top of page

Rüyada çerçeve görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Arsa

 • Arazi

 • Emlak

 • Hediye

 • İçe yöneliş

 • Hapsolmak

 • 4 duvar arası

 • Yaşam alanı

 • İçsel potansiyel

 • Sınırlandırılmak

 • İçerisi ve dışarısı

 • 4 kişiyi ilgilendiren

 • Tüm kapıları kapatmak

 • Zihinsel sınırlandırmalar

 • Sınırların farkına varmak

 • Sınırların içerisi ve dışarısı

Rüyada çerçeve görmek ne anlama gelir?

Rüyada çerçeve ve buna benzer herhangi bir dörtgeni esas alan tüm objeler aslında bilinçaltımızda çizdiğimiz sınırlar ve hayatımızdaki “sınırların içerisi” ve “sınırların dışarısı” algısıdır. Çerçeve aslında zihnimiz tarafından çizilmiş bu sınırlar hakkında bize bilgi veren rüyalardandır. Bunun yanı sıra 4 köşeli objelerden olmasından dolayı bu rüya bazen 4 kişiyi ya da hayatın 4 farklı alanını ilgilendiren durumlara da ışık tutabilir.

 

Sembolik olarak çerçeve ve kare görmek aslında birbiriyle benzerlik gösterse de tam olarak aynı anlama gelmezler. Her iki rüyada da numerolojik olarak 4 sayısının etkisi bulunmakla beraber tüm bu 4 köşeli objeler bir kurulum ve istikrarın temsilcisidir. Daha başka bir deyişle rüyasında bu 4 köşeli objeleri gören hayatında bir boz yapın son eksik parçasını bulur ve tamamlanmış hisseder. Yuvarlak objeler ve çark gibi şekiller her zaman daha önce başlamış bir sürecin bitişinden haber getirirken çerçeve, kare ve dörtgen objeleri daima bize istikrarın sağlanması, emlak alımı ya da hayatın daha temel zemine oturtulması konusunda bilgi sunar.

Rüyada çerçeveler görmek

Rüyada çerçeve aynı zamanda bilinçaltında kişinin zihni tarafından çizdiği bir sınır çizgisini temsil eder. Rüya sahibi için çerçevenin içi aslında kendine ait olan konfor alanı çerçevenin dışı ise henüz keşfedilmemiş konfor alanını dışıdır. Bu rüya genellikle hayata içerisi, dışarısı, burası ya da orası olarak baktığımız zamanlarda görülür. Çerçeveyi gören kendi çapında hayat çizgilerini çizmiştir ve çerçevenin dışındaki her şey aslında hayatının merkezinde yer almayanların simgesidir.  Bu yüzden bu rüya bazen bilmediklerimiz ya da görüş alanımızın dışında yaşananlar hakkında ipuçları veriyor olabilir.

 

Rüyada çerçeve bazen hapsolmak, içinde bulunulan küçük dünyanın dışına çıkmamak ya da büyük düşünememekle ilgilidir. Rüyadaki bir çerçevenin içinin dolu olması kişinin sadece iç dünyasında hapsolması ve dışa dönük düşünememesiyle ilgilidir. Rüyasında kalın çerçeveler görenin kimseye söylemediği sırları vardır ya da iç dünyasını dışa yansıtmayan bir yapıya sahiptir. Bazen çok sağlam ya da kalın çizgilerle çizilmiş bir çerçeve içindeki potansiyeli keşfedememenin ve dış dünyaya açılamamanın göstergesidir.

 

Çerçeve rüyaları bazen içsel yöneliş, inzivaya çekilme ya da içe kapanma ile ilgilidir. Dört dörtlük ve kusursuz bir çerçeve bazen kendini gizlemek, tüm kapıları kapatmak, ya da tam ve net olarak karar vermeyi temsil eder. Bu rüyayı gören kişi bir konuda kesin ve net kararını vermiştir ve aslında rüyada görülen bu çerçeve kişinin geleceğe dair yaptığı bir planın ya da yol haritasının temsilcisidir. Bu rüyayı daha iyi yorumlamak için çerçevenin durumuna ve çerçevelerin kalınlığına bakılmalıdır. Bir çerçeve ne kadar kalınsa verilen karara bağlılık o kadar fazladır.

 

Tüm bunlara ilave olarak rüyada çerçeve 4 kişiyi eşit derecede ilgilendiren bir konuya ışık tutabilir. Bazen kare 4 ortağı, 4 kardeşi, ailede yaşayan 4 bireyi ya da 4 kişinin eşit pay alacağı bir arsa ile ilgili bilgi sunabilir. Bu rüyayı gören kişi 4 sayısının kendi için ne ifade ettiğini bularak bu rüyayı yorumlamalıdır. Rüyasında çerçevenin içinde olan her şey bu 4 kişinin dahil olduğu bir konuyla ilgili yaşanan gelişmelerdir. Bir çerçevenin rüyada kırılması ortaklığın bozulması, 4 kişilik bir ailede boşanma ya da 4 kardeş arasında kavga işareti olabilir.

Rüyada sadece boş bir çerçeve görmek rüya sahibi için “sınırların farkına varmak” temasıyla yüklüdür. Bu rüyada bilinçaltımız çerçeveden başka bir şeye odaklanmamıştır. Bu yüzden çerçevenin vurgulandığı rüyalar bazen bizi sınırlandıran ya da sınırlarımızın farkına varmamızı sağlayan rüyalardır. Fakat bununla beraber çerçeve kendi kabuğumuzdan çıkamamak ya da içimizdeki potansiyeli dışa yansıtamamak gibi anlamları da beraberinde getirebilir. Rüyada kalın çerçeve görmek bazıları için duyguları belli etmemek ya da iç dünya ile dış dünya arasına kalın sınır çizgileri koymakla ilgilidir. Bu rüyanın sahibi aslında dışarıdan göründüğü gibi bir kişi değildir ve iç dünyası sadece kendisi tarafından bilinmektedir.

Rüyanızı yazın:

bottom of page