top of page

Rüyada çeşme görmek

bisikletle kaza yapmak.png
© Copyright

Bu rüyanın size getirebileceği mesajlar:

 • Şans

 • Para

 • Rızık

 • Kazanç

 • Bereket

 • İlerleme

 • Daimi gelir

 • Helal kazanç

 • Bolluk bereket

 • Olumlu gelişmeler

 • İşlerin tıkırında olması

 • Kısmet ve nasibin açılması

 • Duygusal alemde gelişmeler

 • Ard arda gelen güzel haberler

Rüyada çeşme görmek ne anlama gelir?

Çeşme rüyaları bize “hayatın akışı” ya da “gidişat” bilgisi sunan rüyalardandır. Çeşme aslında suyun akışını sağlayıcı ve duyguları barındıran bir obje, su ise duygularımız ve duygusal olarak kendimizi nasıl hissettiğimiz bilgisini veren objedir. Çeşme rüyasında çeşme ve çeşmeden akan su olmak üzere 2 temel obje bulunur ve bu rüya bu objelere bağlı olarak yorumlanmalıdır.  


Çeşme rüyaları su elementi ve duygusal alemimize dair bilgi sunarlar. Çeşmeden akan sular daima duygusal alemimizde dışa vurduğumuz duyguların, bazen söylenmemiş sözleri söylediğimiz anların ya da döktüğümüz gözyaşlarının simgesidir. Su elementi tarotta da bir çok kartta çok muazzam bir şekilde ifade edilmiştir fakat rüyada çeşmeden akan suyun en güzel karşılık bulduğu tarot kartı büyük arkana serisinin yıldız kartıdır. Yıldız kartında elindeki testideki suları toprağa ve göle döken bir kız belirir ve bu kart aslında iç dünyamızda gizli kalmış duyguların dışa aktarılması ve duygusal boşalmayı temsil eder. Akan çeşme rüyaları da tıpkı yıldız kartı gibi içimizde kalanların artık dışa vurulacağı ve içimizde kalmaktan çıkacağı zamanın gelişini vurgular. Bu duygular bazen sözlerle bazen gözyaşı ile bazen bir çıkış yolu bulur.


Rüyada çeşme aynı zamanda zamanın ve bu zamana bağlı olarak bir durumdaki ilerlemenin temsilcisidir. Çeşmeden akan suyun tazyikli olması duyguların yoğunluğuna, su yerine anormal ya da çirkin görünen bir sıvının akması zamanın kişinin aleyhine işlemesine, çeşmeden kirli su akması kişinin zararına olacak bir sürecin bir an önce durdurulması gerektiğine işarettir.  Çeşmenin gereksiz yere akması israf ya da vaktin faydasız işlere harcanmasına karşı uyarıdır. Kısacası, çeşmeden akan su aslında rüya sahibinin bir olaya yaklaşımı ve ne hissettiği hakkında bilgi vericidir.


Rüyada görülen kapalı ya da akmayan bir çeşme ise sürecin durması, kaynakların kesilmesi, işsizlik ya da haneye giren para akışının durmasıyla ilgilidir. Kısacası, rüyasında bir çeşmenin tazyikli ve güçlü bir şekilde aktığını görenin nasibi ve rızkı fazladır ya da hayatın kendisine sunduğu nimetler boldur. Fakat kapalı çeşme ise bunun tam tersine tüm bunların olmaması ya da ani bir şekilde kesintisine işarettir. Bazen çeşmeden akan su paradır dolayısıyla rüyada çeşmenin akmaması işsizlik ya da haneye giren paranı kesilmesine işaret edebilir. Akan bir çeşmenin kapanması da yine aynı şekilde tüm bu kaynakların kesilmesi, nasibin ya da şansın kapanmasına delalet eder ve hayırsız bir rüyadır.


Rüyada çeşme bazıları için şans, rızk ve paranın sembolüdür ve hayatımızda bu olguların ne derecede ve nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Çeşmeden bulanık ya da kirli su akması haneye haram para girmesi, çeşmeden temiz su akması ise haneye helal para girmesine delalet eder. Çeşme bazen daimi gelir ve maddi kaynakların iyi olması anlamına gelir. Fakat çeşmeden akan suyun cılız olması ya da sadece damlaması durumunda tabir bunun tam tersi olarak haneye para girişinin ihtiyacı karşılamayacak kadar olması anlamına gelir. Rüyada çeşmeden hiç su akmaması bazen işsizlik ya da maddi kaynakların kesilmesine işaret eder. Kısacası, çeşmeden temiz ve güzel suyun bol akması daima şans ve nasibin açık olması dolayısıyla maddi kaynakların bol olması anlamına gelir.


