidir. Azraille cebelleşirken onun ne derecede güçlü olduğu, kazanan mı yoksa kaybeden mi olduğu bu rüyanın yorumunda önemlidir. Azrailin güçlü olması değişimin kaçınılmaz olmasına, Azrailin yenilebilecek kadar güçsüz olması ise hala eski sistemde devam etmenin mümkün olduğuna işarettir.


Rüyada Azraili öldürmek değişimi reddetmek ve eski sistemle bir süre daha devam etmeye delalettir. Bazıları için Azrail eski düzeni ya da sistemi tehdit edecek bazı tehlike ya da düşmanların varması ya da birinin her şeyi değiştirmek istemesine delalettir. Azraili öldüren ise her şeyi değiştirecek bir teklifi ya da çözüm önerisini reddeder ve eski sistemde devam etmek konusunda kendini onaylatır. Kısacası, öldürülen Azrail reddedilen değişim önerisidir. Bazıları için Azrail öldürmek yaşam konforumuzu tehdit eden bir düşmanı yenmeye delalettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page