top of page

Rüyada bavul görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İşler

 • Değişim

 • Seyahat

 • Evlatlar

 • Görevler

 • Hazırlıklar

 • Endişeler

 • Gelişmeler

 • Potansiyel

 • Yetenekler

 • Donanımlar

 • Yan unsurlar

 • Hız azaltıcılar

 • Sorumluluklar

 • Yaşam yükleri

 • Araç ve gereçler

 • Sahip olduklarımız

 • Elinden tuttuğumuz kişiler

 • Yanımızda götürdüklerimiz

Rüyada bavul görmek ne anlama gelir?

Rüyada bavul bilinçaltı tarafından oluşturulan “yaşam yolculuğumuzda yanımızda taşıdıklarımız” metaforudur. Bavulun temsil ettiği “yanımızda taşıdıklarımız” metaforu bazen elinden tuttuğumuz evlatlarımız, bazen yaşam yükleri ve sorumlulukla hatta bazı zamanlarda yeteneklerimiz ve kendimiz için yaptığımız her şeyi temsil edebilir. Bir başka deyişle, rüyada elimizdeki bavul bizimle birlikte yolculuğa eşlik edenlerin temsilcisidir.

Rüyada gördüğümüz bavul bize bu yaşam yolculuğumuzda yanımızda taşıdığımız her şeyle ilgili bilgi getiriyor olabilir. Bavul bazen evlatlarla ilgili bilgi ya da ipuçları içerebileceği gibi bazı zamanlarda sorumluluklarımızdan haber verir. Bu yüzden bavul gördüğümüz rüyaları yorumlamak için bavulu nasıl taşıdığımıza, bizi ne kadar zorladığına ve bavulun nasıl göründüğüne bakmalıyız. Yeni bir bavul bazen yeni görev ya da sorumluluklara işaret edebileceği gibi bazıları için haneye girecek yeni bir evlat simgesi de olabilir. Eski, kötü ya da yırtık pırtık bir bavul bazıları için evladın hastalığına, bazıları için demode olmuş çalışma yöntemlerinde güncelleme gerektiğine işaret edebilir.

 

Rüyasında bavulunu kötü durumda görenin görev ya da sorumlulukları ile ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Nereye gidersek gidelim yolculuğumuz boyunca yanımızda taşıdığımız bavul aynı zamanda ihtiyaç duyduklarımızın ve yanımızda götürdüğümüz parçaların simgesidir. Rüyadaki bavul bir nevi “zihinsel bavul” simgesidir ve yanımızda götürdüklerimiz endişelerimiz, özlemlerimiz, güvensizliklerimiz, inançlarımız hatta sosyal statümüz de olabilir. Sonuç olarak, bavul zihinsel anlamda bizimle beraber gelenleri temsil ediyor da olabilir. Tüm bu yanımızda beraber gelenler aynı zamanda bizim için hız azaltıcılar görevi yapmaktadır.

Rüyada bavul görmek bazen özgürlüğe duyulan ihtiyacı da temsil edebilir. Bir bavulun kendisine yük olduğunu ya da kendisini zorladığını ve taşıyamadığını gören kişi yaşam yolcuğunda ya birinden ya da bir şeylerden ayrılma ihtiyacı hissetmekte fakat bunu o kadar da kolay bir şekilde yapamamaktadır. Rüyada bizi zorlayan bavul bir nevi yaşam hızımızı azaltanlar sembolüdür. Bir yere gitmek ya da statü değiştirmek istediğimizde bizi tutan, engelleyen ya da hızımızı azaltan her şey rüyada bize “ağır bir bavul” kılığında görülebilir. Hızımızın artması için bize ağır bir bavul kılığında görülen tüm bu engellerden ayrılmamız gerekmektedir.

Rüyada bavullar görmek

Rüyada gördüğümüz bavullar taşımak zorunda olduğumuz yükler, görev ve sorumluluklar ya da yaşam yolculuğumuzda bizimle beraber gelecek her şeyin temsilcisidir. Bazen bavullar çözülmesi gereken sorunlardır. Rüyasında çok fazla bavul olduğunu gören ve bu bavulları bir yere götürmek zorunda olduğunu düşünen kişinin yapması gereken çok iş, aşması gereken çok fazla engel bulunmaktadır. Bu bavulların yeni ya da güzel görünümlü olması bu işlerin mutlaka yapılması gerektiği ve rüya sahibine bir şeyler katacağı anlamına gelir. Fakat eski, yırtık pırtık ya da atılması gerekecek kadar eski ve çok sayıda bavullar gören kişi yaşamında kendisine yük olan bir şeylerle bir an önce vedalaşmalıdır çünkü bu bavullar onun yaşamındaki tüm hız azaltıcıların temsilcisidir.

