top of page

Rüyada bebek ölüleri görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Son

 • Veda

 • Ayrılık

 • Vedalaşma

 • Yenilenme

 • Reddetmek

 • Güç kullanmak

 • Sonlandırmak

 • Manevi temizlik

 • Fırsat kaçırmak

 • Ruhsal rahatlama

 • Reddedilen fırsat

 • Kabuğundan çıkmak

 • Ezici güce sahip olmak

 • Başlar başlamaz sona ermiş

Rüyada bebek ölüleri görmek ne anlama gelir?

Rüyada bebek ölüleri yaşam yolculuğumuzda sonlandırılmış döngülere atıfta bulunur. Bu tür rüyalar genellikle artık sahip olmadığımız şeylere ya da tükenmiş enerjiye işaret ederler. Bu rüya aynı zamanda yaşamınızda biten veya daha kötüsü için değişen bir şeyi de gösterebilir fakat iyimser olarak hayattaki ilerleme ve bir şeyleri geride bırakma arzusunu da yansıtıyor olabilir.


Rüyalarımız bilinçsiz zihnimizin oluşturduğu mesajlardır ve bize bir şey ifade etmek için aşırı sembolik dil kullanabilirler. Bebek ölüleri gördüğümüz bir rüya da bu duruma istisna değildir. Bebek ölüleri gördüğümüz rüyalarda birbirine zıt iki tema bir araya gelir: yeni doğmuş olmak (bebek) ve doğar doğmaz ölmüş olmak (tabut). Bu nedenle, bu tür rüyalar yaşamımızda açılır açılmaz kapanmış sayfalara işaret edebilirler ve ruhumuzun derinliğinde hissettiğimiz pişmanlık alameti olabilirler.

Rüyada bir yerde bebek ölüleri olduğunu görmek

Bebeklerin masumiyeti rüya yorumcuları tarafından bu tür rüyaların “kötü alamet” olarak yorumlanmasına sebep olmuştur. Bu yüzden bu rüyalar genellikle rüya sahibinin bir şeye son vermesinden ötürü hissettiği pişmanlık işaretçisi olabilirler. Belki de bu rüyayı gören kişi bir fırsatı kaçırdığını hissetmekte ve bilinçsiz zihni bunu tam anlamıyla bir “cinayet” olarak algılamakta ve suçluluk duymaktadır.


Bebekler aynı zamana iyimserlik, şans ve enerji getiren sembollerdir fakat rüyamızda karşımıza bebek ölüleri olarak çıktıklarında bunun tam tersi bu rüyada negatif enerji almış olabiliriz. Bu rüyanın yaşamımıza giren bir şeyin çok kısa ömürlü olacağına işaret etme olasılığı da her zaman bulunur. Örneğin, yeni başlamış bir ilişkinin kısa sürmesi, ya da bulduğumuz bir işten hemen çıkarılma gibi durumlar karşımıza bir ölü bebek rüyasıyla çıkabilir.

Rüyada ölü bebekler görmek:

Rüyaların sembolik ve metaforik aleminde bebekler daima “henüz büyümemiş ve gelişmemiş” olanı sembolize ederler bu yüzden yaşamımızda geliştirilmesi gereken manevi yönlerimize atıfta bulunuyor olabilirler. Fakat rüyamızda bebek ölüleri gördüğümüzde kendimize bu şansı bile tanımıyor olabiliriz. Belki de yaşamımızı değiştirecek fakat geliştirmediğimiz bir yetenek, veya almayı reddettiğimiz eğitim söz konusu. Fakat, bu fırsat daha yaşamımıza girmeden reddedilmiş olabilir.


Bebek ölüleri gördüğümüz bir rüya aynı zamanda duygusal ya da manevi bir yolculuğun döngüsel olarak tamamlanmadan terk edilmesiyle ilgili olabilir. Rüyada bebekler her zaman fiziksel alemimizdeki başlangıç ve fırsatlara işaret etmezler. Yeni bir fikir ve projenin işareti olabilecekleri gibi bazen yeni doğmuş gibi hissetmek ya da yeni bir bakış açısı kazanmanın sembolleridir. Bu yüzden rüyada bir bebek tabutu görmek bir manevi yolculuğun sonlandırılması işareti olabilirler.

Rüyada bebeklerin ölmesi:

Bebek rüyaları eski medeniyetlerden beri en çok görülen rüyalar arasındadır. Bebekler tezahürün ardından tanrısal gücün işaretleridir ve “mistik sembol” olarak görülmüşlerdir. Rüyada bebek tabutu ya da bir bebeğin ölüsü gibi “ölüm ve yok olma” içeren semboller genellikle bu tanrısal enerjinin girişinin bloke edilmesi olarak görülmüşlerdir ve bu rüyalar hayırsız rüyalar olarak yorumlanmıştır. Belki de bu rüya yaşamımıza giren güzel bir şeyin ilahi bir güç tarafından engelleneceğinin işareti de olabilir.


Fakat bu rüyalara bazen iyimser açıdan bakmak da gerekebilir. Eğer rüyadaki ölü bebekler hasta, çirkin, ya da kötü durumda ise belki de bu yaşamınızdaki bir sorunun kısa ömürlü olacağına alamettir ve bu rüya iyi yorumlanabilir. Rüyadaki bebeğin çirkin ya da hasta oluşunun vurgulanması aslında sona erecek şeyin sizin için kötü bir durum olduğunun vurgulanmasıdır. Rüyadaki ölü bebeklerinin yüzünün görülmüyor olması genellikle yaşamımızda neyi sonlandırdığımız konusunda tam netlik sahibi olmadığımızın işaretidir.


Rüyalarımız bizimle zengin bir sembolizm diliyle konuşurkar ve bu dili aktarmak için aşırı bir dil kullanabilirler. Bir şeyi yok etmek (öldürmek), bir şeyi yaratmak (doğurmak) gibi semboller rüyaların sembolizminde oldukça yaygın olarak kullanılır. Rüyamızdaki ölü bebekler aslında bir bitişe işaret eden arketipler olarak karşımıza çıkarlar. Buradaki bebek ölüleri “başlar başlamaz sona ermiş” metaforu olarak karşımıza çıkar. Bu rüyayı gören kişi rüyadaki ölü bebeklerin durumuna ve rüyadan aldığı enerjiye göre rüyasını yorumlamalıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page