top of page

Rüyada bebek tabutu görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ayrılık

 • Vedalaşma

 • Yenilenme

 • Reddetmek

 • Güç kullanmak

 • Sonlandırmak

 • Kaçınılmak son

 • Manevi temizlik

 • Fırsat kaçırmak

 • Ruhsal rahatlama

 • Reddedilen fırsat

 • Kabuğundan çıkmak

 • Ezici güce sahip olmak

 • Başlar başlamaz sona ermiş

 • Zihinsel bagajlardan arınmak

 • Başlar başlamaz sonlandırmak

Rüyada bebek tabutu görmek ne anlama gelir?

Rüyalarımız kontrolümüz dışında bilinçdışı ruhun tarafsız ve spontane ürünleridir. Bazen bize bir şey ifade etmek için aşırı sembolik dil kullanabilirler. Bir bebek tabusu rüyası da bunlardan yalnızca biri olarak karşımıza çıkar. Bu rüyada esasında iki sembolün bir araya gelerek anlatımı vardır: yeni doğmuş olmak (bebek) ve doğar doğmaz ölmüş olmak (tabut). Bu yüzden bu tür rüyalar yaşamımızda büyümesine ve gelişmesine izin vermediğimiz yönlerimiz ya da başlangıçta reddettiğimiz fırsatlarla ilgilidir.


Bir bebek tabutu rüyası bir çok rüya tabircisi tarafından negatif bir işaret olarak algılanabilir. Bunda elbette bebeklerin masumiyetleri büyük rol oynamıştır. Masum bir şeyin yaşamımızdan çıkması olarak bu rüyayı yorumlayacak çok fazla yorumcu olsa da rüyaların sembolik dilinin bizimle konuşma tarzı bu yorumculuğun çok daha ötesinde olabilir. Bu tip rüyalar genellikle rüya sahibinin kendini bir şeyi sonlandırmadan ötürü suçlu hissetmesi sonucunda da görülebilir. Belki de rüya sahibi bir fırsatı kaçırdığını hissetmekte ve bilinçsiz zihni bunu tam anlamıyla bir “cinayet” olarak algılamakta ve suçluluk duymaktadır.

Rüyada bir bebek tabutu görmek

Bebekler aynı zamana semboller aleminde iyimserlik ve masumiyet işaretleridir ve yaşamımıza bol miktarda iyimserlik, şans ve enerji getirir fakat karşımıza ölü olarak çıktıklarında bunun tam tersi bu rüyada negatif enerji almış olabiliriz. Bu rüyanın yaşamımıza giren bir şeyin kısa ömürlü olacağını işaret etme ihtimali de oldukça yüksek. Özellikle de çok güzel bir bebeğin ölüsünü görmek bir şeyin başlar başlamaz biteceği konusunda sinyal olabilir. Örneğin, yeni başlamış bir ilişkinin kısa sürmesi, ya da bulduğumuz bir işten hemen çıkarılma gibi durumlar karşımıza bir ölü bebek rüyasıyla çıkabilir.


Bebek gördüğümüz rüyalar aynı zamanda geliştirilmesi gereken manevi yönlerimize atıfta bulunuyor olabilirler. Fakat bir bebeği tabutu kendimize bu şansı bile tanımadığımız konusunda uyarı getiren bir rüya olabilir. Belki de yaşamımızı değiştirecek fakat geliştirmediğimiz bir yetenek, veya almayı reddettiğimiz eğitim söz konusu. Bu rüya bazen rüya sahibinin bir işe girişmeme ya da bir şeyi baştan reddetme konusundaki pişmanlığını yansıtıyor da olabilir. Eğer rüyanızda bir bebek tabutu gördüyseniz kendinize sormanız gereken soru şudur: hangi fırsatı geri çevirdiğimden dolayı pişmanım?

Rüyada bebek tabutu bulmak:

Rüyada bebek tabutu aynı zamanda manevi bir yolculuğun sonu ve döngüsel olarak tamamlanmadan terk edilmesiyle ilgilidir. Bebekler her zaman fiziksel alemimizdeki başlangıç ve fırsatlara işaret etmezler. Bazen yeni bir fikir ve projenin işareti olabilecekleri gibi bazen yeni doğmuş gibi hissetmek ya da yeni bir bakış açısı kazanmanın sembolleridir. Bu yüzden rüyada bir bebek tabutu görmek bir manevi yolculuğun sonlandırılması işareti olabilirler.


Eski medeniyetlerden beri bebek rüyaları en çok görülen rüyalar arasındadır. Bebekler genellikle tezahürün ardından tanrısal gücün varmasının işaretleridir ve “mistik sembol” olarak görülmüşlerdir. Rüyada bebek tabutu ya da bir bebeğin ölüsü gibi “ölüm ve yok olma” içeren semboller genellikle bu tanrısal enerjinin girişinin bloke edilmesi olarak görülmüşlerdir ve bu rüyalar hayırsız rüyalar olarak yorumlanmıştır. Belki de bu rüya yaşamımıza giren güzel bir şeyin ilahi bir güç tarafından engelleneceğinin işareti de olabilir.

Rüyada bir yerde bebek tabutu taşımak:

Rüyaların zengin sembolizmi bize mesaj verebilmek için aşırı dil kullanır. Bir şeyi yok etmek (öldürmek), bir şeyi yaratmak (doğurmak) gibi semboller rüyaların sembolizminde oldukça yaygın olarak kullanılır. Rüyada bir bebeğin tabutunu görmek ise bir bitişi çok aşırı bir dille ifade etmektir ve bazen bu rüya ürkütücü olabilir. Rüyadaki bebek ve bebek tabutu aslında yalnızca bir bitişe işaret eden arketipler olarak karşımıza çıkarlar. Buradaki bebek tabutu “başlar başlamaz sona ermiş” metaforu olarak karşımıza çıkar.


Fakat bu rüyaya biraz iyimserlik katacak olursak içinde ne ya da nasıl bir bebek olduğunu bilmediğimiz bir bebek tabutu her zaman kötüye işaret olmayabilir. Eğer içinde çirkin ya da hasta görünümlü bir bebek varsa bu bazen yaşamımıza giren bir sorunun fazla zaman kaybetmeden engellenmesi işareti olabilir.


Biraz iyimser yorumlayacak olursak eğer rüyanızdaki ölü bebek çirkin, hasta, yaralı ya da kötü durumda ise belki de bu yaşamınızdaki bir sorunun kısa ömürlü olacağına alamettir ve bu rüya iyi yorumlanabilir. Rüyadaki bebeğin çirkin ya da hasta oluşunun vurgulanması aslında sona erecek şeyin sizin için kötü bir durum olduğunun vurgulanmasıdır. Rüyada tabutun içindeki bebeği göremiyor olmak aslında yaşamımızda neyi sonlandırdığımız konusunda tam netlik sahibi olmadığımızın işaretidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page