top of page

Rüyada cennet görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Ödül

 • Uyanış

 • Hediye

 • Ferahlık

 • Mutluluk

 • Özgürlük

 • İlahi ödül

 • Mutlu son

 • Tamamlanma

 • Güzel sonuçlar

 • Dönüm noktası

 • Engellerin ortadan kalkması

Rüyada cennet görmek ne anlama gelir?

Rüyada cennet sembolik olarak “bir sürecin sonundaki ödül” noktasına varmanın simgesidir. Aynı zamanda rüya sahibi için milat olarak nitelendirilebilecek sembolik bir bitiş çizgisinden sonrasında açılan huzur dolu yeni bir sayfayı temsil eder. Rüyadaki cennet aslında “ölüm” (bitiş) olarak nitelendirdiğimiz bir sınır çizgisinden sonraki ferahlama, kurtulma ve sorunlardan arındığımız bir dönemin temsilcisidir.


Rüyada cenneti görmek aynı zamanda kaderin bize sunduğu ilahi ödüle kavuşacağımız noktaya varmanın ve geçmişte yapılanların güzel sonuçlarını almanın zamanı geldiğinin hatırlatıcısıdır. Cennet-cehennem rüyaları sembolik olarak ödül-ceza alma mekanını temsil eder ve birbirine zıt rüyalardır. Rüyasında cenneti gören muradına erer ve bir sürecin sonunda istediği her ne ise kendisine verilir. Cehennemi gören ise tam tersine ödül yerine ceza alır ve istediği olmaz. Cenneti sınava giren bir öğrenci görür iste sınavdan istediği puanı alır, bir aşık görür ise sevdiğine kavuşur, bir muradı olan görür ise muradına erer. Kısacası, cennet rüyası herkes için hayırlı bir rüyadır ve bir süredir arzulanan bir şeyi alacağımız güne geldiğimizin hatırlatıcısıdır.

Rüyada cennette olduğunu görmek

Cennet ile ilgili rüyalar aynı zamanda öze ve tanrıya dönüş rüyalarındandır ve biten bir sürecin hemen sonrasında kaderde sorunsuz meşakkatsiz yepyeni bir sürecin başlayacağını müjdeler. Bu tip rüyalar bize ilahi adaletin çok güzel bir şekilde tecelli etmesi ve tüm iyiliklerin mükafatlandırılacağını hatırlatır. Bu rüyalar aynı zamanda cennetin kapısını açan bir anahtar niteliğindedir ve bu kapının açılmasından sonra tüm zorlukların geride kalacağını ve yeni bir dönemin başlayacağını müjdeler. Kaderde açılan bu yeni dönemde cennete giremeyen acı, hüzün ve karamsarlık gibi tüm olumsuz duyguların da girişi yasaklanmıştır ve rüya sahibi sadece iyilik ve güzelliklerle dolu olacak bu sürecin tadını çıkarmaya hazırlanmalıdır. Bu süreçte rüya sahibi bir güzel haber arkasından yeni bir güzel haber alarak sevincine sevinç katar.


Rüyada cennet algısı aynı zamanda şeytanın ve taşıdığı tüm negatif enerji ve duyguların girişinin yasak olduğu “temiz ve tehlikesiz bölge” algısıdır. Bu rüyayı gören aslında ilahi korunma altında hissettiği bir mekanda bulunduğunu düşünmekte ve tüm düşman ve tehlikelerden uzak olduğu bilincine varmıştır. Bu yüzden cennette bulunduğumuz rüyalar daima pozitif enerji yüklü hayırlı rüyalardandır. Bu rüyalar aynı zamanda yüksek bilinçle bağlantıya geçme ve maneviyatı yükseltme rüyalarındandır ve rüya sahibinin kendini iyi hissetmesine yol açarlar.