Bazıları için rüyada çeşme ve çeşme suyunun tazyikli ve bol olması işlerin iyi gitmesi, şansın açık olması ve hayatın gidişatında engel olmaması anlamına gelir. Bir genç kız için bu rüya kısmet açıklığı ve kendisine çok fazla talip olması anlamına gelebilir. İşsiz biri bu rüyayı görmüş ise kendisine aradığı iş tez zamanda verilecektir ve sabırla beklemelidir. Bu rüyayı görenin hayatının her alanında gelişme ve ilerleme olacaktır. Bu rüya art arda gelen gelişmeler ve güzel haberlerin müjdecisidir ve oldukça olumlu rüyalardandır. Çeşme suyunun olmaması ya da çok az olması ise şansın ya da kısmetin kapalı olmasına delalet eder.


Rüyada çeşme görmek tüm bunların yanı sıra ard arda gelenler ve olaylar zinciri hakkında bilgi içerebilir. Rüyada çeşme aynı zamanda zamanın simgesidir ve bazen gizlice de olsa biz bir gidişatın önce nasıl sonrasında nasıl olacağı hakkında bilgi sunabilir. Bir çeşmeden önce temiz ve berrak su akması fakat sonra suyun kirlenmesi bir sürece güzel ve temiz bir başlangıç yaptıktan sonra süreçte sorunlar yaşanacak olmasına işaret edebilir. Yine buna benzer bir şekilde çeşmeden önce kirli su sonra temiz su akması kötü başlayan bir süreçte daha sonra tüm sorunların halledileceğine işaret eder.

Rüyada çeşmeden su içmek

Rüyada akan çeşme görmek:

Rüyada akan çeşme hala cereyan etmekte olan bir süreci temsil eder.  Bir başka deyişle akan çeşme “şimdiki zaman” içerikli bir rüyadır ve şu anda yaşanan bir süreci temsil eder. Çeşme rüyalarının altını çizdiği “akış” eylemi aslında günlük hayatımızın akışı ya da mevcut bir durumun gidişatını temsil eder. Öyle ki, çeşmeden akan suyun tazyikli ya da cılız olması, suyun rengi, çeşmeden akanın sudan başka bir sıvı olması veya çeşmenin görünümü bir bütün olarak yorumlandığında karşımıza çıkan sonuç gerçek hayatımızda devam etmekte olan bir süreç ile ilgili olacaktır.  

Rüyada çeşmeden su içmek rızıklanmak, para harcamak ya da bir yerden maddi menfaate delalettir. İçtiği suyun güzel ve berrak olduğunu gören helal para alır. Suyun bulanık ya da kirli olduğunu gören ise tam tersine haram ya da yanlış bir işten para alır. Rüyada çeşmeden su içmek bazıları için miras yemek ya da evladı olan için evladının kazancından yemektir. Bu rüyayı gören kişi içtiği suyun miktarı kadar birinden, bir yerden ya da evladından hayır görür. Rüyada çeşmeden akan kirli sudan içmek hayırsızdır ve söz işitmek ya da bazı duyguları içine atarak konuşmayı reddetmeye işaret eder.

Rüyada çeşmeden su doldurmak nasiplenmek ve birikim yapmaktır. Bir çeşmeden su doldurduğunu gören kişi bir yerden para alır ve bu paranın hayrını görür. Çeşmeden akan berrak sudan doldurmak çok hayırlı bir rüyadır ve helal paranın rüya sahibinin hanesinde kullanılacağını müjdeler. Çeşmeden bulanık ya da siyah su doldurmak ise dert biriktirmek ya da sorunlara sorun eklemeye delalet eder. Bu rüyanın sahibi rüyasındaki çeşmeden doldurduğu bulanık su kadar dert biriktirir ve tüm bu dertlerle daha sonraki zamanlarda uğraşmak zorunda kalır.

Rüyanızı yazın:

bottom of page