Rüyada gördüğümüz bavullar bazen içsel hazinelerimizin, farkında olmadığımız gizli yeteneklerin ya da yaşamımızı değiştirebilecek kadar büyük fırsatların temsilcisi olabilir. Çok güzel ve yeni bavullar gören kişinin iç dünyasını kazarak orada gizlenmiş bu hazineleri mutlaka bulması gerekmektedir. Bir bavulun içinde altın ya da para olması aslında rüya sahibini zengin edecek kadar büyük bir fikre ya da yeteneğe sahip olmasıyla ilgilidir. Bir kişi bir fikirden sonra bu rüyayı görüyor ise bu fikrin peşini asla bırakmamalıdır çünkü takipçisi olursa o fikirden dolayı zengin olması ihtimali vardır.

Rüyada bavul satın almak:

Bavul satın aldığımız rüyalar yeni görev ve sorumluluklar, haneye girecek yeni bir bebek ya da yaşam yükümüzün artmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı görenin ya yaşam masrafı ya da sorumlulukları artar. Fakat bu rüyayı yorumlayabilmek için bavulun nasıl göründüğüne ve rüya sahibinde nasıl bir etki bıraktığına bakılmalıdır. Yeni ve güzel bavullar daima yeni başlangıçlara ve yeni sorumluluklara işaret ederken eski ya da kötü görünen bavullar yeni bir derdin yaşamımıza girmesine işaret edebilir ve hayırsız rüyalardandır. Bavul bazıları için yaşamın sunduğu bir sürprizdir ve bavul satın aldığını gören kişi bu sürprize hazırlıklı olmalıdır.

Rüyada bavul kaybetmek:

Rüyada kaybedilmiş her bavul kaçırılmış bir fırsatı ya da telafi edilmesi güç olanları temsil eder. Tam bir şeylere hazırlık yaptığımız sırada bu rüyayı görürsek bir fırsatı son anda kaçırma olasılığımız vardır. Bavul kaybetme rüyaları hayırlı rüyalardan değildir. Bazen yaşamımızdaki büyük kayıplara, evladı yitirmeye, para kaybına, aşk hayatındaki kayıplara ya da bizim için çok önemli olan bir şeyi kaybetmeye işaret edebilirler. Fakat, kötü ya da eski bir bavulu kaybettiğimizi gördüğümüz rüyalar hayırlıdır. Yine bir kayba işaret etseler de  aslında bizim için hayırsız olan bir şeylerin hayatımızdan çıktığının ve yakın zamanda yenisini elde edeceğimizin işaretçisidir.


Rüyada içi boş bavul kayıpların ya da kaçırılmış fırsatların temsilcisidir. Daha önce bize sunulmuş bir fırsatın bugün yerinde durmadığını ya da bir başkası tarafından kapıldığını gösterir. Bu rüya bazen boşanma ya da bir partneri kaybetme ile ilgili bilgi içerebilir ya da bir yerden para beklerken o parayı alamamakla ilgili gizli mesajlar içeriyor olabilir. Bir başka deyişle rüyada görülen içi boş bavul elimize bir şey almayı beklerken hiçbir şey almamakla ilgilidir. Banka hesabına para beklerken rüyasında içi boş bavul gören kişi bankaya gittiğinde para olmadığını görür. Bir partnerden ilgi bekleyen kişi rüyasında içi boş bavul görürse o partnerden ret cevabı alır.


