top of page

Rüyada cansız beden görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Yük

 • Son

 • Bitiş

 • Milat

 • Değişim

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Kabullenmek

 • Sonun gelmesi

 • Çıkmaz sokak

 • Bu iş olmaz

 • Sonun başlangıcı

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • İşe yaramayan bir şey

 • Enerjinin sona ermesi

 • Kaynakların tükenmesi

 • Eskinin atılıp yeninin alınması

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

 • Bir şeyi çöpe atma zamanının gelmesi

Rüyada cansız beden görmek ne anlama gelir?

Cansız beden gördüğümüz rüyalar yaşamda yitirdiğimiz ve kendimizden eksilttiğimiz bir şeylere atıfta bulunurlar ve değişim habercileridir. Fakat ölüm rüyalarının getirdiği değişiklikler rahatsız edici ve ani olabilir. Ruhsal, zihinsel ya da fiziksel olarak sizi etkileyebilir. Belki de bir kaos ya da kargaşaya hazır olmalısınız. Bir şeyler yaşamınızdan çıkıyor, yaşamınızda deprem etkisi yapıyor hatta kendiniz için oluşturduğunuz tüm sistemin ve yapının yıkılıp gittiğini hissediyor olabilirsiniz. Ne yazık ki bu yıkıma direnmek fayda göstermeyebilir hatta işinizi zorlaştırabilir. Evren sizin için bir şeyi yıkıp götürüyorsa bu acı da olsa bu yıkıma teslim olmalısınız. Çünkü sizden alınanın yerine yenisi mutlaka verilecektir.

Rüyada cansız bedenler görmek

Rüyada cansız beden artık kullanılmaz hale gelmiş, demode olmuş, enerjisi tükenmiş ve işe yaramayan her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyayı gören kişi artık bir şeylerin sonunun geldiğini ve bir sayfanın kapanarak yerine yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini anlamalıdır.

Rüyada cansız beden bazıları için sonu gelmiş ve artık işe yaramayan her şeyin temsilcisi olabilir. Bu rüyaya göre bazı şeyler artık bitmiş, enerjisi tükenmiş ya da fayda sağlamamaktadır. Eski çalışma yöntemleri, stratejiler ya da düşünce sistemleri demode olmuş ve bunların çöpe atılıp yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Bir işveren rüyasında cansız beden ya da cansız bedenler görmüş ise işyerinde radikal değişimler yapmaya ve bazı yenilikleri getirmeye artık mecburdur. Bu rüya bazıları için eski dünya düzeninin sona erip yeni dünya düzeninin geldiğinin hatırlatıcısıdır.

Cansız beden bazıları için pişmanlıktır. Rüyasında bir cansız bedene bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda rüya sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarma imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de rüya sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu rüyayı görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

Rüyada cansız bedenler görmek:

Rüyada cansız beden ya da cansız bedenler görmek insan kaynaklarının, enerjinin ya da paranın tükenmesiyle alakalıdır. Ya da bazıları için iflas korkusu veya kaynakların tükenmesine karşı duyulan endişenin bilinçaltına yansımasıdır. Aslında rüyasında cansız beden ya da cansız bedenler gören kişi gerçek hayatta ihtiyacı olan enerjiyi ya da kaynağı bulamamaktan korkan kişidir. Kimileri için rüyada cansız beden tüm çarelerin tükenmesi ve tüm çıkış yollarının kapanması dolayısıyla bir yolun sonuna gelindiği endişesinin dışa yansımasıdır.


Rüyada cansız beden bazen çıkmaz sokakların, olmayacak işlerin ya da sonu kötü bitecek her şeyin temsilcisi olabilir. Bazıları için bir işe başlarken rüyada cansız beden görmek olmayacak bir şeye amin demeye çalışmaya karşı uyarıdır. Rüyasında çok fazla cansız beden gören ve bu cansız bedenlere bakan kişi aslında kendine bir umut ışığı ya da çıkış yolu arayan kişidir. Bu cansız bedenlerden her biri rüya sahibi için bir çıkmaz sokağı ya da sonu gelmiş bir şeyi temsil eder. Bu cansız bedenlerin içinde bazı vücutların hala canlı olması hala umut olduğunun hatırlatıcısıdır.


Esasında rüyada cansız beden çöpe atılması ve vazgeçilmesi gereken her şeyin simgesidir. Rüyada çok sayıda cansız beden gören kişi bilmelidir ki hayatında gereksiz yere yer kaplayan, enerjisini alan ve faydasız alan ya da konu bulunmalıdır. Bunlar bazen faydasız uğraşılar, zararlı arkadaşlar ya da kişinin enerjisini tükettiği halde ona hiçbir faydası olmayan her şeydir. Rüya sahibi yaşadığı hayata bakarak nelerden vazgeçmesi gerektiğine karar vermelidir.


Rüyada cansız beden bulan kişi başına yeni bir dert ya da bela alır. Bazıları için bu rüya “sakın o işe bulaşma” uyarısıdır. Olmayacak bir duaya amin demek ya da sonu hayırsız olacak her şeyden daha o işe girmeden önce caymak gerekmektedir. Bu rüyayı bir şeye yeni başlamak isteyen biri görürse bilmelidir ki başlayacağı her ne ise kendisi için hayırsızdır. Bir ilişkiye başlayan görürse bu ilişkinin sonunun ayrılık olma ihtimali vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page