top of page

Rüyada bebek kaybetmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Enerji

 • İlham

 • Fırsat

 • Bebek

 • Sürpriz

 • Tohum

 • Değişim

 • Potansiyel

 • Yaratıcılık

 • Başlangıç

 • Yenilenmek

 • Yeni bir fikir

 • Yeni bir proje

 • Yaratıcı enerji

 • Kabuğundan çıkmak

Rüyada bebek kaybetmek ne anlama gelir?

Mısır döneminden kalma eski rüya kahinlerine göre bebek rüyaları manevi alemden maddi aleme geçiş sembolleridir ve içimizdeki potansiyeli temsil ederler. Fakat, bir bebeği kaybettiğimiz rüya çoğu zaman bir fırsatı kaçırma, yaşamımızda yeni doğan bir şeyi reddetme ya da içimizdeki potansiyeli görememe alametidir. Bir başka deyişle, rüyasında bir bebek kaybettiğini gören kişi manevi aleminden gelen bir şeyi göremez ya da almak istemez.


Bebek rüyaları manevi perspektiften bakıldığında daima özel rüyalardır ve yaradılışı temsil ederler. Sembolik olarak bir bebeği emzirmek bu yaradılışa ya da yaşamımızda yeni açılan bir sürece destek vermek fakat bir bebeği kaybetmek bu oluşumu reddetmektir. Rüyaların zengin sembolizmine bakıldığında rüyamızda beliren bir bebek aslında “yeni başlamış bir şey” metaforu olarak karşımıza çıkar. Onu kaybetmek yeni başlayan süreci onaylamak ve desteklemek yerine baştan reddetme alametidir.

Rüyada bebek kaybetmenin anlamı

Bebekler rüyaların zengin sembolizminde karşımıza henüz gelişmemiş bir şeyin ya da bir fırsatın hatırlatıcısı olarak çıkarlar. Bir bebeği kaybeden ise bu fırsatı ya hiç eline alamaz ya da başlangıçta reddeder. Bebekler henüz büyümemiş ve olgunlaşmamış her şeyin sembolü olabilirler. Tıpkı günlük yaşamımızdaki bebekler gibi. Henüz büyümemiş ve olgunluğa ulaşmamışlar. Rüyalar aleminde de durum buna oldukça benzer. Bir süreç o kadar yeni başlamış ki olgunlaşmamış ve tam olarak ne olacağını neye benzeyeceğini bile bilmiyorsunuz.


Rüyamızın davetsiz misafiri bebekler aynı zamanda bize sürekli büyüyen ve gelişen bir şeyleri hatırlatmak için görünürler. Tıpkı tabiat ananın yaptığı gibi her canlı doğar, ilk olarak büyür, dönüşür ve gelişir ve ölür. Rüyaların sembolik diliyle bir bebeğin bize anlatmaya çalıştığı da aslında bundan başka bir şey değil. Fikirlerimiz ve projelerimiz de tıpkı canlılar gibi önce zihinsel boyutta döllenirler, sonra doğarlar ve insanlığın hizmetine sunulurlar. Daha sonra onlara kattığımız emekler sayesinde büyür ve gelişirler. Rüyadaki bir bebek bize böyle bir sürecin henüz başında olduğumuzu hatırlatır.

Rüyada bebek kaybettiğini görmek:

Bebek kaybettiğimiz rüyalar bazen bize yeni başlayan bir sürecin şekli hakkında gizli bilgiler veriyor da olabilirler. Örneğin bebeğin güzel olması güzel başlangıçlara, çirkin, hasta ya da ağlayan bir bebek olması ise yeni başlayan bir soruna işaret edebilir. Böyle bir bebeği kaybeden kişi aslında farkında olmasa da kaybettiğini sandığı bir şeyden dolayı kazançlı çıkar. Bu rüyalarda çok fazla motivasyon ve ivme vardır. Yeni çabaların temellerini atmaya başladığımız zamanlarda bir sebepten dolayı bu fırsatı istemediğimizde bir bebeği attığımızı rüyamızda görebiliriz.


Rüyadaki “bebek kaybetme eylemi” aslında yaşamda henüz yüzeye çıkmamış bir olasılığın göstergesidir. Bu rüya aynı zamanda hayatınızın belirli yönlerini geliştirmeniz gerektiğinin göstergesi de olabilir. Rüyanız eğer çirkin ya da kötü durumda bir bebek içeriyorsa bu genellikle Şeytan ve içindeki uğursuz güçlerle ilişkilendirilir. Kötü durumdaki bir bebek kırılganlık gösterebilir ve aileyle ilgili hassas bir meselenin başlayacağını gösterebilir. Bu durumdaki bir bebeği istememek ya da kaybetmek bir meseleden kurtulmaktır.

Rüyada bir bebeği kaybetmek:

Bebekler rüyamıza bazen “yeniden doğmuş gibi hissetme” zamanlarında girerler. Fakat bir bebeği kaybettiğimizde bu duygunun yerine yeni bir düzene geçiş arzusu yaşarız. Bu tür rüyalar bazen yeniden doğmaya davet rüyalarıdır ve yaşamda yenilik arzusu içinde olduğunuzu gösterirler. Rüyaların sembolik diliyle yumurta ve hamilelik gibi semboller tamamlanma ölçütü olarak kabul edilirken bir bebeği doğumu daima yeni bir başlangıç sembolüdür. Yeni doğmuş bir bebeği kaybetmek bu yüzden bu başlangıcı yapmak konusunda yaşanacak zorluk alameti olabilir.


Bebek kaybettiğimiz rüyalar bazı yorumcular tarafından "yeniye yol açmak için eskiyi temizleme" sembolü olarak görülmüştür. Eğer atılan bebek çirkin, mutsuz ya da hasta bir bebekse bu, daha fazla enerji vadeden yeni bir sürece girmenin temsilcisi olabilir. Güzel ve mutlu bir bebeği kaybetmenin kötü bir alamet olduğu konusunda bir çok yorumcu hemfikir olmuşlardır. Çünkü, güzel bir bebek her zaman güzel bir fırsat ya da başlangıçtır, onu kaybeden bu güzel fırsatı da kaçırır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page