Bavul taşıdığımız rüyalar yaşam yüklerimiz, borçlarımız, bize ağırlık yapanlar, engeller ve hız azaltıcılarla ilgili bilgiler içerir. Rüyasında çok ağır bir bavul taşıdığını görenin borçları ya da sorumlulukları kendisini zorlamaktadır. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanmaları için bavulun durumuna ve bavulu taşırken ne hissettiğimize odaklanmalıyız. Kötü durumda ya da yırtık pırtık bir bavulu taşımak, bazı şeyleri gereksiz yere kendimize yük ettiğimiz ve artık bir şeylerle vedalaşma zamanımızın geldiği konusunda uyarıdır. Rüyada gördüğümüz her eski ve yırtık bavul aslında demode olmuş düşünce sistemleri ya da metotları temsil ediyor olabilir. Bu rüyayı gören kişi yaşamında demode olmuş ya da artık işe yaramayan ne varsa onunla vedalaşmalı ve daha iyi ya da güncel olanıyla kucaklaşmalıdır.


Rüyada bavul sürüklemek yaşam yolculuğumuzda bize yük olan ve yanımızda çekmek zorunda olduklarımızın temsilcisidir. Bu rüya aynı zamanda bir “hız azaltıcılar” ve yaşam yükleri metaforudur. Rüyadaki bavul içimizdeki tüm potansiyellerin ya da iç dünyamızda gizli kalan ve kullanılmayan enerjinin de sembolü olabilir. Bir bavulu zorla çektiğini ya da bavulun aşırı ağırlık yaptığını gören kişi için artık kendisine yük olan bir şeylerle vedalaşma vakti gelmiştir. Rüya sahibi yaşam yolculuğunda hızının artmasını istiyorsa kendisine yük olan her şeyle bir an önce vedalaşmalı yani bavulu bırakarak daha özgür bir şekilde yoluna devam etmelidir.


Yolculuk yaptığımız rüyalar yaşam yolculuğumuzda bir noktadan başka bir noktaya varmak için geçmek zorunda olduğumuz ara süreçleri temsil eder. Dolayısıyla, bavul bu ara süreçte bize eşlik eden herkesin ya da her şeyin temsilcisi olabilir. Bu süreçte yanımızda götürdüğümüz endişelerimiz, özlemlerimiz, güvensizliklerimiz, inançlarımız bize bavul şeklinde görülebilirler. Yaşam yolculuğumuzda bir statüden başka bir statüye geçerken yanımızda aldığımız görev ve sorumluluklar da bavulla ya da bavullarla temsil ediliyor olabilirler. Dolayısıyla güzel ya da yeni bir bavulla yolculuk yapmak iyiye alamet iken eski ve yırtık pırtık bavulla yolculuk yapmak bu süreçte zorlu olacağına işaret eder.​


Rüyada bavul hazırladığını görmek tüm “seyahat hazırlıkları” metaforudur. Fakat semboller dilinde altı çizilen seyahat hazırlıkları aslında yaşam yolculuğumuzda bir noktadan başka bir noktaya varmak için yapmamız gereken son hazırlıklardır. Bu rüya bir durumdan başka bir duruma geçmek için mutlaka yapılması gereken ön işleri temsil ediyor olabilir. Örneğin, bekar bir erkek evlilik öncesinde bu rüyayı gördüyse aslında bavul hazırlamak onun için bekarlık statüsünü terk edip evli erkek statüsüne geçmeden önce yapması gereken son işleri temsil etmektedir. Yine buna benzer bir şekilde işsiz biri bu rüyayı görürse işsizler grubunu terk edip çalışanlar grubuna geçmeden önce yaptığı son işler ona bavul hazırlama olarak gösterilmiştir.​


Rüyada yırtık pırtık ya da kötü bir bavul iç dünyamızda yenilenmesi gereken her şeyin temsilcisi olabilir. Rüyada bavul bir statü değişimi esnasında bizimle beraber gelenlerin temsilcisi olabilir. Rüyada yapılan yolculuk aslında yaşam yolculuğu esnasında bir noktadan başka bir noktaya ya da bir statüden başka bir statüye geçiş sürecidir. Dolayısıyla, rüyada yanımızdaki bavul bizimle gelen herkesi ya da her şeyi temsil ediyor olabilir. Bir rüyada bavul bizimle gelen zihinsel durumlar, fikirler, düşünceler, inançlar ve endişelerimizi temsil ediyor olabilir.  Tüm bu değişim ya da statü geçişi esnasında aslında bavulun durumuyla zihinsel durumumuz arasında büyük benzerlikler olacaktır. Yolculukta bavulunu kötü, eski ya da yırtık pırtık gören kişinin iç dünyasında değiştirmesi ya da yenilemesi gereken çok şey vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page