 

Rüyada cennet görmek bazıları için “girmeyi çok arzuladığı bir mekan” algısıdır. Bir arzusu olan için cennet aslında arzuya kavuşmayı da temsil edebilir. Örneğin, memur olmak isteyen biri rüyasında cennete girerse arzu ettiği memurluk mesleğine kavuşur. Yine buna benzer bir şekilde başka bir arzusu olan için de cennet “amaç” algısıdır ve cenneti gören amacına ulaşır. Örneğin, bir ülkeye ya da şehre gidip orada yaşamak isteyen kişi rüyasında cenneti görürse arzu ettiği ülke ya da şehre gidişi mutlaka olur. Kısacası, herkesin “cennet” algısı farklıdır ve rüya sahibinin olmayı çok arzu ettiği yerin simgesidir.

Rüyada cennete girmek:

Rüyada cennete girdiğini görmek en genel anlamıyla kaderde çok pozitif bir döneme girmenin simgesidir. Bu rüya aynı zamanda ilahi adaletin tecelli edeceği ve bir ödülün alınacağı giriş kapısının temsilcisidir. Rüyasında cennete giren öncelikle bir ödül ya da müjde alır ve sonrasında hayatında sorunsuz meşakkatsiz bir süreci başlatır. Tüm bunların yanı sıra rüyada cennete girmek rüya sahibinin derdine derman bulduğu noktanın simgesidir. Bu mekan kişinin ruhsal anlamda tedavi edileceği ve tüm negatif enerjilerden arınacağı ve derdine çareyi bulacağı yerdir.


Rüyada cennete girmek aynı zamanda beklenen bir iznin alınması, uzun zamandır umulan bir sürecin başlatılması ve negatif enerjilerin tümünün pozitif enerjiye dönüşeceği müjdesidir. Bu rüya aynı zamanda tüm düşman ve rakipleri yenme, tehlikelerden arınma ve kişinin hayatında “kötü” olarak nitelendirebileceği her şeyden uzaklaşacağı bir sürece girişin temsilcisidir. Kısacası, rüyasında cennete giren günlük hayattaki tüm dertlerinden kurtulur ve feraha erer. Cennete aile bireyleriyle girdiğini gören için tüm ailenin menfaatine bazı gelişmeler yaşanması ihtimali vardır.


Rüyada cennet kapısı gerçek hayatta fırsat kapısı, devlet kapısı ya da şans kapısına delalet eder. Rüyada cennetin kapısından geçen aslında bu kapılardan birinden gerçek hayatında geçer. Bu rüya bazen bir iznin alınması ve büyük bir engelin aşılmasını müjdeler. Cennetin kapısı ya da kapı eşiği aslında “atlatmak” anlamı taşır ve kişinin hayatında tüm negatif enerjilerin pozitife dönüşeceği bir manevi giriş noktasına delalet eder. Kısacası, rüyasında cennet kapısı gören kaderde sorunlardan kurtulacağı ve tüm zorlukları geride bırakacağı yepyeni bir döneme giriş yapar.


Rüyada cennet kapısı günlük hayatımızda da tüm kilitli kapıların açılacağını ve müjdeler ve rüya sahibi için tüm kilitlerin ya da tıkanmaların açılmasına delalet eder. Bu kapı aynı zamanda kısmet ya da şans kapısıdır ve cennet kapısından geçenin günlük hayatında olmayan işleri olur, şansı açılır. Kısmeti, şansı ya da işleri kapalı biri rüyasında cennet kapısı görürse işlerinin ya da şansının açılması an meselesidir. Bu kapıdan geçerse olumsuz olan her şey geride kalır ve şansı açılır. Bekar bir kız için rüya bu kısmetin açılması ve uygun eşin bulunması anlamına da gelebilir. Kısacası, rüyasında cennet kapısı görenin “olmuyor” dediği her şey olur. Bazıları için rüyada cennet kapısı beklenen yardımın ya da paranın varması ve hayatın kolaylaşmasına delalet eder.

Rüyanızı yazın:

bottom of page