top of page

Rüyada çatı katı görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Baş

 • Güç

 • Beyin

 • Zirve

 • Özgüven

 • Düşünce

 • Potansiyel

 • Yükselmek

 • Rütbe artması

 • Göze çarpmak

 • Zirveye çıkmak

 • Amaca ulaşmak

 • En yüksek rütbe

 • Kürsüye çıkmak

 • Engelleri aşmak

 • İşyerinde sivrilmek

 • Vücudun kafa kısmı

 • En üst kattaki komşu

 • Seviyenin yükselmesi

 • Patronun yanına çıkmak

 • İş yerinin yönetici kadrosu

 • Bir organizasyonun beyin takımı

Rüyada çatı görmek ne anlama gelir?

Rüyada çatı en genel anlamıyla yükselmek, zirveye çıkmak ve en tepeye varmakla ilgilidir. Bazıları için kariyerde en yüksek zirvedeki koltuğa oturmak, şirketin kaymak tabakasına girmek ya da rütbe kazanmakla ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi ayrıca tüm engelleri aşarak gitmek istediği zirveye ulaşır.

 

Rüyada çatı bilinçaltındaki birincilik dürtüsüyle ilgilidir. Kendini çatıda görenin aslında bir konuda öz güveni yüksektir ve en iyi olduğunun farkındadır. Bazıları için rüyada çatı arzu edilen kariyere ulaşmak ya da birincilik koltuğuna çıkmaktır. Fakat bu rüyayı yorumlamak isteyen rüyada çatı görmekten ziyade çatıyı nasıl gördüğüne ve içinde bulunduğu çatıda tam olarak hangi olayların yaşandığına bakmalıdır. Çatıda kavga gürültü iş hayatında üst seviyedeki bir koltuk için çatışma çıkmasına delalettir.

 

Rüyada çatı aynı zamanda insan vücudunun kafa ve beyin kısmıyla ilgili bilgi içerir. Çatıda yaşananlar aslında insanın bilinçaltındaki düşüncelerdir. Bazen çatıda yaşanan bir kavga ya da gürültü rüya sahibinin zihnindeki bulanıklık, kararsızlık ya da yön belirsizliğine işaret eder. Çatıdaki sükunet ya da huzur aslında insan zihnindeki karmaşanın ya da kararsızlıkların sona ermesi ve kişinin geleceğe dair bazı kararları kesin ve net olarak vermesine işarettir.

 

Rüyada çatı aynı zamanda toprak elementinden yani dünyevi olandan kaçmak, bazıları için gerçek hayattan uzaklaşma ve maneviyata yakınlaşma isteğidir. Bu tip rüyayı gören kişi belli bir süreliğine dünyevi olandan uzaklaşıp manevi olana yakınlaşabilir. Çünkü rüyada yer gerçekliği ve fiziksel alemi gösteren toprak elementiyle temsil edilir ve topraktan uzaklaşan fiziksel alemden yani yerden uzaklaşır.

 

Rüyada çatı bazen yükselmek, göze çarpmak, kürsüye çıkmak ya da tepeye tırmanma anlamı içerirler. Çatıya bakan biri aslında şu anki bulunduğu seviyenin yukarısında bir noktaya odaklanmış bakmaktadır. Bu kişinin bir grup insan içinde yükselmesi, kürsüye çıkıp bir konuşma yapması ya da kariyerinde ufak ama emin adımlarla ilerlemesi mümkündür. Çatı bize hemen olacaklardan haber vermeyebilirler ve bahsettikleri bu yükseliş gelecekte bize sunulacak bir yükseliş olabilir.

