top of page

Rüyada bebek ölüsü görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kurtulmak

 • Yenilenme

 • Vedalaşma

 • Reddetmek

 • Güç kullanmak

 • Sonlandırmak

 • Kaçınılmak son

 • Yük boşaltmak

 • Manevi temizlik

 • Fırsat kaçırmak

 • Ruhsal rahatlama

 • Reddedilen fırsat

 • Kabuğundan çıkmak

 • Ezici güce sahip olmak

 • Zihinsel bagajlardan arınmak

 • Başlar başlamaz sonlandırmak

Rüyada bebek ölüsü görmek ne anlama gelir?

Rüyalarımız manevi yolculuklarımızın sonu ve döngüsel tamamlanmaları bazen bize bir bebek ölüsü arketipi ile anlatmaya çalışır. Sembolik olarak bu rüyada aynı anda doğum ve ölüm temaları işlenmektedir. Bebek “yaşamımızda yeni doğmuş olan” bir şey sembolüyken bebeğin ölüsü ise döngüsü tamamlanmış ve sona ermiş bir şeyin sembolüdür.


Rüyada bebekler bazen manevi yönlerimizi ya da kendimizle ilgili yönlerimizi geliştirmemiz gerektiği mesajını getiren arketiplerdir. Bir bebeğin ölüsü ise kelimenin tam anlamıyla geliştirilmemiş hatta üzerinde bile durmadığımız bir yönümüzü temsil eder. Belki de yaşamımızı değiştirecek fakat geliştirmediğimiz bir yetenek, veya almayı reddettiğimiz eğitim. Aslında günlük yaşamımızda karşımıza çıkan bir bebekle rüyadaki bebek benzerlik gönderir. Bir bebek büyümesi ve gelişimi tamamlanmamış insandır. Rüyalar alemindeki bebekler de gelişmemiş yönlerimizi sembolize ederler. Bir bebek ölüsü bu yüzden başta reddettiğimiz bir fırsat işaretçisi olabilir.

Rüyada bir yerde bebek ölüsü görmek

Yaşam yolculuğumuz boyunca evren bize bazen çok güzel fırsatlar sunabilir. Bir bebeğin ölüsü bu fırsatları sunuldukları anda reddetmektir. Özellikle de rüyamızda gördüğümüz bebek ölüsü çok güzel ve bizde ölümünden dolayı negatif duygular uyandırıyorsa bu kesinlikle kaçırılmış müthiş bir fırsat alametidir. Çirkin, hasta ya da kötü görünen bir bebeğin ölüsü genellikle bir dertten kurtulmak ya da bir belayı henüz gelmeden bertaraf etmenin alametidir ve bu rüya genellikle hayırlıdır.


Bebek rüyaları eski medeniyetlerden beri tabir edilmiş ve en yaygın görülen rüyalardandır. Genellikle bebeklerin tezahürün hemen ardından gelen tanrısal gücü temsil ettiklerine inanılmıştı. Bir bebeği ölüsü bu yüzden bir gücün engellenmesidir. Bebek tamamen “mistik sembol” olarak karşımıza çıkar ve ruhsal gelişim aşamalarının ilkini gösterir (başlangıç aşaması). Aynı zamanda yaşamımızda büyütülmesi ve geliştirilmesi mümkün olan herşey karşımıza bir bebek rüyasıyla çıkabilir.

Rüyada bir bebeğin ölü olması:

Bebekler yaratmak ve üretmek için ihtiyaç duyduğumuz ilk enerji ya da yeteneklerin simgesi olarak da karşımıza çıkabilirler. Fakat eğer rüyadaki bebek ölüyse bu rüya bu enerjinin girişinin bir şekilde bloke edildiğine işaret edebilir. Rüyada bebek ölüsü bazen kendimizi sınırlandırdığımız ve içsel güçlerimizi tezahürüne izin vermediğimiz konusunda uyarı rüyasıdır. Belki de yaşamınızda büyüme ve gelişme ihtiyacı içinde olan yönleriniz ya da yetenekleriniz var fakat her seferinde onlara baskı uyguluyorsunuz.


Bebek rüyaları yaşamımıza iyimserlik, şans ve bol miktarda enerji getirir fakat rüyada karşımıza ölü olarak çıktıklarında bunun tam tersi bu rüyada negatif enerji almış olabiliriz. Belki de bu rüya yaşamımıza girecek bir şeyin çok kısa ömürlü olacağı mesajını getiriyor olabilir. Özellikle de çok güzel bir bebeğin ölüsünü görmek bir şeyin başlar başlamaz biteceği konusunda sinyal olabilir. Örneğin, yeni başlamış bir ilişkinin kısa sürmesi, ya da bulduğumuz bir işten hemen çıkarılma gibi durumlar karşımıza bir ölü bebek rüyasıyla çıkabilir.

Rüyada çirkin bir ölü bebek görmek:

Biraz iyimser yorumlayacak olursak eğer rüyanızdaki ölü bebek çirkin, hasta, yaralı ya da kötü durumda ise belki de bu yaşamınızdaki bir sorunun kısa ömürlü olacağına alamettir ve bu rüya iyi yorumlanabilir. Şu anda bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ve rüyanızda çirkin bir bebeği ölü gördüyseniz bilmelisiniz ki yaşadıklarınız çok kısa zaman sonra sona erecek. Bebekler rüyalar aleminde başlar başlamaz sona erecek herşeyin sembolü olabilirler. Rüyadaki bebeğin çirkin ya da hasta oluşunun vurgulanması aslında sona erecek şeyin sizin için kötü bir durum olduğunun vurgulanmasıdır.


Mitolojik açıdan bakıldığında semboller dili rüyalarımızda bize mesaj vermek için aşırı bir dil kullanabilir. Bebek ölüsü de bir bitişi çok aşırı bir dille ifade etmektir ve bazen bu rüya ürkütücü olabilir. Mitolojideki Hermes veya Zeus gibi aşırı karakterlerin kişiliklerine benzer şekilde farklı özellikler ya da arketipler rüyalarımızda sergilenebilir. Bu arketiplerin sayısı sonsuzdur. Yalnızca bir bebek değil bebeğin ağlayan bir bebek olması, gülen ve mutlu bir bebek olması hatta ölü olması, tüm bunlar farklı arketipler olarak Kabul edilmeli. Mutlu bir bebek daima mutlu bir başlangıç, ağlayan bebek ise yükselen şikayetler ve sesler metaforudur. Ölü bir bebek ise “başlar başlamaz sona ermiş” metaforu olarak karşımıza çıkar.

Rüyanızı yazın:

bottom of page