top of page

Rüyada bulut görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İlahi

 • Zihin

 • Zirve

 • Amaç

 • Zafer

 • Huzur

 • Başarı

 • Sükunet

 • Erişilmez

 • Maneviyat

 • Potansiyel

 • Yücelmek

 • Yükselmek

 • Hayalperestlik

 • Ufuktaki zafer

 • Kürsüye çıkmak

 • Zirveye tırmanmak

 • Uzun vadeli planlar

 • Gerçeklerden uzaklaşmak

Rüyada bulut görmek ne anlama gelir?

Rüyada bulut ya da bulutlar en genel anlamı itibariyle erişilmez olguların ve daha yüksek gücün temsilcisidir. Aslında rüyadaki bulutlar asla ulaşılamayacak ve erişilemeyecek seviyeleri temsil ederler. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için bulutların durumu, rengi ya da hareketleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Bu rüya bulutların durumuna göre çok farklı şekillerde yorumlanabilir. Rüyasında masmavi gökyüzünde bulutlar gören bazı fikir ya da düşüncelere odaklanmıştır. Bu rüya aynı zamanda zihinsel farkındalığın işaretidir. Rüyasında kara ya da gri renkli bulutlar aslında zihinsel toksinler ve olumsuz düşüncelerdir ve zihin bu düşüncelerden bir an önce arındırılmalıdır. Bu siyah bulutların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olduğunu gören kişi kendini bir an önce bu negatif düşünce bataklığından kurtarmak için profesyonel birinden yardım almalıdır. Gelip geçen bulutlar bazen aklımızdan gelip geçen düşünceler ya da yaşam yolculuklarımız boyunca karşılaştığımız gelip geçici fırsatlardır. Kısacası, rüyada gökyüzünün durumu aslında kişinin zihinsel durumudur.

Rüyada bulutları görmek

Bulut rüyaları iki ana temada yorumlanabilirler: yükseliş ve dini duygular. Bazıları için bulutlar zeminden uzaklaşmak, yükseğe çıkmak, kariyerde yükselmek ya da zirveye tırmanmanın işaretçisidir. Fakat bazıları için yerden yani fiziksel olandan uzaklaşarak göklere yani manevi olana yaklaşmanın temsilcisidir. Bu genellikle maneviyatın artması olarak yorumlanabilse de bazıları için gerçeklerden uzaklaşma ve hayalperestliğe işaret edebilir. Kısacası, rüyasında bulutlara bakan aslında yükseklere belki de gerçek olmayacak hayallere bakmaktadır. Bulutların üstüne çıkan ise bazen gerçeklerden uzaklaşır ya da maneviyata erer.

 

Rüyada bulut her ne kadar yükselme anlamına gelse de bazen bize zihnimizin durumu hakkında bilgi verir. Tarot ve semboller dilinde kartlarda havanın bulutsuz ve açık olması aslında zihnin açıklığı olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla havanın bulutlu olması zihnin berrak olamaması, insan zihnindeki soru işaretleri ya da düşüncelerle ilgilidir. Bulut rüyalarında bulutların rengi de oldukça önemlidir. Beyaz bulutlar her zaman umut vadeden fikir ya da düşünceleri temsil ederler fakat siyah ya da gri tonlarındaki bulutlar depresyon, karamsarlıklar veya hayatımızı kötü etkileyen negatif düşüncelerdir. Kısacası, rüyada gördüğümüz gökyüzü aslında zihnimiz bulutlar ise düşüncelerimiz ve düşüncelerimizin durumudur.

