top of page

Rüyada bozuk dişler görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Kaos

 • Plansızlık

 • Kötü işçilik

 • Düzensizlik

 • Kötü liderlik

 • Uyumsuzluk

 • Çok başlılık

 • Kötü planlama

 • Düzensiz hayat

 • Plansız yaşamak

 • Bireysel farklılıklar

 • Kötü organizasyon

 • Nizamın bozulması

 • İyi bir lidere ihtiyaç duymak

 • Her kafadan bir ses çıkması

 • Grup çalışmasında sorunlar

 • Halledilmesi gereken sorunlar

Rüyada dişlerin bozuk olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada dişler nizam, uyum, bir organizasyonu oluşturan yapı taşları ve sıra dizilişler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden rüyada görülen bozuk dişler düzensizlik, uyumsuzluk, kötü organizasyon ve plansızlık alametidir. Bu rüyayı gören kişinin hayatında düzenlenmesi ve organize edilmesi gereken bir şeyler vardır.


Rüyadaki dişler aslında bir bütünü oluşturan unsurlar ve yapı taşlarıdır. Dişlerin bozuk olması ya da düzgün olmaması yapılan işte kusurlar olması ya da baştan savma ve düzensiz yapılmasının alametidir. Rüyada bembeyaz ve inci gibi dişler her zaman mükemmelliğin ve kusursuzluğun göstergesidir fakat bozuk dişler kötü işçilik veya özenmeden geliştirilen projelere dikkat çeker. Ayrıca bu rüya yapılan işte gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gereken birçok unsur bulunduğuna dikkat çeker.

Rüyada dişlerinin bozuk olduğunu görmek

Rüyadaki dişler aynı zamanda grup aktiviteleri, grup çalışması ve bir grup içindeki bireyler hakkında bilgi sunar. Bu yüzden dişlerin bozuk olmaları aslında grupta birlik ve ahenk olmaması ve tek yönde hareket edememenin işaretidir. Dişlerini bozuk gören kişi ya iyi yönetilmeye bir şirkette çalışmaktadır ya da hayatı hakkında düzgün kararlar veremez ve düzgün planlar yapmamaktadır. Bu rüyayı gören kişi kendi ve geleceği hakkında neleri düzene sokması gerektiğini bulmaya çalışmalıdır.


Dişler aynı zamanda ev halkını temsil eder. Ön iki diş anne-baba ikilisidir. Alt dişler ise hanenin çocukları hakkında bilgi verir. Bu yüzden rüyada dişlerini bozuk gören kişi hangi dişi bozuk gördüğüne odaklanmalıdır. Ön iki dişten birini bozuk gören kişinin anne ya da babasıyla ilgili sorunları bulunabilir ya da biri hastadır. Ön iki dişinin arasını açık gören kişinin anne ve babası arasında ayrılık ya da fikir ayrılıkları olur. Alt dişlerin birini bozuk görenin çocuğu ya da hanede kendinden küçük birileriyle ilgili sorunları olur.

Rüyada bozuk dişler çok başlılık ve iyi bir lidere ihtiyaç duymakla alakalıdır. Bozuk, farklı renkte ya da farklı şekillerdeki dişler her kafadan bir ses çıkması ve bir lidere duyulan ihtiyacın altını çizer. Dişlerin düzgün olması bütünleşme ve organizasyonda bir bütün olarak hareket edebilme yetisine işaret eder fakat dişlerin bozuk olmaları bir bütün olamamak, tek ses olamamak ve tek liderin şemsiyesi altında aynı yönde hareket edememek ile ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi düzensiz bir organizasyon içinde kaos yaşamaktadır.

 

Rüyada görülen üst dişler bir organizasyonun üst kademesindeki kişilere alt dişler ise alt kademe işçilere işarettir. Bu yüzden rüyasında üst dişlerden birini bozuk görenin kendinden üst seviyede birileriyle çatışmaya girmesi olasılığı bulunur. Alt dişlerini bozuk görenin ise kendi altındaki elemanlarla sorunları olur. Rüyada dikkat çekecek şekilde bir dişin bozuk olması bir organizasyona uyum sağlayamayan kişinin organizasyonun bütününü olumsuz etkilemesine işarettir. Bu dişi çektiğini gören organizasyonda sorun yaratan kişi ya d unsuru ortadan kaldırır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page