top of page

Rüyada banka görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Fırsat

 • Şans

 • Kaynak

 • Ödeme

 • İş bulmak

 • Para işleri

 • Para almak

 • Para vermek

 • Maddi kaynaklar

 • Para temin etmek

 • Maddi meseleler

 • Parayı elde etmek

 • Yeni bir kazanç kapısı

 • Parasal konulara çözüm

Rüyada banka görmek ne anlama gelir?

Rüyada banka bilinçaltımızın inşa ettiği maddi meselelere çözüm bulduğumuz merci metaforudur. Banka aynı zamanda parasal sorunlar için çözümün artık yaşamımıza girişinin müjdecisi olabilir. Bir diğer deyişle rüyada gördüğümüz banka, bazen para kaynağı olan bir finansal kuruş, bazen bize para verecek bir kişi ya da parasal mesele ile ilgili bir çözümü temsil ediyor olabilir. Bu rüyanın yorumunda bankada tam olarak ne olduğuna, kimlerle karşılaştığımıza ve rüyanın senaryosuna bakmalıyız. Bankanın yanması ya da içinde bir felaket olması şimdilik maddi meselelerin çözümün ertelenmesi ya da tamamen iptal olması anlamına gelebilir.  

Rüyada banka maddi konularda yapıcı ve iyileştirici yönümüzü de temsil eder. Rüyada banka varsa parasal meselelere bir çözüm de vardır. Fakat bu tip rüyalardan doğru mesajı alabilmek için bankada kimlerle konuştuğumuza, bize söylenen cümlelere ve yaşanan olaylara odaklanmalıyız. Bankada biriyle yapılan kavga daima parasal meselelerle anlaşmazlıkları temsil eder. Aslında bankadaki kavga günlük yaşamımızda biriyle fiziksel kavga yapacağımız anlamına gelmez. Rüyada bankadaki kavga bazen parasal konularda biriyle anlaşmazlığa düşeceğimiz anlamına gelebileceği gibi bazen kendi iç dünyamızda çatışma ya da kararsızlık yaşayacağımıza da işaret edebilir. İçimizde bir yanımız bir şeyi yapmayı isterken bir yanımız da yapmamayı istiyor olabilir. Aslında bankada kavga edenlerden biri evet diyen yanımızı, diğeri ise hayır diyen yanımızı temsil etmektedir. Banka ise tüm bu maddi meselelerin yaşandığı yer ya da bilinçaltımızdır.

Rüyada banka aynı zamanda parasal bir konuda derdimize derman bulacağımız yerdir. Aslında rüya sahibinin para kaynağı olarak algıladığı herşey kendisine rüyada banka olarak görülebilir. Bazen yeni bir iş, bazen gerçek hayatta da para alacağımız bir banka ya da kişi hatta bazen yaşam yolculuğumuzda parasal sıkıntıda kaldığımızda bize yardımcı olacak bir kadındır. Bankanın büyük ihtimalle bir kadını temsil ediyor olmasının sebebi semboller dilinde içe doğru olan ya da içine girilebiliyor olan tüm objelerin ve binaların genellikle anaç bir sembol olmasıdır. Fakat yine de her zaman banka bir kadını temsil ediyor anlamına gelmez. Bazen bize maddi anlamda yardımcı olmaya hazır bir erkeği de temsil edebilir. Bir başka deyişle, rüyada görülen banka aslında parasal çözümün ya da bu çözümü bize ulaştıracak bir kişiyi temsil eder.

Banka rüyaları aynı zamanda bize yaşam yolculuklarımızdaki iyileşme ve sorunların düzelme süreçleri hakkında bilgi getirir. Aynı zamanda pes etmememiz ve çözüm arayışına devam etmemiz konusunda uyarıda bulunur. Bu rüya bize sorunun birden değil kademe kademe zamanla çözüleceğini söyler. Fakat bu rüyaları yorumlarken bankanın durumuna ve bankada yaşadığımız olaylara yani rüyanın senaryosuna bakmalıyız. Bankada bir şeylerin olması ya da işlerin halledilmesi, paraların ödenmesi hayatımızda her şeyin zamanla yoluna gireceği müjdesini bize getirir. Bankada kaos, yangın ya da kötü bir olay yaşanması ise çözüm sürecinde yaşanacak aksaklıklara işarettir.

