top of page

Rüyada cehennem görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Son

 • Bitiş

 • Ceza

 • Engel

 • Hapis

 • Esaret

 • Acı son

 • Sorunlar

 • İlahi ceza

 • Hastalıklar

 • Rahatsızlık

 • Kötü haber

 • Kötü sonuçlar

 • Umduğunu bulamamak

 • Sorunlarla dolu bir sürecin başlangıcı

Rüyada cehennemi görmek ne anlama gelir?

Rüyada cehennem bilinçaltımızın sembolik olarak inşa ettiği “ceza günü” simgesidir. Aynı zamanda rüya sahibi için bir sürecin bitişinin ardından beklenen ödülün alınmasının aksine kötü bir sonuç almanın temsilcisidir. Rüyasında cehennemi gören bu kötü sonuca sadece uzaktan bakar, cehennemin içinde olduğunu gören kötü bir sürece başlamıştır.


Cennet-cehennem rüyaları sembolik olarak birbirine zıt rüyalardır ve ödül-ceza temalarını ele alırlar. Aslında rüyadaki cennet-cehennem ölüm olarak temsil edilen bir bitiş çizgisinden sonra vardığımız nokta ve aldığımız sonuçların temsilcileridir. Dolayısıyla cennet daima güzel sonuçları ve ödülleri alacağımız bir mekanı, cehennem ise bunun tam tersine kötü sonuçların ya da cezaların bize verileceği yerin temsilcisidir. Aslında her iki rüyanın da teması “ektiğini biçmek” ve geçmişte yapılanların sonuçlarını almaktır. Geçmişte iyi ve faydalı işlerle uğraşanlar bunların ödüllerini bir gün mutlaka alırlar. Geçmişte hiçbir işle uğraşmayan ya da kötü işlere bulaşanlar ise yine yaptıkları işin sonucu olarak kendilerini istemedikleri yerde (cehennemde) bulurlar.

Rüyada cehennemde olduğunu görmek

Cehennem rüyası her zaman “ilahi ceza” anlamı taşımak zorunda değildir. Bazıları için “istenmeyen hayatı yaşamak” teması içerirler. Fakat bu durum yine de kişinin geçmişte yapmış olduklarından kaynaklıdır. Yine bu yorumculuk anlayışına göre bu rüyada da “ektiğini biçmek” teması yatar. Kişi geçmişte ne ektiyse onu biçmekte ve bugün cennette ya da cehennemde olması tamamen geçmişte yaptıklarından dolayı olmaktadır. Kısacası, geçmişte faydalı işlerle uğraşan, kendini yetiştiren, ilim ve bilgiye önem veren kişiler bunun mükafatını daima güzel sonuçlarla, güzel kariyerlerle ve maddi menfaatlerle alırlar. Geçmişini boş ya da faydasız işlerle geçirenler içinse bugün hiçbir mükafat yoktur. İşte rüyada cehennem de tam buna benzer bir durumla karşılaştığımızda görülebilir.

 

Rüyada cehennem aynı zamanda geçmişten gelen ceza ya da geçmişteki tüm hataların bedelini bugün ödemek zorunda kalacağımız bir sürece girişi temsil eder. Bu rüya geçmişte alınan borçları ödeme zamanının gelmesi, geçmişteki yanlışların bugün hayatımıza engel olarak ortaya çıkması ya da geçmişte başlattığımız bir süreçte kötü sonuçları almak gibi durumları temsil ediyor olabilir. Cehennem aslında bilinçaltının “ettiğimizi bulduğumuz yer” olarak konuşlandırdığı sembolik bir objedir. Bu rüyanın sahibi önündeki zor zamanlara hazırlanmalıdır. Rüyada cehennemde olanın kendisi değil bir tanıdığı olduğunu gören o tanıdığı ya da  kişiyle aynı isimde birinin zorluk içinde bulunmasına şahit olur.


Rüyada cehennem aynı zamanda karanlığın, kötülüğün ve iç dünyamızdaki ihtiras, bencillik,  egoizm, kibir, nefret ve şiddet gibi şeytani duyguların stoklandığı alanın temsilcisidir. Tarot ve semboller dilinde şeytan isimli kartta aslında cehennemin bir köşesi resmedilmiştir ve bu köşe ruhumuzdaki karanlığın ve tüm bu şeytani duyguların beslenmemesi gerektiği tavsiyesi bulunur. Çünkü bu duygular beslendikçe iç dünyamızda daha fazla negatif enerji stoklanmasına ve dolayısıyla daha fazla karanlığa yol açacaklardır. Bu rüyanın sahibi içindeki tüm bu şeytani duygularla bir an önce vedalaşırsa aslında günlük hayatta da içinde bulunduğu cehennemden çıkar.

