top of page

Rüyada bebek sevmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Jest

 • Şans

 • Ödül

 • İyilik

 • Fırsat

 • Teklif

 • Hedef

 • Hediye

 • Beceri

 • Eğitim

 • Gelecek

 • Acemilik

 • Potansiyel

 • Başlangıç

Rüyada bebek sevmek ne anlama gelir?

Rüyadaki bebekler yaşamdaki yeniden doğuşu ve yeni başlangıçları sembolize ederler. Bir bebek aynı zamanda kariyer açısından yeni bir fırsatın ya da büyük bir potansiyelin temsilcisi olabilir. Bebek rüyaları bilinçaltının oluşturduğu “bir fikrin ya da projenin bebeklik çağı” metaforu olarak da karşımıza çıkabilirler. Dolayısıyla, rüyada bir bebeği sevmek aslında büyüme ve gelişme potansiyeli yüksek olan bir fikir ya da projeyi kabul etmektir.


Bebek gördüğümüz tüm rüyalar yaşamımızda yeni bir başlangıca dokunur. Aslında bilinçaltımız rüyamızda bizim için bir bebek arketipi yaratarak yaşamımızda bir şeylerin beslenmeye ve büyütülmeye ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Fakat, bebekli rüyaların yorumu rüyanın senaryosuna ve bebeğin durumuna bakılarak yapılmalı. Bebek sağlıklı ve güzel bir bebek miydi? Eğer cevap evet ise bu kesinlikle kabul edilmesi gereken bir fırsatın sembolüdür. Çirkin ya da hasta bir bebek ise sonucu olmayacak bir işe girişerek zarar etme konusunda uyarı olabilir.

Rüyada bebek sevdiğini görmek

Bebek rüyalarının yorumu bebeğin durumundan çok o bebekle ne yaptığımız ve bebeğin bizde hangi duyguları uyandırdığına bakılarak da yapılmalıdır. Bebeği sevmek genellikle bir fırsat ya da potansiyele açık olmak ya da onu kabul etmektir. Bebeği istememek, reddetmek ya da atmak genellikle gönülsüzlük alametidir ve bir işe hayır demeye meyilli olmanın işaretidir. Rüyasında bir bebeği atan yakın zamanda kendisine sunulan bir fırsat ya da teklifi beğenmeyecektir.


Rüyada bebek sevmek bazıları için yeni beceriler elde etmek ya da yeni bir yeteneği keşfetme alametidir. Aslında rüyada bilinçaltının inşa ettiği bebek sevme senaryosu rüya sahibinin yaşamında beslenmeye ve büyütülmeye ihtiyaç duyduğu bir alanı temsil eder. Örneğin, yeni öğrenmeye başladığınız bir iş, henüz yeni keşfettiğiniz fakat kendinizi çok geliştirmediğiniz bir yeteneğiniz olabilir. Bu rüyayı bu yeteneği keşfettiğinizde gördüyseniz bu yetenekle ilgili gizli potansiyeller bulunuyor olabilir. Belki de yeteneğiniz gelecekte size maddi gelir getirecek bir yetenektir.

Rüyada bebekler genellikle yaşamımızdaki yeni gelişmeye ya da şekillenmeye başlayan her şeyin sembolü olabilirler. Bir bebeği sevmek ise bu gelişime ve şekillenmeye destek vermektir. Genellikle bebek sevme rüyaları olumlu rüyalardır ve yeni başlangıçların desteklenmesi ve büyütülmelerine verilecek katkının sembolü olarak karşımıza çıkarlar. Fakat, sevilen bebeğin hasta ya da cılız olması yaşamımızda ihmal ettiğimiz ve doyurulmaya ihtiyaç duyduğumuz yönlerimize işaret edebilir. Bu rüyalar muhtaçlık ve eksiklik rüyalarıdır. Rüyanızda cılız bir bebeği soruyorsanız yaşamınızda yeni başlayan bir şeye odaklanın ve o başlangıçta neyin eksik olduğunu anlamaya çalışın.


Rüyada bebek genellikle rüya sahibi için  “önemli” veya değerli bir şeyi temsil eder. Bu, kariyerle, yetenekle veya yaşamda beslenmesi ve korunması gereken bir şey olabilir. Fakat bebek rüyaları senaryosuna göre yorumlanmalı. Rüyada bebeği severken yanlışlıkla ona bir zarar mı veriyordunuz? O halde kariyerde yaptığınız yeni bir başlangıçla ilgili endişeleriniz ve tüm çabalarınızın boşa gideceği konusunda tereddütleriniz var. Bebeği severken hiçbir sorun olmuyor ve rüya sorunsuz bir şekilde bitiyorsa bu yeni bir fırsatı çok beğenmek ve ona “evet” demeye işarettir.

Genellikle geleceğe yönelik hayallerimiz ve projelerimiz rüyamıza bir bebek kılığında girebilirler. Bu bilinçaltının bize getirdiği “yeni başlayan” metaforudur. Bu rüyalarda bebeğin yaşının ya da ne kadar büyük veya küçük olduğunun vurgulanıyor olması oldukça önemli. Örneğin, 1 aylık bir bebeği sevmek kesinlikle yaşamınızda 1 ay önce başlayan bir konu ile ilgili mesajdır. Bilinçaltı bize bazı konuların matematiksel bilgilerini vermek için numerolojiyi kullanır. Bebeğin 1 yaşında olması, 3 aylık olması gibi durumlarda aslında rüyadaki numerolojiye de odaklanmalıyız.


Modern rüya yorumculuğunda bebek sevme rüyaları genellikle “iç çocuğu” sevmekle ilişkilendirilmiştir. Bu yorumcular bebek rüyalarının kendi iç dünyamızda üzerinde fazla durmadığımız fakat beslenmeye ve büyütülmeye muhtaç yönlerimize atıfta bulunduğuna inanırlar. Fakat, bütün modern yorumcular bu konuda hemfikir değildir. Bazıları rüyadaki bebeklerin ruhsal başlangıçlara işaret ettiğini savunur. Yeni bir yaşam görüşü kazanmak, farklı düşünmeye başlamak ya da ruhsal olarak yeniden doğmuş gibi hissettiğimizde bebek rüyaları görebileceğimizi savunurlar.

Rüyanızı yazın:

bottom of page