top of page

Rüyada çekirdek görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • İç

 • Öz

 • Orta

 • İcat

 • Fikir

 • Enerji

 • Bebek

 • Çözüm

 • Sperm

 • Tohum

 • Merkez

 • Gebelik

 • Düşünce

 • Yaratıcılık

 • Başlangıç

 • Potansiyel

 • Yeni bir fikir

 • Doğurganlık

 • İçsel yöneliş

 • Yeni bir proje

 • Yüksek benlik

 • Kabuğundan çıkmak

Rüyada çekirdek görmek ne anlama gelir?

Rüyada bir meyvenin çekirdeği düşünce tohumları, gizli potansiyeller ve yaratıcılıkla ilgili bilgi sunar. Bu rüya bazen çok ufak bir şeyin aslında kocaman bir fırsata dönüşmesi ya da küçük görünen fırsatların büyüme ve gelişme vadetmesi ile ilgilidir. Çekirdeğe bakan aslında bir şeyin sadece merkezine ve henüz gelişmemiş haline bakar. Bu rüya hayatımızı değiştirebilecek iş fikirleri, yaratıcılık potansiyelimiz ya da fırsatların habercisidir. Kişi tüm bunları değerlendirirse çok büyük menfaatler elde edebilir.

 

Rüyada çekirdekler genellikle çok büyük olasılıklar haline gelebilecek düşünce tohumları ya da fikirlerin temsilcisidir. Bu rüyayı görenin çekirdek hakkında ne hissettiği ve çekirdekle ne yaptığı rüya yorumunda önemlidir. Elinde çekirdek görenin elleriyle ya da klavye kullanarak yapabileceği bir meslek ya da proje sayesinde gelecekte çok büyük servet elde etmesi mümkündür. Kendisine çekirdek birinin ya da çekirdekler verdiğini gören ufak gibi görülen bir fırsatı kabul ederse bu fırsat onun elinde büyür ve kendisine servet getirir. Çekirdeği yiyen çok büyük bir işten nasiplenir.

Rüyada çekirdek yemek

Çekirdek rüyaları sembolik olarak yumurta rüyasına oldukça benzer. Rüyada yumurta ya da çekirdek bize iç dünyamızda bir yerlerde gizli ve henüz gelişmemiş fakat gelişmeye müsait tüm çekirdek potansiyeller hakkında bilgi getirir. Bu rüya bazen keşfedilmemiş yetenekler ya da farkına varılmamış fırsatlarla ilgilidir. Yumurta ya da çekirdek rüyalarının özünde daima “büyümeye ve gelişmeye müsait” teması yatar. Bu yüzden rüyasında yumurta ya da yumurtalar gören kişi kendi sahip olduğu tüm bu iç potansiyelleri ya da yetenekleri keşfetmeye çalışmalıdır. Çok kolay kırılabilir ince kabuklu yumurta aynı zamanda hassas ve kırılgan durumların hatırlatıcısı olarak bizi dikkatli olmaya davet eder.

Rüyada meyve çekirdeği:

Rüyada bir meyvenin çekirdeği ya da zeytin çekirdeği bazen gizli güçler ya da gizli yeteneklerin altını çizer. Rüya sahibinin yaşamında haberdar olmadığı olanaklar, yetenekler ya da güçler aslında uzun vadeli planlar yapılarak değerlendirilirse kendisinin hayatını değiştirecek kadar etkili olabilirler. Bazen rüyadaki çekirdek parlak bir fikir ya da altın değerinde bir yeteneğin simgesidir. Bu parlak fikrin ya da yeteneğin üzerine gidilmeli ve değerlendirilmelidir. Ruhsal anlamda çekirdek rüyaları iç dünyamızda bekleyen potansiyeller ve olasılıkların altını çizer. Bu rüyayı gören için bir şeyler başlatılmak isteniyorsa başlatılabilir aksi taktirde iç dünyamızda sadece gizli potansiyeller olarak beklerler.

 

Çekirdek rüyaları aynı zamanda yüksek benliğin açığa çıkması ve kişinin içinde üzerine gitmesi ve geliştirmesi gereken yönleri hakkında bilgi sunar. Çekirdekler tıpkı atomlar gibi bir oluşumun en küçük yapı taşları ve merkezleridir. Aynı zamanda bir meyvenin oluşmaya başladığı yerdir ve bu yüzden doğurganlığın ve ana rahminin sembolleridir. Kısacası, rüyada gördüğümüz çekirdek aslında “bir şeyin oluşmaya başladığı nokta” sembolüdür ve bu yüzden bir hayatımızda şekillenmeye başlayan her şey hakkında bilgi verebilirler.

 

Rüyada meyve çekirdeği insan ruhunu ve pisişik enerjileri de temsil edebilirler. Bu rüyada “yoktan var edebilme yeteneği” teması yatar. Kişinin sahip olduğu çekirdek ya da tohumlar onun yaratıcılığını kullanarak yaşamında oluşturabileceği her şeyi temsil edebilir. Bazıları için çekirdek sadece bir projeyi yaratabilmek için kullanacağı bir yetenek, bazıları için bir iş kurabilmek için ihtiyaç duyduğu ilk sermaye hatta bazıları için bir proje üretmek için ihtiyaç duyduğu ilham, motivasyon ya da fikirdir. Kısacası, çekirdek bir oluşumun ihtiyaç duyduğu ilk enerji ya da ilk adımdır.

 

Çekirdek bazen bir fırsat ya da planın temsilcisidir. Bu rüya aynı zamanda düşüncelerin tam olarak şekillenmemiş olması ve tam olarak netlik kazanmamış olmasının altını çizer. Rüyasında avucunda küçük bir çekirdek gören için bir başlangıç artık yapılmıştır ve başlatılan planlar gelecekte çok büyük olasılıklara dönüşeceklerdir. Çekirdekler sadece başlamaya yönelik bilgi veren rüyalardır. Başlatılmış olanın nasıl büyüyeceği ya da nasıl şekilleneceği henüz belli değildir.

Rüyada çekirdek çitlemek ya da çekirdek yemek vaktin faydasız işlerle harcanması ve boş işlerle uğraşmaya delalettir. Bu rüya bizi vaktin değerini bilmemiz gerektiğine karşı uyarır. Rüyada çekirdek yemek ayrıca çok konuşmak ve bu konuşmalardan fayda sağlamamakla ilgilidir. Rüyasında çekirdek çitlediğini görenin eli hiç boş durmaz hep bir şeylerle uğraşır fakat uğraştıklarından kendisine bir fayda gelmez. Bazen bu rüya alışverişkoliklik ya da gereksiz yere para harcama ve ayağını yorganına göre uzatamamaya karşı uyarıdır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page