top of page

Rüyada bina görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yapı

 • Plan

 • Okul

 • Vücut

 • Mekan

 • Şehir

 • Devlet

 • Ortaklık

 • Hastane

 • Sağlamlık

 • Gruplaşma

Rüyada bina görmek ne anlama gelir?

Rüyada bina bilinçaltının kendi çapında kullandığı bir gruplandırma aracıdır. Aynı gruba mensup kişiler aslında aynı binanın içindeki kimselerdir. Bir binanın içindekiler bazen aynı ailenin mensupları, bazen aynı işyerinin çalışanları, aynı şehirde yaşayanlar, aynı mesleğe sahip kişiler hatta aynı hastalığı taşıyan hastalar bile olabilir. Bilinçaltımız binayı tüm bu kişileri aynı grupta toplamak amaçlı inşa eder. Bu durumda binaya girip çıkanlar aslında gruba dahil olanlar ya da gruptan ayrılanlardır.

Bina bilinçaltının gruplandırma ölçütüdür bu yüzden bazen ortak amaç güden kişileri, aynı görüşe mensup bireyleri hatta bir takımın taraftarlarını bile rüyada bir bina içinde görmek olasıdır. Çünkü bina aslında bu kişileri fiziksel değil manevi olarak bir çatı altında birleştirir ve gruba ayırır. Örneğin üniversiteye hazırlanan bir genç kendisi gibi üniversiteye hazırlanan birçok kişiyi rüyada aynı binada görebilir. Bina aynı zamanda kalabalığın ve toplulukların bir arada bulunduğu her mekanın simgesidir. Fakat bu mekanlar bazen yaşadığımız fiziksel alemde değil sosyal medyada ya da sanal alemde de olabilirler. Bu yüzden rüyada bir binanın bazen bir web sitesinde dolanan kişileri temsil etmesi bile mümkündür.

Bina aynı zamanda bir mekanın da simgesidir. Fakat bu mekan bazen bir ev, bazen bir işyeri hatta bazen bir şehirdir. Binaya girip çıkanlar aslında bu mekana gelenler ya da mekandan ayrılanların simgesidir. Bu durumda rüyasında bir iş arkadaşının binadan ayrıldığını gören kimse yakın zamanda o iş arkadaşının işten çıktığını duyabilir. Fakat bina yorumlarında bazen binadan ayrılanlar gurbete gidenler ya da vefat eden kişileri temsil ediyor da olabilirler o yüzden bu rüyanın yorumu dikkatle yapılmalıdır.

Bina bazen kişinin hayatını simgeleyebilir. Binaya giren ve çıkanlar kişinin hayatında karşılaştığı kişilerdir. Bazen bina kişinin nasibi ya da rızkını gösterir. Binaya girenler kişinin evine ya da hanesine girenler, kazandığı paraları temsil ederken binadan çıkanlar ise rüya sahibinin elinden çıkanlar, hayatından çıkanlar ya da yaptığı harcamaları gösterir. Bir binadan çok sayıda insan çıktığını gören rüya sahibinin yüksek miktarda para kaybetmesi olasılığı vardır.

Bina aynı zamanda insan vücudunun ve sağlığının simgesi olabilir. Bu rüya aslında rüya sahibinin bünyesinin ne kadar sağlam olduğuyla ilgili bilgi içeriyor olabilir. Bu yüzden rüyada binadan çok nasıl bir bina görüldüğüne bakmak gerekir. Eski bina yaşlı bir insanın yeni ve gıcır gıcır bir bina bazen bir bebeğin doğumunun simgesidir. Balkonları ya da bir bölümü kırık dökük olan bina hastalıklı ya da sakat bir insana işaret edebilir. Bazen yıkılmak üzere olan bir bina vefatı yakınlaşmış kimsenin temsilcisidir.

Rüyada yıkılan bina görmek – Rüyada bina çökmesi

Rüyada bir binanın yıkılması ya da çökmesi hayra yorulmaz. Bir kurumun ya da kuruluşun, ya da insanları bir arada toplayan bir yapının artık sonuna gelindiğinin işaretidir. Bu rüya bazen boşanma ya da aile birliğinin bozulmasına da delalet edebilir. Bu rüyayı gören için bir şeylerin artık sona ermesi ve yıkılması zamanıdır. Bazen bir binanın yıkılması ve çökmesi bir şirketin iflası ya da bir birliğin sonudur.

Bina çökmesi iki farklı şekilde yorumlanmalıdır: Birinci yorum eğer yıkılan bina eski ve yıkılması gerekli bir binaysa bazen yaşlı bir kişinin vefatı ya da yeninin hayata girmesi için eski olandan vazgeçmektir. Bu aslında demode olanın çöpe atılarak daha güncel olanların hayata sokulması çabasından başka bir şey değildir. Bu rüyayı gören kişi eski ve demode olmuş bir şeyi hayatından çıkarır ve onun yerine daha yeni olanı hayatına alır. Bu rüyanın ikinci yorumu ise yeni bir binanın yıkılmasıdır ki bu rüya pek hayırlı değildir. Yeni bir binanın yıkılması bazen genç bir insanın vefatına ya da zamansız kişiyi zora sokacak ani değişimlere delalettir.

Rüyada eski bina:

Rüyada görülen eski bina ya da binalar demode olmuş ve güncellenme gerektiren her şeyin simgesi olabilirler. Yıkık dökük bir bina artık bazı şeylerin yıkımının zamanının geldiğine ve bu yıkımın mecburi olduğuna dair bize uyarı veriyor olabilirler. Bu rüyalar bazen yeni olanın rüya sahibinin hayatına girebilmesi için eski olanla vedalaşma zamanı geldiğine işaret ederler. Bu yenilik bazen kişi için mekan değişimi, bazen iş değişimi hatta bazen düşünce tarzındaki değişiklikler olabilir. Bu rüyalar ayrıca eski çalışma sistemlerinin değiştirilerek yeni nesil çalışma sistemlerinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizerler. Eski binayı gören kişi demode olmuş bir şeyleri çöpe atarak daha güncel olanlarını hayatına almalıdır.

Rüyada bir binada bulunmak:

Rüyada bir binada bulunmak bazen bir mekana gitmek bazen bir gruba dahil olmaktır. Bina rüyalarında aynı çatının altında toplanmış herkes aslında aynı gruba üye olan kişilerin simgesidir. Binaya girip çıkanlar ise gruba katılanlar ya da gruptan ayrılanların simgesidir. Bir binaya girmek aslında bir mekana gitmektir. Kısacası binaya girmek katılmak binadan çıkmak ise ayrılmak olarak yorumlanır.


Rüyada bir bina temeli görmek geleceğe dair bazı planlar ve yeni bir işe başlamayla ilgilidir. Bazıları için bu rüya evlilik hazırlığı bazıları içinse hanede bir hamileye işarettir. Bina temelini gören geleceğe yatırım yapar ve sabırlı olursa emeklerinin karşılığını alır. Rüyada görülen bina temelinin nerede olduğu ve ne kadar sağlam olduğu rüyanın yorumunda önemlidir. Sağlam ve doğru zeminde atılan temel bir şirketin kurulumuna ya da geleceğe dair bir planın sağlam olmasına işarettir. Yanlış zeminde atılan güçsüz temel ise sonu hayırlı olmayacak işlere delalettir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page