 

Rüyada çatı aynı zamanda güç, kudret, ufuktaki zafer ve amaçları temsil eder. Bu rüyayı gören “arzu ettiğim zirve noktayı görüyorum, o halde oraya gidebilirim” der. Rüyasında çatıya bakan aslında gelecekte sahip olacağı başarılara bakar. Bu rüyanın ayrıca kişinin sahip olduğu potansiyel ve yeteneklerle de alakası vardır. Kişi sahip olduğu tüm bu yetenekleri ve potansiyelini birleştirirse çok büyük başarılar elde edebilecektir. Kısacası rüyadaki çatı gerçek hayatta ne kadar tepeye tırmanabilecek kudrete sahip olduğumuzdan haber verirler.

Rüyada çatı katına çıkmak

Rüyada çatıya çıkmak:

Rüyada çatıya çıkmak engelleri aşmak, yükselmek ve tepeye tırmanmakla alakalıdır. Bu rüya bazen iş arkadaşları arasında sivrilmek ya da bir sınavda herkes sollayarak birinci olmakla da tabir edilebilir. Rüyasında çatıya çıkan gerçek hayatta herkesin önüne geçecek bir hamle yapar ve diğerleri içinde yükselir, yücelir. Rüyada çatıya çıkmak bazen yüksek mevkide bulunan kişi ya da kişilere yapılan ziyaretleri de temsil edebilir. Bu kişi bazen amirinin, şirket sahibinin ya da yüksek rütbedeki bir siyasetçinin yanına giderek bir ricada bulunabilir.

Rüyada çatıya çıkmak aslında gerçek hayatta karşılaşılan zorluklar ve hayatın engebeleriyle ilgilidir. Bu rüyayı gören kişi bu çatıya çıkışın ne kadar sürdüğüne dikkat ederek rüyayı yorumlamalıdır. Bazen bu çıkış kişinin çektiği zahmetleri ve bu zahmetlerin ne kadar süre boyunca çekileceği konusunda bilgi sunarlar. Rüyasında çatıya çıkmayıp çatıya yakın olduğunu gören bir işin yüzüp kuyruğuna gelmiştir.

Rüyada çatı katı kaymak tabaka, şirketin yönetici personeli ya da insan zihnindeki aktiviteler hakkında bilgi sunar. Çatı katı rüyasının tabiri her birey için farklı yapılmalıdır. Çatı katında yaşanan olaylar aslında kişinin zihninde ya da hayatında üst tabakada bir yerde cereyan eden olayların temsilcisidir. Çatı katında çıkan kavga bazıları için şirketin yönetici personeli arasında çıkan anlaşmazlıklar ve uyumsuzların simgesi olabilirken bazıları için sadece kişinin zihnindeki karmaşa ve kararsızlıkların temsilcisidir.

 

Rüyada çatı katı bazen zirveye tırmanma ya da yüksek rütbedeki kişilere yapılan ziyaretler hakkında bilgi sunar. Bu rüyayı gören kişi kariyerde yüksek bir koltuk elde eder ya da geçici bir süreliğine patronun veya bir siyasetçinin yanına çıkıp ondan bir ricada bulunabilir. Çatı katında neler yaşandığı bu ricaya kişinin alacağı cevabın ne olduğu konusunda bilgi sunar. Rüyada çatı katı bazı kişiler için tüm engellerin aşılması ve sorunların çözülmesine delalettir.

Rüyada çatı üst rütbelerin, vücudun kafa kısmının ve beyinsel aktivitelerin aynı zamanda yükselmenin temsilcisidir. Bu yüzden çatının çökmesi aslında bu zirve ve tepe noktalarda yaşanacak sorunlar, karmaşalar ya da olumsuzlukların temsilcisidir. Rüyasında bir çatının çöktüğünü gören kişi çalıştığı şirkette yönetici kadro ile ilgili bazı kötü haberleri alabilir. Bazıları için çatı çökmesi bir kararsızlık çıkmazında hapsolmaya ve hayatın ilerleyişinin durmasına delalettir. Bu kişi hayatta ilerlemek istiyorsa öncelikle düşünsel anlamda bazı durumlara netlik kazandırmalı, hayata dair bazı kararlar vermeli kısacası kafasında bir şeyleri netleştirmelidir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page