top of page

Rüyada çanta görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İşler

 • Evlatlar

 • Görevler

 • Endişeler

 • Gelişmeler

 • Potansiyel

 • Yetenekler

 • Donanımlar

 • Yan unsurlar

 • Hız azaltıcılar

 • Sorumluluklar

 • Yaşam yükleri

 • Araç ve gereçler

 • Sahip olduklarımız

 • Elinden tuttuğumuz kişiler

 • Yanımızda götürdüklerimiz

Rüyada çanta görmek ne anlama gelir?

Rüyadaki çanta bilinçaltı tarafından oluşturulan “yanımızda taşıdıklarımız” metaforudur. Bu rüya bazen yaşam yolculuğumuzda elinden tuttuğumuz evlatlarımız, yaşam yüklerimiz ve sorumluluklarımız hatta bazı zamanlarda yeteneklerimiz ve kendimiz için yaptığımız her şeyi temsil edebilir. Bir başka deyişle, rüyada elimizdeki çanta bizimle birlikte yaşam yolculuğumuza eşlik edenlerin temsilcisidir.

Rüyada çanta yaşamımızdaki yan unsurlara ve ufak ayrıntılara da değinebilir. Bir rüyada görülen çanta yaşamımızın odak noktasına değil sadece yakınımızda bulunan kişiler, yaşam yolculuğumuzda yanımızda bulunanlar, kardeşlerimiz, evlatlarımız bazen yanımızda taşıdığımız her şeyle ilgili bilgi sunuyor olabilir. Kısacası, çanta gördüğümüz rüya bizimle değil tüm bu yan kişiler ya da yan unsurlarla ilgilidir. Dolayısıyla, çantasını güzel ya da iyi durumda görenin yaşam yolculuğunda yanında eşlik edenlerle ilgili bir sorunu yoktur. Fakat çantanın yırtık, eski ya da kötü durumda olması bu unsurlarda sorun ya da aksaklık olduğuna işaret eder.

 

Rüyada görülen çanta aynı zamanda yaşam yüklerimiz, sorumluluklarımız, evlatlarımız, borçlarımız hatta nereye gidersek gidelim yanımızda taşıdığımız duygu ve düşüncelerimizi temsil ediyor olabilir. Rüyadaki çanta bir nevi “taşıdığımız zihinsel bloklar” metaforudur. Yaşam yolculuğumuz boyunca iç dünyamızda hissettiğimiz duygular, düşünceler ve inanç sistemleri de rüyamızda bize çanta olarak görülebilir. Sonuç olarak, çanta zihinsel anlamda bizimle beraber gelenleri temsil etmektedir. Tüm bu yanımızda beraber gelenler aynı zamanda bizim için yük görevi yapmaktadır.

Rüyada çantalar görmek

Rüyada gördüğümüz çantalar taşımak zorunda olduğumuz yükler, görev ve sorumluluklar ya da yaşam yolculuğumuzda bizimle beraber gelecek her şeyin temsilcisidir. Rüyada gördüğümüz çantalar bazen içsel hazinelerimizin, farkında olmadığımız gizli yeteneklerin ya da yaşamımızı değiştirebilecek kadar büyük fırsatların temsilcisi olabilir. Çok güzel ve yeni çantalar gören kişinin iç dünyasını kazarak orada gizlenmiş bu hazineleri mutlaka bulması gerekmektedir. Bir çantanın içinde altın ya da para olması aslında rüya sahibini zengin edecek kadar büyük bir fikre ya da yeteneğe sahip olmasıyla ilgilidir. Bir kişi bir fikirden sonra bu rüyayı görüyor ise bu fikrin peşini asla bırakmamalıdır çünkü takipçisi olursa o fikirden dolayı zengin olması ihtimali vardır.

Rüyada çanta satın almak:

Çanta satın aldığımız rüyalar yeni görev ve sorumluluklar, haneye girecek yeni bir bebek ya da yaşam yükümüzün artmasıyla ilgilidir. Bu rüyayı görenin ya yaşam masrafı ya da sorumlulukları artar. Fakat bu rüyayı yorumlayabilmek için çantanın nasıl göründüğüne ve rüya sahibinde nasıl bir etki bıraktığına bakılmalıdır. Yeni ve güzel çantalar daima yeni başlangıçlara ve yeni sorumluluklara işaret ederken eski ya da kötü görünen çantalar yeni bir derdin yaşamımıza girmesine işaret edebilir ve hayırsız rüyalardandır. Çanta bazıları için yaşamın sunduğu bir sürprizdir ve çanta satın aldığını gören kişi bu sürprize hazırlıklı olmalıdır.