 

Birbirinin zıttı olan cennet-cehennem rüyalarıyla ilgili bir başka bilinmesi gereken de cennet rüyaları daima bilinçaltımızdaki kutsanmış, tehlikesiz ve temiz bölge algısı ile ilgiliyken cehennemde bu durumun tam tersi söz konusudur. Rüyadaki cehennem aslında kötünün, kötülüğün ve negatif enerjinin cirit attığı “savunmasız bölge” algısıdır. Bu rüyayı gören cennet rüyasının aksine kendini ilahi korunma altında hissetmemekte ya da kötü maneviyata sahip bir bireydir. Bazen cehennem rüyaları biraz iç dünyamıza yönelmemiz ve maneviyatımızı iyileştirmemiz konusunda uyarıdır.


Yine cennet-cehennem rüyalarındaki bir başka zıtlık ise cennet daima gitmeyi çok arzu ettiğimiz alan sembolü iken cehennem gitmeyi asla istemediğimiz bir alanın ve karanlığın sembolüdür. Cennet daima arzuya kavuşmayı cehennem ise arzudan uzaklaşmayı temsil eder. Örneğin, memur olmayı çok isteyen biri rüyasında cennet görürse büyük bir ihtimalle bu arzusuna ya da çok istediği bir arzuya kavuşurken rüyasında cehennem gören için memurluk kapısı kapanır ya da çok istediği bir arzuya ulaşmayı beklerken kendisine bu işin olmayacağı haberi verilebilir. Kısacası, rüyadaki cennet daima “amaç” algısı iken cehennem bunun tam zıttıdır.

Rüyada cehenneme girmek:

Rüyada cehenneme girdiğini görmek günlük hayatta zorlu bir sürece girişi temsil eder. Bu rüya kaderde kısıtlanma, istediğini yapamama ve daralma hissine kapılacağımız bir sürece dikkat çeker. Ruhsal anlamda cehenneme giriş istenmeyen ya da zevk alınmayan bir sürece girişi temsil eder. Bu rüyanın sahibi iç dünyasında çok büyük sıkıntılar yaşamakta ya da depresif bir sürece girmektedir. Cehenneme giriş rüyaları aynı zamanda çok kötü bir karar aldığımız ya da almak üzere olduğumuz konusunda uyarı niteliğinde olabilir. Bir kişi yeni bir şeye başlarken rüyasında cehenneme girdiğini görürse o işten derhal uzaklaşmalıdır.


Rüyada cehennem kapısı görmek olumsuz bir sürecin başlangıcı konusunda uyarıdır. Bazen bu rüya bilinçaltımızdan gelen “o işe asla bulaşma” mesajıdır ve ciddiye alınması gerekir. Birbirinin zıttı olan cennet ve cehennem rüyalarında cennet kapısı daima şans kapısı, fırsat kapısı ya da devlet kapısını sembolize eder. Fakat cehennem kapısı bunun tam tersine kısmetin ya da işlerin kapanması, olumsuz bir sürece giriş ya da sonunda mutlaka dönüş yapmamız gereken manevi bir “çıkmaz sokak” mesajıdır. Rüyasında cehennemin kapısını gören öncelikle bu kapının kendisi için neyi temsil ettiğini anlamalı ve o işe bulaşmamalıdır.


Rüyadaki cehennem kapısı aynı zamanda “kilitli kapı” ya da “yasak bölge” metaforudur ve rüya sahibinin yaşamında girmemesi gereken alanların temsilcisidir. Kariyerde değişiklik yapmak isteyen ya da yeni bir alana dalmak isteyen biri bu rüyayı görürse o alandan hiçbir hayır görmez hatta belaya bulaşır. Bazıları için cehennem kapısı dert, bela ve musibettir ve bu gibi bir durumdan kendini kurtarabilecek durumda olanlar mutlaka bir çıkış yolu bulmalıdır. Cehennem kapısı tüm bunların yanı sıra bir ilişkiyi temsil ettiğinde sonu kötü bitecek ya da boşanma olacak bir ilişki ya da evliliğe işaret edebilir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page