Rüyada bulutları görmek:

Rüyada bulutlar hayalperest yönümüz ve yaratıcılığımızla ilgili bilgi sunarlar. Beyaz bulutlar daima olumlu düşünceler siyah ve gri tonlarındaki bulutlar ise negatif düşünceleri temsil eder. Rüyasında gökyüzünün bembeyaz bulutlarla kaplı olduğunu görenin geleceğe dair hayalleri ve umutları vardır. Bu bulutların kabarık ya da çok net olması bu hayallerin sonsuzluğu ve yaratıcılık potansiyelinin aslında kişiye menfaat getirebilecek kadar iyi olduğunun altını çizer. Fakat rüyada kara bulutlar ya da gri tonlu bulutları çok ya da kabarık görenin karamsarlığı içindeki potansiyeli keşfetmesine engel teşkil etmektedir. Bu kişi öncelikle karamsarlığı bir yana bırakıp sahip olduğu gücün ve potansiyelin farkına varmalıdır.

 

Bu rüyanın yorumu rüyadaki bulutların durumuna ve hareketlerine bağlı olarak yapılmalıdır. Rüyada hızlı hareket eden bulutlar kişinin fikirlerinin çabuk değişmesi ve sürekli hayatını farklı bir yöne sürüklemesiyle ilgili bilgi sunar. Yavaş hareket eden bulutlar ise bunun tam tersine daha yavaş hareket etmenin bazen yavaş cereyan edecek değişimlerin temsilcisidir. Rüyada gökyüzünün farklı renkli ve çok bulutlu olması kaosun, kafa karışıklığının, kararsızlığın ve hangi yönde ilerleyeceğini bilememenin işaretçisidir. Bu rüyanın sahibinin hayatında çok fazla sorun ya da halledilmesi gereken çok fazla mesele bulunma ihtimali yüksektir. Bazıları için siyah bulutlar öfke ve patlamaya hazır bir bomba gibi beklemeye delalettir.

Rüyada siyah ve kara bulutlar görmek:

Rüyada görülen bulutların rengi bu rüyanın yorumunda önemlidir. Siyah ya da gri tonlarındaki bulutlar daima depresyon, bunalım ya da kötü düşünceleri temsil ederler. Aslında rüyada gökyüzü insan zihnini ve gökyüzündeki her şey insan zihninin berraklık durumunu yansıtır. Dolayısıyla rüyada gökyüzünün siyah renkli bulutlarla kaplı olduğunu görmek umutsuzluk ve karamsarlık çıkmazına saplanmaya delalettir. Bu rüya bazen kişi kendini bir çıkmazda gördüğünde ya da çok fazla sorunla eş zamanlı olarak uğraşmak zorunda kaldığında görülebilir. Kısacası, rüyada siyah bulutlar olumsuz düşüncelerdir.


Rüyada bulutların üzerinde yürümek ya da uçakla bulutların üzerinde olduğunu görmek iyiye alamettir. Bu rüyanın sahibine ya gerçek olamayacak kadar güzel bir teklif sunulur ya da çok yüksek mevkilerde birinden bir menfaat görecektir. Bazen bulutların üzerine çıkmak içindeki potansiyeli keşfetmek ve sahip olunan bir yeteneği insanlığın hizmetine sunmakla tabir edilir. Rüya sahibi kendisindeki bir yeteneği kullanır ve bu yetenek sayesinde kariyerinde yükselir ve yücelir. Kısacası, bulutların üzerine çıkmak aslında kişinin kendi iç potansiyelini keşfetmesi ve zihnin yaratıcılığıyla ilgilenmesi anlamına gelir. Kişi bu yaratıcılığı kullanır ve ilerletirse çok iyi seviyelere gelecektir.


Rüyada bulutlara dokunmak çok büyük hayallere ulaşmak ya da imkansızı başarmaya delalettir. Bazen bu rüya herkesin asla olmaz dediği bir işi başarmak ya da bir murada ermekle ilgilidir. Bu rüyayı gören büyük işler başarır, maneviyata erer ya da çok büyük bir sevinç yaşar. Bazen rüyada bulutlara dokunmak cumhurbaşkanıyla tanışmak ya da çok arzu edilen bir ünlü ile konuşmaktır. Kısacası, bu rüyayı gören çok yüksek makam ya da mevkilere gider, oraya bir ziyarette bulunur veya çok istediği bir muradına erer.

Rüyanızı yazın:

bottom of page