top of page

Rüyada başka bir şehre taşınmak

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Fırsat

 • Yenilik

 • Geçit

 • Çözüm

 • Dönüşüm

 • Değişim

 • Farklılık

 • Eğitim

 • Başkalaşım

 • Kabuğundan çıkmak

 • Durumun değişmesi

Rüyada başka bir şehre taşınmanın anlamı

Rüyada başka bir şehre taşınmak sona eren bir yaşam dönemi ve bu dönemin başında yeni bir duruma geçiş için durumsal değişim alametidir. Bir başka deyişle, rüyaların sembolik aleminde bir şehirden başka bir şehire taşınmak aslında bir durumdan başka bir duruma geçmektir ve önemli bir değişim sembolüdür. Bu tür rüyalar aynı zamanda bu büyük değişimden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını da söylerler.


Başka bir şehre taşınma rüyaları aynı zamanda yeni için eskiyi terk etme metaforlarıdır. Bilinmeyeni keşfetmek adına yeni bir alana adım atmaya karar verdiğimiz ve geçmişte bıraktıklarımızla ruhsal olarak vedalaştığımız zamanlarda rüyamızda bir şehirden başka bir şehre taşındığımızı görebiliriz. Aslında, bilinçaltımız metaforik bir dille eski yaşadığımız şehri “geride bıraktıklarımız” yeni taşındığımız şehri de “gitmekte olduğumuz gelecek” metaforu olarak göstermeye çalışmaktadır. Bu durumda, bu tür rüyaları yorumlamak için bu şehirlerin durumuna bakmalıyız. Güzel bir şehre doğru yolculuk yapan kendisine sağlam bir gelecek kurmak adına doğru yoldadır.

Bir şehirden başka bir şehre taşındığınız bir rüyanın detaylarında yaşamınızla ilgili tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla ayrıntı gizli olabilir. Kötü ya da kasvetli bir şehirden uzaklaşmak aslında sorunlardan kaçmak ya da sorunlardan çıkış için çözüm yolu bulma alametidir. Ruhsal olarak konuşursak bu rüyalar kendinizi suçladığınız bir geçmişten uzaklaşma çabasını yansıtıyor da olabilir. Yeni taşındığınız şehir özellikle rüyanızda çok güzel bir şehir olarak vurgulanmışsa bu sizin için hayalinizi kurduğunuz geleceğe erişimin mümkün olduğu fakat bunun için çaba sarfetmeniz gerektiğine işaret ediyor olabilir.


Sembolik olarak başka bir şehre taşındığımız rüyalar değişim ve yeni bir yaşamsal geçitten geçiş alametidir. Tıpkı geçmişi geride bırakarak yeni bir geleceğe doğru hareket etmemiz gibi. Ruhsal olarak taşınma rüyaları yüksek benliğimizle ilgilidir ve kendimizi bir değişim girdabına kapılmış bulduğumuz zamanlarda gördüğümüz rüyalardandır. Siz istemeseniz de içten içe yaşamın sizi bir yerden alıp başka bir yere götürdüğününn farkındasınız. Ya da en azından bilinçaltınız bunun farkında ve bu yüzden rüyanızda başka bir şehre taşınıyorsunuz.

Rüyada kendinizi bir şehirden başka bir şehire taşınırken görüyorsanız bu rüya bazen hayatta gizli yetenekleriniz olduğunu gösterir. Bu rüyalar yeni keşfedilmiş fırsat ya da yetenekleri temsil ederler ve  sembolik perspektiften bakıldığında yeni bir şeye doğru çekilmeyi ve ilerlemeyi temsil ederler. Bu ilerleme bazen sizin arzu ve istediğinze bağlı olmaktadır fakat bazen kendi arzunuzun dışında bir gücün sizi yönlendirmesinden kaynaklanır. Rüyanın senaryosunda ve duygu tonunda sizin için çok fazla bilgi gizli olabilir.


Bir şehirden başka bir şehire taşınma rüyaları aynı zamanda milat rüyalarıdır. Yaşamımızda “öncesi ve sonrası” dönemler olarak adlandıracağımız iki dönemin geçiş noktasına vardığımızda görürüz bu rüyaları. Uzaklaştığımız geçmişimiz ve bizi çağıran geleceğimize neredeyse eşit uzaklıkta olduğumuz ve her iki durumun ortasında bir geçiş durumunda olduğumuz zamanlarda rüyamızda bir şehirden başka bir şehre taşındığımızı görebiliriz.

Bu rüyalar bazıları için büyük bir alamet olabilir ve maneviyatla bağlantılıdır. Çoğu zaman taşınma rüyaları büyük değişimler sonrası keşfedilen potansiyeli temsil ederler. Sizin için henüz yüzeye çıkmamış bir olasığın göstergesi olabilir. Belki de yaşamınızı iki bölüme ayırmaya karar verdiniz ve bu noktadan öncesi sizin için “değişimden öncesi” buradan sonrası ise “değişimden sonrası” olarak adlandırılacak. Bu yüzden rüyanızda eski ve yeni yaşamınızı temsil eden taşındığınız şehirleri görüyorsunuz.


Bir rüyada bir şehirden başka bir şehre taşındığınızı görmek aynı zamanda gelecekte önemli bir karar verme özgürlüğüne sahip olacağınızı gösterir. Zenginlik ve refahı gösterir ve her durumu daha büyük iyilik için değiştirme gücüne sahip olduğunuzu gösterir. Gerçekleştirmeye çağrılabilecek cömert eylemler için bir geçit töreni yapmayı seçiyorsunuz ve bu geçit töreni bilinçsiz zihniniz tarafından size bir şehirden başka bir şehre taşınma rüyasıyla gösteriliyor. Rüyada taşınmanın uzun sürmesi ve bir kapıyı açmak veya bir ulaşım modunu başlatmak için altın anahtarı kullanmak yaşamda istediğiniz yönde ilerlemek için fırsatınız olacağını gösterir

Rüyanızı yazın:

bottom of page