top of page

Rüyada boş ev görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Vazgeçmek

 • Güncelleme

 • Yenilik arzusu

 • Kabullenmek

 • Yeni bir yaşam

 • Yeni bir arkadaş

 • Geride bırakmak

 • Güncelleme arzusu

 • Kabuğundan çıkmak

 • Geleceğe odaklanmak

 • Geçmişle vedalaşmak

 • Eski bir anıyı hatırlamak

 • Eski kitapları karıştırmak

 • Eski bir arkadaşlar görüşmek

 • Farklı düşünmeye başlamak

Rüyada boş bir ev görmek ne anlama gelir?

Rüyalarımız bizimle arketipler ve semboller diliyle konuşurken karşımıza en sık çıkardığı sembollerden biri ev sembolüdür. Rüyadaki arketipler (oyuncular) yaşamımızdaki olaylara ışık tutar ve bizim için “ne” sorusuna cevap verirler. Rüyada evler ise bizim için “nerede” (yaşamın hangi alanında) neler olup bittiği ile ilgili derin bilgiler içerirler. Boş bir ev rüyası sahip olmadığımız, içimizdeki boşluklar ya da yaşamda ilgilenmediğimiz (üzerinde durarak geliştirmediğimiz) yönlerimize ışık tutarlar.


Rüyada gördüğümüz evler aynı zamanda ruhumuzu, benliğimizi ve zihnimizi temsil eder. Boş bir ev rüyası aslında zihinsel olarak bazen ihmal ettiğimiz bir yönümüzü ya da bir durumu terk etmiş olma (bir durumdan başka bir duruma geçiş sürecini tamamlamış olma) işaretidir. Örneğin, artık eskisi gibi düşünmüyor ya da bir konuda daha farklı bir bakış açısına sahip olabilirsiniz ve boş eve rüyanızda yaptığınız ziyaretle bir süreliğine de olsa “eskisi gibi düşünme” eylemini gerçekleştirdiniz. Bu rüyayı gördüyseniz bir şeyi tam anlamıyla terk ettiniz, artık oraya ait değilsiniz.

Rüyada boş bir eve girmek

Rüyadaki boş eve girmek bilinçsiz zihnimizin bize getirdiği “yaşamının bu alanı boş” mesajıdır. Geliştirmediğimiz yönlerimiz, üzerinde durmadıklarımız ya da boş ve ilgisiz bıraktığımız her şey bu rüyada gizlice vurgulanıyor olabilir. Bu rüya sahip olduğumuz değil sahip olmadığımız bir şeyi vurguluyor da olabilir. Örneğin, geçmişte olup bitmiş fakat pişmanlık duyduğumuz bir şey, kayıplarımız, ya da geçmişe baktığımızda “keşke” dediğimiz bir şey. Rüya sahibi bu rüyanın kendisi için ne anlama geldiğini bilecek tek kişidir.


Boş ev aynı zamanda zihinsel değişim ve terk ettiğimiz inançların sembolüdür. Terk ettiğimiz tüm düşünceler ya da inançlar aslında zihinsel enerji boyutunda yalnızca bir boşluktur, tıpkı rüyanızdaki boş ev gibi. Bizim için daha önce var olan fakat şu anda olmayan düşünce ve inançlar ya da içinde bulunduğumuz bir durumun şu anda terk edilmiş olduğunu ve geçmişle artık vedalaşmaya hazır olduğumuzu ifade eder. Boş ev rüyaları aslında rüyadaki boş evin durumuna bakarak yorumlanmalı, çünkü rüyadaki evin durumu geçmişte yaşadıklarımız hakkında bilgi vericidir.

Rüyada boş bir evi gezmek

Boş evi gezmediğimiz rüyalar geçmişle bağı kopardığınızı ve geleceğe ilerlemeye karar verdiğinizi gösterir. Bu rüyalar geçmişi bırakmış olsak da tekrar geçmişteki bir meseleye geçici bir süreliğine dönüşü temsil edebilir. Rüyasında kendini boş bir evin içinde gören kişi eski bir meseleyi tekrar karıştırabilir, eskiyi hatırlayabilir ya da eski bir arkadaşıyla karşılaşabilir. Rüyada boş bir evin içinde ve dışında olmak farklı yorumculuk getirebilir. Rüyasında boş evin içine giren bu geçmiş kökenli meselenin derinliklerine dalar, eve dışarıdan bakan ise geçici olarak bu meseleyle ilgili bir konuda uğraşır.


Rüyada boş bir evin çöplerle dolu ve pis olması geçmiş kaynaklı bazı çözülmemiş sorunların hala zihninizi kirlettiğini gösterir. Bazı şeyler geçmişte kalmış ya da kapanmış bir sayfa olabilir fakat bu sayfalar zihinsel ve duygusal boyutta kapatılmamış. Sizi zihinsel olarak meşgul etmeye ve yormaya hala devam ediyorlar. Bu rüyayı gören kişi geçmişe geri dönmeli ve bu meseleleri tam anlamıyla kapatmalıdır. Birine borcunuz varsa ödeyin ya da birinden özür dilemeniz gerekiyorsa dileyin. Birileriyle helalleşmeniz mi gerekiyor? Gidin bunu yapın.

Rüyada bir evin boş olması

Boş ev rüyası rüya sahibinin zihinsel durumu hakkında çok fazla bilgi içeriyor olabilir. Rüyada çok eski, terk edilmiş boş bir ev rüya sahibinin hala eskiye bağlı olduğu, yenilikçi düşünemediği ya da eski çalışma sistemlerinin içinde kendini hapsettiği anlamına gelebilir. Belki de yeni dünya düzeni içinde fakat eski dünyada hapsolmak, 30 sene öncesi gibi düşünmek ya da içinde bulunulan yenilikçi dünyayı ve yenilikçi ortamları algılayamamak bazen bu tür rüyaları görmemize sebep olabilir. Bilinçsiz zihin aslında rüyamızda bize boş bir ev inşa ederek dünyaya bakış açımızın içinde yaşadığımız dünya için “üzerinde çalışılmamış” olduğunu göstermeye çalışmaktadır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page