Rüyada çanta kaybetmek:

Rüyada kaybedilmiş her çanta kaçırılmış bir fırsatı ya da telafi edilmesi güç olanları temsil eder. Tam bir şeylere hazırlık yaptığımız sırada bu rüyayı görürsek bir fırsatı son anda kaçırma olasılığımız vardır. Çanta kaybetme rüyaları hayırlı rüyalardan değildir. Bazen yaşamımızdaki büyük kayıplara, evladı yitirmeye, para kaybına, aşk hayatındaki kayıplara ya da bizim için çok önemli olan bir şeyi kaybetmeye işaret edebilirler. Fakat, kötü ya da eski bir çantayı kaybettiğimizi gördüğümüz rüyalar hayırlıdır. Yine bir kayba işaret etseler de  aslında bizim için hayırsız olan bir şeylerin hayatımızdan çıktığının ve yakın zamanda yenisini elde edeceğimizin işaretçisidir.

Rüyada içi boş çanta kayıpların ya da kaçırılmış fırsatların temsilcisidir. Daha önce bize sunulmuş bir fırsatın bugün yerinde durmadığını ya da bir başkası tarafından kapıldığını gösterir. Bu rüya bazen boşanma ya da bir partneri kaybetme ile ilgili bilgi içerebilir ya da bir yerden para beklerken o parayı alamamakla ilgili gizli mesajlar içeriyor olabilir. Bir başka deyişle rüyada görülen içi boş çanta elimize bir şey almayı beklerken hiçbir şey almamakla ilgilidir. Banka hesabına para beklerken rüyasında içi boş çanta gören kişi bankaya gittiğinde para olmadığını görür. Bir partnerden ilgi bekleyen kişi rüyasında içi boş çanta görürse o partnerden ret cevabı alır.

Çanta taşıdığımız rüyalar yaşam yüklerimiz, borçlarımız, bize ağırlık yapanlar, engeller ve hız azaltıcılarla ilgili bilgiler içerir. Rüyasında çok ağır bir çanta taşıdığını görenin borçları ya da sorumlulukları kendisini zorlamaktadır. Bu tip rüyaların daha iyi yorumlanmaları için çantanın durumuna ve çantayı taşırken ne hissettiğimize odaklanmalıyız. Kötü durumda ya da yırtık pırtık bir çantayı taşımak, bazı şeyleri gereksiz yere kendimize yük ettiğimiz ve artık bir şeylerle vedalaşma zamanımızın geldiği konusunda uyarıdır. Rüyada gördüğümüz her eski ve yırtık çanta aslında demode olmuş düşünce sistemleri ya da metotları temsil ediyor olabilir. Bu rüyayı gören kişi yaşamında demode olmuş ya da artık işe yaramayan ne varsa onunla vedalaşmalı ve daha iyi ya da güncel olanıyla kucaklaşmalıdır.​

Rüyada yırtık ya da kötü bir çanta iç dünyamızda yenilenmesi gereken her şeyin temsilcisi olabilir. Rüyada çanta bir statü değişimi esnasında bizimle beraber gelenlerin temsilcisi olabilir. Rüyada yapılan yolculuk aslında yaşam yolculuğu esnasında bir noktadan başka bir noktaya ya da bir statüden başka bir statüye geçiş sürecidir. Dolayısıyla, rüyada yanımızdaki çanta bizimle gelen herkesi ya da her şeyi temsil ediyor olabilir. Bir rüyada çanta bizimle gelen zihinsel durumlar, fikirler, düşünceler, inançlar ve endişelerimizi temsil ediyor olabilir.  Tüm bu değişim ya da statü geçişi esnasında aslında çantanın durumuyla zihinsel durumumuz arasında büyük benzerlikler olacaktır. Yanındaki çantasını kötü, eski ya da yırtık gören kişinin iç dünyasında değiştirmesi ya da yenilemesi gereken çok şey vardır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page