top of page

Rüyada bebek beslemek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Umut

 • Enerji

 • İlham

 • Fırsat

 • Bebek

 • Sürpriz

 • Tohum

 • Değişim

 • Potansiyel

 • Yaratıcılık

 • Başlangıç

 • Yenilenmek

 • Yeni bir fikir

 • Yeni bir proje

 • Yaratıcı enerji

 • Kabuğundan çıkmak

Rüyada bebek beslemek ne anlama gelir?

Rüyalar aleminin zengin sembolizminde bilinçsiz zihnimiz bazı olaylar hakkında bize bilgi aktarmak için genellikle arketipler (karakterler) davet eder. Bu arketipler bazen polis, doktor, hemşire, kahraman, krallar ve kraliçeler olabileceği gibi yeni bir başlangıcın sembolü bir bebek de olabilir. Rüyamıza bebek arketipini davet eden bilinçsiz zihnimiz aslında bizim için yaşamımızda “yeni doğan bir şeyin” varlığını vurgulamaya çalışmaktadır.


Bebekler aynı zamanda beslenmeye ve büyümeye muhtaç yönlerimizin hatırlatıcısı metaforlar olarak rüyamıza davet edilirler. Eğer siz de rüyanızda bir bebek gördüyseniz yaşamınızda yeni başlayan ve henüz gelişmemiş bir şey olduğunu bilmelisiniz. Rüyada bir bebeğin beslenmesi ise bu durumu daha da vurgulayıcı bir faktördür. Bir şeyin sizin yardımınıza ya da dikkatinize ihtiyacı var. Aksi taktirde büyümemiş ve gelişmemiş bir potansiyel olarak size hiçbir menfaat sunmadan orada duracak.

Rüyada bebek beslediğini görmek

Rüyaların zengin sembolizminde bebek beslemek her zaman yeni bir başlangıç için ihtiyaç duyulan güç, ilham, potansiyel ve eylem metaforudur. Rüyasında bir bebeği besleyen bu başlangıca güç ve destek verir. Bu konuda hemen hemen tüm yorumcular hemfikir. Fakat bebek beslediğimiz rüyaların yorumu bebeğin durumu dikkate alınarak yapılırsa yorum çok daha isabetli olacaktır. Rüyada zayıf ve çelimsiz bir bebeği beslemek borç ödemek, bir projenin gelişimine katkıda bulunmak ya da az sermayeyle başlamış bir işi büyütme arzusudur. Sağlıklı bir bebeği beslemek ise zaten güzel başlamış bir süreci daha da güzelleştirme çabasıdır.


Rüyada bebek beslemek kendi kendimize yeteceğimiz, kendi doğal enerjimizden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağımız yeni bir sürece girişi müjdeler. Rüyada bir bebeği beslediğinizi gördüyseniz kendinizi geliştirmek için kendinizden başka bir şeye ihtiyacınız yok fırsatların ortaya çıkmasıyla gerekli adımların atılması durumunda yaşamda çok büyük kapıların açılacağı bir dönem sizi bekliyor. Rüyada bebek beslemek aynı zamanda bağımsız olmak, tek başına gitmek ve sürüden ayrılan kuzu olmakla ilgili olabilir. Bu rüyayı gördüyseniz şans sizinle birlikte, ne yapacaksanız bunu kendi başınıza yapabilecek durumdasınız.

Rüyada bebek beslemenin anlamı:

Rüyada bebek beslemek (eğer bebek çirkin, hasta ya da mutsuz değilse) genellikle olumlu işarettir ve hedeflerinizin peşinden gitmeniz konusunda mükemmel bir habercidir. Böyle bir rüya gördüyseniz daha yenilikçi, engellerin ortadan kalktığı ve kabuğunuzdan çıktığınız bir sürece girmeye hazır olun. Aklınıza gelen tüm fikir ve projeleri ilk başta önemli ya da önemsiz olmalarına bakmazsızın dikkate alın. Aklınızdaki bir fikir ya da ilham belki yaşamınızda kocaman bir şeye dönüşecek.


Rüyada bir bebeği beslemek sembolik olarak yurt dışı rüyalarına da oldukça benzer. Her ikisinde de merkezden uzaklaşma, ana temadan ayrılma, açılma ve konfor alanının dışına çıkma teması vardır. Bu rüya bir işe girişme konusunda derin bir duygu ve motivasyon barındırır. Çünkü rüyada bebek beslemek aslında sizin için “yeni bir şeyin gelişmeye başlaması” metaforudur. Belki yaşamınızda aniden beliren bir ilham, yeni keşfettiğiniz bir yetenek, yeni bir rota, bir fikir ya da fırsat, bu öyle bir şey ki yepyeni bir şeyin doğumu ve şu andan itibaren her şey sizin için çok farklı olacak.

Rüyada bir bebeği doyurmak:

Bebek beslediğimiz rüyalarda oldukça güçlü bir enerji ve titreşim var. Bu rüya 4 maddeyle özetlenecek olsaydı onlar şunlar olurdu. Yenilik, yaratıcılık, daha farklı bir bakış açısı kazanmak, kabuğundan çıkmak. Rüyasında bebek besleyen kişi ilk başta “küçük bir proje” olarak adandıracağı bir projeye başlar, daha sonra bu proje büyür. Dünyanın en büyük şirketlerini düşünün, onlar da bir gün tıpkı bir bebek gibi küçük değiller miydi? Facebook, Amazon ve diğerleri. Bu dev şirketler bir zamanlar birinin zihninde yalnızca bir düşünce tohumu olarak şekilsiz bir boyutta (zihinsel enerji) bekletiliyolardı. Belki sizin de bir fikrini şu anda bu şekilde bekletiliyor.


Manevi perspektiften bebek besleme rüyaları eski devirlerden beri “yaratıcı enerji” alameti olarak görülmüştür. Bu rüyalar tıpkı numerolojik olarak “bir” sayısı gibi davranırlar. Bütün sayıların ortaya çıktığı temel kuvvet, her şeyin başladığı esas nokta, Hazreti Adem ile insanlığın başlaması gibi. Yeni doğmuş bir bebeği rüyamızda gördüğümüzde de yaşamımızda bir şeyin başlamasına hazır olmalıyız.

Bebek beslediğimiz bir rüyada diğer ayrıntılar da önemli. Çünkü, bu rüyalar beslediğimiz bebeğin durumuna göre bu başlangıcı nasıl olacağı hakkında bilgi verici olabilirler. Güzel ve mutlu bir bebek beslemek güzel bir başlangıç, hasta, mutsuz ya da ağlayan bebek beslemek yeni bir sorunun başlangıcı alameti olabilir. Aslında rüyalar alemindeki “besleme” eylemi bir işi büyütmektir. Dolayısıyla, hasta bir bebeği rüyasında besleyen aslında bir sorununu büyütür.


Bebek beslediğimi rüyalar genellikle yaşamımızda bir “yaratıcılık” evresine değinir fakat yarattığımız şeyin sonuç üretip üretmeyeceğine değinmez. Bu tür rüyalar genellikle bir fikir ya da projeden büyük sonuçlar üretilebileceğini vadederler fakat yine de rüya sahibi sonucun kendisine bağlı olduğunu anlamalıdır. Rüyadaki beslenen bebek belki de aklınıza gelen ve sizi zengin edecek bir fikirdir. Yine de, bu fikrin gerçeğe dönüşmesi konusunda hiçbir şey yapmazsanız sadece aklınızda fikir olarak kalmaya devam edecek ve size hiçbir menfaat getirmeyecektir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page