top of page

Rüyada bebek emzirmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Enerji

 • İlham

 • Fırsat

 • Bebek

 • Sürpriz

 • Tohum

 • Değişim

 • Potansiyel

 • Yaratıcılık

 • Başlangıç

 • Yenilenmek

 • Yeni bir fikir

 • Yeni bir proje

 • Yaratıcı enerji

 • Kabuğundan çıkmak

Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir?

Manevi perspektiften tüm rüyalar içinde bebek rüyaları özel bir yer alır ve genellikle yaratılış rüyalarıdır. Bebeği emzirdiğimiz rüyalar ise bu yaradılışa destek verme ve onu besleme ile alakalıdır. Rüyaların zengin sembolizmine bakıldığında rüyamızda beliren bir bebek aslında “yeni başlamış bir şey” metaforu olarak karşımıza çıkar. Onu emzirmek ise yeni başlayan süreci onaylamak ve desteklemektir.


Rüyaların zengin sembolizmine daldığımızda her arketipin ve sembolün bir işlevi ve rüyamıza davetsiz misafir olarak girmesinin bir amacı olduğunu anlayabiliriz. Bebek de henüz gelişmemiş bir şeyin hatırlatıcısı arketip olarak karşımıza çıkar. Tıpkı günlük yaşamımızdaki bebekler gibi. Henüz büyümemiş ve olgunluğa ulaşmamışlar. Rüyalar aleminde de durum buna oldukça benzer. Bir süreç o kadar yeni başlamış ki olgunlaşmamış ve tam olarak ne olacağını neye benzeyeceğini bile bilmiyorsunuz.

Rüyada bebek emzirdiğini görmek

Bebek emzirme rüyaları bize sürekli büyüyen ve gelişen bir şeyleri hatırlatmak için gördüğümüz rüyalardandır. Tıpkı tabiat ananın yaptığı gibi her canlı doğar, ilk olarak büyür, dönüşür ve gelişir ve ölür. Rüyaların sembolik diliyle bir bebeğin bize anlatmaya çalıştığı da aslında bundan başka bir şey değil. Fikirlerimiz ve projelerimiz de tıpkı canlılar gibi önce zihinsel boyutta döllenirler, sonra doğarlar ve insanlığın hizmetine sunulurlar. Daha sonra onlara kattığımız emekler sayesinde büyür ve gelişirler. Rüyadaki bir bebek bize böyle bir sürecin henüz başında olduğumuzu hatırlatır.


Bebek emzirdiğimiz rüyalar bize gizlice bu başlangıcın şekli ve yapısı hakkında bilgi veriyor olabilirler. Örneğin, bebeğin çok güzel olması ya da çirkin olması, bazen hasta, mutsuz veya ağlayan bir bebek olması gibi ayrıntılar aslında yaşamımızdaki bu yeniliğin nasıl olacağı konusundaki temel ayrıntılardır. Ağlayan bir bebek her zaman mutsuz başlangıçlar ya da bir projenin başlama aşamasında yükselen sesler ve şikayetler metaforudur. Gülen bir bebek ise bunun tam tersi mutluluk ve yükselen alkış sesleridir.

Bebek emzirdiğimiz rüyalarda çok fazla motivasyon ve ivme vardır. Yeni çabaların temellerini atmaya başladığımız zamanlarda rüyamızda bir bebeği emzirdiğimizi görebiliriz. Bebeklerin yeni bir başlangıca işaret ettiği konusunda hemen hemen bütün rüya tabircileri hemfikir olmuşlardır. Bir bebeği emzirmek ve beslemek de bu sürece destek vermek ve sürecin gelişimi için çaba gösterme alametidir.


Bazı yorumculara göre rüyada bebek emzirmek büyük bir alamettir. Köşede bir değişikliğin olduğunu gösterir. Mısır döneminden kalma eski rüya kahinlerine göre bu rüya yaşam ve maneviyatla bağlantılıdır ve çoğu zaman içimizdeki potansiyelimizi temsil eder. Bu rüyanın anlamı, şimdiye kadar hayatınızda öğrendiğiniz bilgi ve deneyimlerinizi ileride uygulamak adına ilk adımı atmaktır. Rüyada emzirdiği bebeği mutsuz gören kişi bir başlangıcı olması gerektiği şekilde yapmaz.

Rüyadaki “bebek emzirme eylemi” aynı zamanda yaşamda henüz yüzeye çıkmamış tüm olasılıkların bir göstergesidir. Bu rüya aynı zamanda hayatınızın belirli yönlerini bölümlere ayırmanız ve geliştirmeniz gerektiğinin göstergesi de olabilir. Rüyanız eğer çirkin ya da kötü durumda bir bebek içeriyorsa bu genellikle Şeytan ve içindeki uğursuz güçlerle ilişkilendirilir. Kötü durumdaki bir bebek kırılganlık gösterebilir ve aileyle ilgili hassas bir meselenin başlayacağını gösterebilir.


Bebek gördüğümüz rüyalar yaşamımızdaki fırsatların köküdür. Aynı zamanda bizi mevcut durumumuza bakmaya ve onları dilediğimiz bir şeye dönüştürme gücüne sahip olduğumuzu anlamaya iterler. Özellikle de rüyada bir bebeği emziriyorsanız bu anlam daha da güçlenir. Bebek emzirdiğimiz rüyalar eğer böyle devam edersek şu anda çok küçük bir şeyin gelecekte bizim için “büyük” olacağını da müjdelerler. Fakat yine de dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var: emzirdiğimiz bebek güzel ve mutlu muydu? Cevabınız evet ise bu yeni başlangıca destek vermeye devam ederseniz kazanan siz olacaksınız. Bebek mutsuz, çirkin ya da hasta ise büyüttüğünüz şey sorunlarınız olabilir.


Bir bebeği iyi bir şekilde (genellikle emzirilirken, mutlu ya da sağlıklı) gördüğümüz rüyalar sizi bir eyleme çeken zihinsel enerji sembolü olabilir. Yaşamınızın bir alanında bir şey yeni doğuyor. Bu belki yalnızca bir fikir ya da aklınızdaki bir proje. Henüz bununla ilgili çok şey yapmamışsınız fakat sizin tarafınızdan ilgiye ve beslenmeye ihtiyacı var. Sabırlı olmalısınız çünkü bugünki eylemlerinizin karşılığını hemen almayacaksınız. Biraz zamana ihtiyacınız var.

Rüyanızı yazın:

bottom of page