Rüyada bankacı ya da banka çalışanları görmek

Rüyada bankacı ya da banka çalışanları aslında günlük hayatta bir sorunun çözümü için verdiğimiz uğraşılar esnasında karşımıza çıkan persona ya da arketip sembolleridir. Derdimize deva aradığımız tüm yolculuklarımızda bu kişiler aslında çözüm sunucular, tavsiye vericiler ya da yönlendiricilerdir. Bu rüyaların yorumunda bankacı ya da banka çalışanlarının her davranışı ve kurdukları cümleler aslında rüyadan almamız gereken mesajlardır. Çünkü bu çalışanlar çözüm süreci yolculuğumuzda bizi doğru yöne yönlendirici unsurları temsil ederler. Rüyada banka çalışanları görmek aynı zamanda yaşam yolculuğumuz boyunca karşılaştığımız onarım sürecine katkıda bulunanlar, yardımcılar ya da tavsiyelerdir.

Rüyada bankaya gitmek:

Rüyada bankaya gittiğini gören maddi bir sorununa çare için arayışa girer. Fakat her ne kadar banka bize para işlerini anımsatmasından dolayı parasal konularda çözüm arayışını temsil etse de bazen çözüm arayışı parasal bir meseleyle ilgili olmayabilir. Bazen banka bir çözümün yanı sıra ya da çözümü bize verecek merci ya da kişinin sembolü de olabilir. Banka dahil tüm binalar insan bilinçaltını ya da düşünce departmanlarını temsil eder. Bu durumda bankadaki her bölüm ya da oda, banka çalışanları ya da yaşanan olaylar aslında bize çözümü sunacak kişi ya da merci tarafından bir bakış açısı sunar. Rüyada bankada bize yardımcı olmak için can atan çalışanlar sorunumuzun biz istemesek de kolaylıkla kendiliğinden çözüleceğini müjdeler. Bir başka deyişle biz üzerinde uğraşmasak da sorunumuz çözüm sürecine girmiştir. Yüzümüze bakmayan ya da asık suratlı banka çalışanları ise bu mercide işimizi gördürmek için çok çaba sarf edeceğimize işaret eder.

Rüyada bankada kalabalık ya da insanlar görmek:

Rüyada bankada kalabalık olduğunu ya da çok sayıda insanın bulunduğunu görmek yaşamımızdaki yoğunluk, aksaklıklar ve onarılması gerekenlerin çokluğuna işaret eder. Aslında bankada gördüğümüz her kişi maddi konularda atmamız gereken adımların ya da aşmamız gereken engellerin sembolü olabilir. Bu rüyayı gören hayatında dokunması ve onarması gereken bazı alanlar olduğunu anlamalı ve çözüm için kolları sıvamalıdır. Bankada çok fazla kalabalık var ise bu maddi meselelerin çözümü için hala zamana ihtiyacımız olduğu anlamına gelir. Bankada kalabalıktan dolayı sırası gelmeyenin bir maddi sorununun çözülmesi için de henüz sırası gelmemiştir ve beklemelidir. Bankada sıramızı beklerken önümüzde bulunan her birey aslında maddi konularda aşmamız gereken bir engeldir. Bu engellerin aşılmasından sonra parasal bir amaca ulaşılır. Örneğin, bankada önümüzde sadece 1 kişinin olduğunu gördüğümüz rüya 1 engeli aştıktan ya da bir vakit bekledikten sonra maddi anlamda bir ihtiyacımızı karşılayacağımızı bize söyler. 

Rüyada bankadaki insanlar ya da kalabalık aslında parasal işlere bakış açımızı da temsil eder. Bankada çok sayıda asık suratlı ya da mutsuz insanlar para ile ilgili bazı konularda negatif bakış açısına sahip olduğumuza, parayı zor ya da az kazandığımıza ya da parayı elde etmek için çok uğraşıp çok beklediğimize işaret eder. Bazen bu  asık suratlı ve mutsuz insanlar bilinçaltımızda para kazanımı ile ilgili toksin düşüncelere sahip olduğumuza da işaret edebilir. Para kazanmanın zor ve zahmetli bir iş olduğuna ya da yüksek miktarda para kazanmanın imkansız olduğuna inanmaktan dolayı büyük projelere girişmemek gibi bir yaşam anlayışına sahip olan kişiler rüyalarında bankada  insanlarla meşakkatli zamanlar geçirdiklerini görebilirler.

Rüyanızı yazın:

bottom of page