top of page

Rüyada bukalemun görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Değişim

 • Esneklik

 • Dönüşüm

 • Değişmek

 • Gizli düşman

 • Farklılaşmak

 • Adapte olmak

 • Ruhsal değişim

 • Uyum sağlamak

 • Renk değiştirmek

 • Fiziksel değişim

 • Taraf değiştirmek

 • Takım değiştirmek

 • Karşı takıma geçmek

 • Aldatıcı bir düşman

 • Yeni bir fiziksel çevre

 • Kendini belli etmeyen biri

Rüyada bukalemun görmek ne anlama gelir?

Rüyada bukalemun en genel anlamı itibariyle değişime uyum sağlama ve adapte olma becerisiyle ilgilidir. Rüya sahibi günlük yaşamında belki yeni bir ortama ya da çevreye girer ve bu ortama uyum sağlayabilecek kapasitededir. Bu rüyayı gören kişi bir gün sonra ya da yakın zamanda farklı bir mekanda ya da farklı bir ortamda bulunur fakat orada yabancılık veya uyumsuzluk hissetmez.


Rüyada bukalemun aynı zamanda değişim, başkalaşım ya da ruhsal dönüşümle alakalı bilgileri bize getirir. Bu rüyayı gören kişinin bir imaj değişikliği ya da estetik ameliyat ile fiziksel değişim yapması ihtimali olduğu gibi duygusal olarak da başka bir insana dönüşme ihtimali bulunur. Bu duygusal dönüşüm kapsamına kişinin aşk hayatında partnerine bakış açısının ya da duygularının değişmesi ya da hayata bakış açısının değişmesi girebilir. Rüyasında bukalemun görende gözle görülür bazı fiziksel ya da içsel değişimlerin olması ihtimali bulunur.

Rüyada bukalemun görmek

Rüyada bukalemun görmek bazen kişi için çok büyük değişikliklerin arifesinde olunduğu sinyalini verir. Burada belirtilen değişim kişinin yaşam tarzı, hayatı ya da kariyeriyle ilgili olabilir. Bu rüyayı gören kişi bukalemunun renk değiştirme hareketlerine ve bu değişimin nasıl olduğuna hatta hangi renkleri gördüğüne de odaklanmalıdır. Çünkü tüm bu bilgiler aslında kişinin günlük hayatta karşılaştığı ya da karşılaşacağı değişim hakkında ipuçları sunar. Örneğin, bir bukalemunun yeşilden kırmızıya dönüştüğünü gören kişinin ertesi gün bu iki renkle ilgili ufak bir ayrıntı dikkatini çekebilir. Bukalemunların sunduğu değişim bazen mekan değişikliğidir ve bu yüzden rüya sahibinin bir işten başka bir işe ya da bir evden başka bir eve geçme ihtimali de vardır.

Bukalemun ya da bukalemunlarla ilgili rüyalar aynı zamanda değişmek, farklılaşmak ve farklı şeyleri kendine uydurmak ya da kendini farklı durumlara uydurmakla ilgilidir. Bukalemunun sunduğu değişim bazen fiziksel değişim, estetik ameliyat ya da rüya sahibi için imaj değişikliği de olabilir. Rengarenk ya da çok farklı renklere giren bir bukalemunu rüyasında gören bir kadının ertesi gün renkli elbiseler ya da makyaj malzemeleri alması veya bu renklerle ilgili fiziksel görünümünü etkileyici alışveriş yapması olasılığı vardır.


Rüyada bukalemun bize aynı zamanda dikkatimizi çekmeyen ve yüzümüze gülen gizli düşmanlar hakkında da bilgi sunabilir. Rüya sahibinin çevresinde yüzüne gülen fakat içten içe düşmanlık, haset ya da kıskançlık besleyen kimseler olabilir. Rüyasında bulunduğu ortamla aynı renge bürünmüş bir bukalemun gören kişiye gerçek hayatta hiç ummadığı ya da tahmin etmediği biri gizli düşmanlık beslemektedir.


Bukalemun rüyalarının sunduğu değişim bazen rüya sahibi için taraf değiştirme ya da takım değiştirme ile alakalıdır. Kişi tıpkı bir bukalemunun renk değiştirmesi gibi ya kendi rengini değiştirir ya da başka birinin tarafına geçer. Bu rüya bazıları için başka bir şirkette işe girme ve başka biri için çalışma anlamına gelebileceği gibi bazıları için bir gruplaşma ya da taraf tutma durumunda içinde bulunduğu grubu terk edip karşı gruba geçme anlamı taşıyor olabilir.


Rüyada bukalemunlar aynı zamanda aldatıcı ya da kendini ve rengini belli etmeyen kişi ya da kişilerle ilgili bilgi sunar. Rüya sahibi için bu kişiler kendi tarafındaymış gibi görünen fakat içten içe karşı tarafı tutan ya da kişiye düşmanlık besleyen kişilerin simgesi olabilir. Bukalemunlar bazen aldatıcı düşmanlar ya da düşmanlık yapması tahmin edilmeyecek kadar kendini gizleyen insanların temsilcisidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page