top of page

Rüyada boşluk görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Sır

 • Borç

 • Sorun

 • Hapis

 • Yalnızlık

 • Çıkmaz

 • Problem

 • Karanlık

 • Eksiklik

 • Gizlilik

 • Sönüklük

 • Noksanlık

 • Bilinmezlik

 • Amaçsızlık

 • Yarım kalmış iş

 • Erkek için kadın

 • Ödenmemiş borç

 • Duygusal sönüklük

 • Karşılığı olmayan şey

 • Bir seviye aşağı inmek

 • Sahip olmak isteyip sahip olunamayanlar

Rüyada bir boşluk görmek ne anlama gelir?

Rüyada boşluğun herkes için sabit bir anlamı yoktur fakat en genel anlamı itibariyle boşluk aslında kişinin hayatında var olanlar değil eksik olanların ve arayış içinde olduğu her şeyin simgesi olabilir. Bazıları için rüyadaki boşluk ödeyemediği borçlar, bir kadın için sahip olamadığı bir bebek hatta bir başkası için karşılık bulamadığı aşkın simgesi olabilir. Kısacası boşluk yokluktur ve bir şeyin hayatımızda olduğunu değil olmadığını bize hatırlatır. Rüyada içi dolu tüm objeler bize bolluk bereket ve bazı şeylerin varlığını hatırlatırken boşluklar ya da içi boş olan her şey sahip olamadıklarımızın, eksik yönlerimizin ya da zaaflarımızın altını çizer.

 

Tarot sembolizmi ve bilinçaltı semboller dilinde ise boşluk, çukur ya da delik bilinmeyenlerin, sırların ve gizli kalmış her şeyin simgesidir. Bu yüzden tarotun kupalar serisindeki içi boş kupalar aslında kişinin hayatındaki eksiklikleri de temsil eder. İçi dolu kupalar ise kaderin sunduğu hediyeler, güzel haberler ve mutluluktur. Bazı rüya yorumcuları boşluğun insan bilinçaltı ve egosundaki eksiklikleri ve zaafları, bazen üzerinde çalışılması gerekenleri ve doldurulması gereken alanları temsil ettiğini savunur. Bu anlayışa göre rüyasında bir boşluğu ya da çukuru dolduran kişi bir eksikliği tamamlar, borç öder ya da tamamlanmamış olan bir işi bitirir ve bilinçaltında tamamlandı olarak işaretler.

Rüyada boşluk görmek

Rüyada boşluk bazen amaçsızlık, düşük duygusal enerji ya da yetersizliğin simgesidir. Boşluk kısacası kişinin hayatında ya hiç olmayan ya da kişiye yetmeyecek kadar olan her şeyin simgesi olabilir. Boşluklar bazı kişiler için yetersiz maddi kaynaklara işaret edebilir fakat bazıları için sevginin karşılık bulamaması ya da mevcut ve sahip olunan kaynakların arzu edileni karşılamaya yetecek kadar olmaması anlamı içeriyor olabilir. Boşluk yetersizlik, arzu edilene sahip olamamak ve ellerini boş hissetmektir. Bunun tam tersine bir cismin içinin boş değil dolu olması ise bolluk bereket, ihtiyaç duyulana sahip olmaya delalettir.

 

Boşluk aynı zamanda aktif değil pasif objedir, etken değil edilgendir. Bununla beraber erkek değil dişil simgedir. Bu yüzden bazen pasif bekleyişin ve bir amaca doğru atılmak yerine amacın kişiye gelmesini arzulayan tavır ve davranışlar içinde olmanın dolayısıyla kaderde yavaş ilerlemenin simgesidir. Rüyasında boşluk gören kişi büyük bir ihtimalle bir hedefe doğru hiçbir atılım yapmamakta bunun tam tersine arzusunun kendisine gelmesini beklemektedir.

Rüyasında bir sürü boşluklar gören kişinin hayatında çok fazla tamamlanmamış ve yarım bırakılmış iş ya da ödenmemiş borç vardır. Bazen bu rüya kişiye çok fazla boş ya da faydasız işle uğraşmasından dolayı enerjisini faydalı işlere aktaramadığı mesajını verir.  Rüyasında çok fazla boşluk gören işin hayatında doldurması gereken çok alan ya da bazı zaafları vardır. Veya bu rüya sahibinin eksik ve tamamlanması gereken bazı şeylere bir an önce el atması gerekmektedir.


Rüyasında bir boşluğu doldurduğunu ya da kapattığını gören kişi hayırlı bir iş için kolları sıvar. Bu kişi hayatında eksik olan bir şeyleri tamamlar ya da borç ödeme ihtimali vardır. Çocuğu olmayan için bu rüya evlat müjdesi verebilir. Boşluk kapattığını gören kişi dertlerinden birer birer kurtulur ve refaha erer. Rüyasında boşluk doldurduğunu gören kimsenin doldurduğu boşluk sayısı kadar yere ödeme yapması olasılığı vardır. Bazen rüyada boşluk kapatmak bir ayıbı kapatmak ya da bir şeyin üstünü örtmeye çalışmaktır.


Rüyasında boşluk dolduranın ihtiyaç duyduğu para ya da kaynaklar kendisine verilir. O da bu para ve kaynakları vermesi gereken yerlere götürür ve dağıtır. Boşluk doldurmanın aynı zamanda tüm ihtiyaçların karşılanması ile alakası vardır. Rüyasında boşluk dolduran kimse doldurduğu boşluk kadar ihtiyacını karşılar, dolduramadığı boşluklar ise hala karşılanmamış olan ihtiyaçların simgesidir. Bu rüyayı gören kişi ne kadar boşluğu doldurup ne kadarını dolduramadığına dikkat etmelidir. Çünkü doldurulamayan boşluklar kişinin hayatında hala eksik olanlar, ödenemeyen borçlar ya da ihtiyaç duyduğu halde maddi durumu yetmediği için alamadıklarının simgesidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page